งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Agricultural Research Development Agency (Public Organization) จิตชนก สารรักษ์ นักวิเคราะห์ ( งานบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ) สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Agricultural Research Development Agency (Public Organization) จิตชนก สารรักษ์ นักวิเคราะห์ ( งานบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ) สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Agricultural Research Development Agency (Public Organization) จิตชนก สารรักษ์ นักวิเคราะห์ ( งานบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ) สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ( องค์การมหาชน )

2 Agricultural Research Development Agency (Public Organization) ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property, IP) Vs ผลงานวิจัย... เกี่ยวข้องกัน อย่างไร ทรัพย์สินทางปัญญาดี อย่างไร 1. สิทธิ (Rights) 2. ผลประโยชน์ที่เกิดจา การนำไปใช้ ประโยชน์ (Benefit) ทำอย่างไร Vs แนวทาง ปฎิบัติในการ ดำเนินการขอรับความ คุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญา ของ สวก. Q & A

3 Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

4 Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

5 Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

6 Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

7 Agricultural Research Development Agency (Public Organization) แจ้ง รายละเอียด ผลงานวิจัย มายัง สวก. สวก. ประสานนักวิจัย จัดทำร่างคำขอรับความ คุ้มครอง IP ดำเนินการยื่นต่อ กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา ติดตามผลจนได้รับ ความคุ้มครองตาม กฎหมายกำหนด

8 Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

9 Agricultural Research Development Agency (Public Organization) Q&A

10 Agricultural Research Development Agency (Public Organization) Thank you

11 Agricultural Research Development Agency (Public Organization) สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ จิตชนก สารรักษ์ สำนักส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ โทร.02 579 7435 ต่อ 3301 โทรสาร 02 579 9803 Email: Jitchanok@arda.or.th

12 Agricultural Research Development Agency (Public Organization) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ ประโยชน์ การเลือกโจทย์วิจัย / โครงการวิจัย การสร้างผลงานวิจัย / การดำเนินงานวิจัย การนำผลงานสู่การใช้ประโยชน์ / การถ่ายทอดเทคโนโลยี

13 Agricultural Research Development Agency (Public Organization) InputOutputOutcomeImpact ResearchResultTarget การนำไปใช้ ประโยชน์ การ เปลี่ยนแปลง A1 A2 R11 R12 R13 T1 Bud get T2 RE1PC1 Soci al Eco no Envi RE2 RE3 PC2 PC3 R21 R22 T2T2

14 Agricultural Research Development Agency (Public Organization) Q&A

15 Agricultural Research Development Agency (Public Organization) Thank you

16 Agricultural Research Development Agency (Public Organization) สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ เสาวภาพ รักษาพราหมณ์ สำนักส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ โทร.02 579 7435 ต่อ 3307 โทรสาร 02 579 9803 Email: saowapap@arda.or.th


ดาวน์โหลด ppt Agricultural Research Development Agency (Public Organization) จิตชนก สารรักษ์ นักวิเคราะห์ ( งานบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ) สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google