งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 8 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน

2

3 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 1 )
แบบฝึกทักษะชุดที่ 8 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 1 )

4 การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน มีขั้นตอน ดังนี้

5 ขั้นที่ 1 กำหนดตัวแปรให้กับสิ่งที่โจทย์ปัญหาต้องการ

6 ขั้นที่ 2 สร้างสัดส่วนตามที่โจทย์กำหนด โดยในการสร้างสัดส่วนสมาชิกตัวแรกของอัตราส่วนทั้งสองต้องเป็นสิ่งเดียวกัน และสมาชิกตัวที่สองของอัตราส่วนทั้งสองต้อง เป็นสิ่งเดียวกัน

7 ขั้นที่ 3 หาค่าของตัวแปร
ขั้นที่ 4 ตรวจคำตอบ

8 ตัวอย่างที่ 1 อัตราส่วนของจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียน เป็น 3 : 105
ถ้าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีครู คน โรงเรียนแห่งนี้ควรมีนักเรียนกี่คน

9 วิธีทำ กำหนดให้ โรงเรียนมีนักเรียน x คน

10 สัดส่วน =

11 3  x =  15 3 x = ,575 x =

12  โรงเรียนมีนักเรียน 525 คน
ตอบ คน

13 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = =

14 1, = 1,575

15 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 1 )
Exercise 8 ( ratio ) การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 1 )

16 คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

17 ตัวอย่าง อัตราส่วนของราคาขนมเค้กต่อราคาขนมปัง
เป็น 2 : 7 ถ้าขนมเค้กราคา บาท ขนมปังราคาเท่าไร

18 วิธีทำ กำหนดให้ ขนมปังราคา x บาท =

19 2  x =  7 2x = x =

20 ขนมปังราคา บาท ตรวจสอบคำตอบ แทน x = 35

21 =

22 =

23 1. อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิง เป็น 3 : 4
ถ้ามีนักเรียนหญิง คน จะมีนักเรียนชายกี่คน

24 วิธีทำ กำหนดให้ จำนวนนักเรียนชาย x คน

25 อัตราส่วนของอายุสมควรต่ออายุสมหมาย เป็น 6 : 5
ถ้าสมควรอายุ 84 ปี สมหมายอายุเท่าไร

26 วิธีทำ กำหนดให้ สมหมายอายุ x ปี

27 3. อัตราส่วนของความยาวเชือกสีแดงต่อความยาวเชือกสีขาว เป็น 2 : 11
เชือกทั้งสองมีความยาวรวม เซนติเมตร เชือกสีขาวยาวเท่าไร

28 เชือกสีขาวยาว x เซนติเมตร
วิธีทำ กำหนดให้ เชือกสีขาวยาว x เซนติเมตร

29 เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 8 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 1 )
เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 8 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน ( 1 )

30 1. อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิง เป็น 3 : 4
ถ้ามีนักเรียนหญิง คน จะมีนักเรียนชายกี่คน

31 วิธีทำ กำหนดให้ จำนวนนักเรียนชาย x คน =

32 3  = x  4 = x

33 x = จำนวนนักเรียนชาย คน

34 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = =

35 =

36 คำตอบ ข้อ 1 x =  จำนวนนักเรียนชาย คน

37 อัตราส่วนของอายุสมควรต่ออายุสมหมาย เป็น 6 : 5
ถ้าสมควรอายุ 84 ปี สมหมายอายุเท่าไร

38 วิธีทำ กำหนดให้ สมหมายอายุ x ปี
=

39 6  x =  5 6x =

40 x =  สมหมายอายุ ปี

41 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = 70 =

42 =

43 คำตอบ ข้อ 2 x =  สมหมายอายุ ปี

44 3. อัตราส่วนของความยาวเชือกสีแดงต่อความยาวเชือกสีขาว เป็น 2 : 11
เชือกทั้งสองมีความยาวรวม เซนติเมตร เชือกสีขาวยาวเท่าไร

45 วิธีทำ กำหนดให้ เชือกสีขาวยาว x เซนติเมตร เชือกสีแดงยาว 2 ส่วน เชือกสีขาวยาว ส่วน ความยาวรวม = ส่วน

46 อัตราส่วนของความยาวเชือกสีขาวต่อความยาวรวม เป็น 11 : 13
=

47 11  = x  3, = x

48 x =  เชือกสีขาวยาว เมตร

49 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = =

50 3, = 3,146

51 คำตอบ ข้อ 3 x =  เชือกสีขาวยาว เมตร

52 พบกันใหม่ ชุดที่ 9 นะจ๊ะ
Good bye

53


ดาวน์โหลด ppt การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google