งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวห้ำ 7 แมลงช้าง NEUROPTEROUS Ascalaphid: eggs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวห้ำ 7 แมลงช้าง NEUROPTEROUS Ascalaphid: eggs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวห้ำ 7 แมลงช้าง NEUROPTEROUS

3 Ascalaphid: eggs

4

5 Ascalaphid

6 Ascalaphid

7 Ascalaphid

8 Ascalaphidae

9 Palparus pardus

10 MyrmeleontidMyrmeleontid

11 Ankylopteryx sp.

12

13 Ankylopteryx vs Apanteles

14 Ankylopteryx sp.

15 Chrysoperla sp.

16 Chrysoperla Eggs

17

18 Chrysoperla sp.: egg

19 Chrysoperla basalis

20

21

22 Chrysoperla:PupaChrysoperla:Pupa

23

24 Chrysoperla sp. vs Spodoptera litura eggs Chrysoperla sp. vs Spodoptera litura eggs

25 Chrysoperla sp.

26 vs durian mealybug

27 Chrysoperla sp.

28 Chysoperla basalis

29 Neuroptera: black lacewing

30

31 Hemerobius sp.: eggs

32 Hemerobius sp.

33 Hemerobius VS Ceratovacuna lanigera Ceratovacuna lanigera Hemerobius VS Ceratovacuna lanigera Ceratovacuna lanigera

34 Hemerobius sp. Chamaemyiidae

35 Hemerobius sp.

36

37 Mantispa sp.

38 MantispidMantispid

39 Coniopteryx sp.

40 Coniopteryx sp.: Prepupa

41 Coniopteryx sp.: Pupa

42 Coniopteryx sp.

43 Rapisma intanonum

44

45 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

46 COPYRIGHT 5 APRIL 2000

47 Registered no. 26542 s 1097

48 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ

49 ภาพชุดนี้ ได้รับการ จดทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภาพชุดนี้ ได้รับการ จดทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ตัวห้ำ 7 แมลงช้าง NEUROPTEROUS Ascalaphid: eggs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google