งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 8 การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 8 การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 8 การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน

2

3 แบบฝึกทักษะชุดที่ 8 การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน ( 1 )

4 การแก้โจทย์ ปัญหาสัดส่วน มี ขั้นตอน ดังนี้

5 ขั้นที่ 1 กำหนด ตัวแปรให้กับสิ่งที่ โจทย์ปัญหา ต้องการ

6 ขั้นที่ 2 สร้างสัดส่วนตามที่ โจทย์กำหนด โดยในการสร้าง สัดส่วนสมาชิกตัวแรกของ อัตราส่วนทั้งสองต้องเป็นสิ่ง เดียวกัน และสมาชิกตัวที่สอง ของอัตราส่วนทั้งสองต้อง เป็นสิ่งเดียวกัน

7 ขั้นที่ 3 หาค่า ของตัวแปร ขั้นที่ 4 ตรวจ คำตอบ

8 ตัวอย่างที่ 1 อัตราส่วนของ จำนวนครูต่อจำนวนนักเรียน เป็น 3 : 105 ถ้าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีครู 15 คน โรงเรียนแห่งนี้ควรมีนักเรียนกี่ คน

9 วิธีทำ กำหนดให้ โรงเรียนมีนักเรียน x คน

10 สัดส่วน =

11 3  x = 105  15 3 x = 1,575 x = 525

12  โรงเรียนมีนักเรียน 525 คน ตอบ 525 คน

13 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = 525 =

14 1,575 = 1,575

15 Exercise 8 ( ratio ) การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน ( 1 )

16 คำชี้แจง จง แสดงวิธีทำจาก โจทย์ปัญหา ต่อไปนี้

17 ตัวอย่าง อัตราส่วน ของราคาขนมเค้กต่อ ราคาขนมปัง เป็น 2 : 7 ถ้าขนมเค้กราคา 10 บาท ขนมปัง ราคาเท่าไร

18 วิธีทำ กำหนดให้ ขนมปังราคา x บาท =

19 2  x = 10  7 2x = 70 x = 35

20  ขนมปังราคา 35 บาท ตรวจสอบคำตอบ แทน x = 35

21 =

22 70 = 70

23 1. อัตราส่วนของจำนวน นักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียน หญิง เป็น 3 : 4 ถ้ามีนักเรียนหญิง 220 คน จะมีนักเรียนชายกี่คน

24 วิธีทำ กำหนดให้ จำนวนนักเรียนชาย x คน

25 2. อัตราส่วนของอายุ สมควรต่ออายุสมหมาย เป็น 6 : 5 ถ้าสมควรอายุ 84 ปี สมหมายอายุเท่าไร

26 วิธีทำ กำหนดให้ สมหมายอายุ x ปี

27 3. อัตราส่วนของความยาว เชือกสีแดงต่อความยาวเชือก สีขาว เป็น 2 : 11 เชือกทั้งสองมีความยาวรวม 286 เซนติเมตร เชือกสี ขาวยาวเท่าไร

28 วิธีทำ กำหนดให้ เชือกสีขาวยาว x เซนติเมตร

29 เฉลยแบบฝึกทักษะ ชุดที่ 8 การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน ( 1 )

30 1. อัตราส่วนของจำนวน นักเรียนชายต่อจำนวน นักเรียนหญิง เป็น 3 : 4 ถ้ามีนักเรียนหญิง 220 คน จะมีนักเรียนชายกี่คน

31 วิธีทำ กำหนดให้ จำนวนนักเรียนชาย x คน =

32 3  220 = x  = 4x

33 x = 165  จำนวนนักเรียนชาย 165 คน

34 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = 165 =

35 660 = 660

36 x = 165  จำนวนนักเรียนชาย 165 คน คำตอบ ข้อ 1

37 2. อัตราส่วนของอายุ สมควรต่ออายุสมหมาย เป็น 6 : 5 ถ้าสมควรอายุ 84 ปี สมหมายอายุเท่าไร

38 วิธีทำ กำหนดให้ สมหมายอายุ x ปี =

39 6  x = 84  5 6x = 420

40 x = 70  สมหมายอายุ 70 ปี

41 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = 70 =

42 420 = 420

43 x = 70  สมหมายอายุ 70 ปี คำตอบ ข้อ 2

44 3. อัตราส่วนของความ ยาวเชือกสีแดงต่อความยาว เชือกสีขาว เป็น 2 : 11 เชือกทั้งสองมีความยาวรวม 286 เซนติเมตร เชือกสี ขาวยาวเท่าไร

45 วิธีทำ กำหนดให้ เชือกสีขาวยาว x เซนติเมตร เชือกสีแดงยาว 2 ส่วน เชือกสี ขาวยาว 11 ส่วน ความยาวรวม 2+11 = 13 ส่วน

46 อัตราส่วนของความยาวเชือกสีขาว ต่อความยาวรวม เป็น 11 : 13 =

47 11  286 = x  13 3,146 = 13x

48 x = 242  เชือกสีขาวยาว 242 เมตร

49 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = 242 =

50 3, 146 = 3,146

51 x = 242  เชือกสีขาวยาว 242 เมตร คำตอบ ข้อ 3

52 พบกันใหม่ ชุดที่ 9 นะจ๊ะ Good bye

53


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 8 การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google