งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart Univ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart Univ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart Univ.

3 COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000

4 Registered no. 26542 s 1097

5 Kosol Charernsom Integrated Pest Management

6 Apis cerana Dead

7 Atherigona แมลงวันเจาะยอด Diptera : Muscidae

8 Bactrocera dorsalis ตัวเต็มวัยที่ ถูกกับดัก ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันสีน้ำตาลมีลาย สีเหลือง ปีกใส

9 Bactrocera dorsalis ดักแด้ของแมลงวันผลไม้ ที่ถูกฉายรังสีให้เป็นหมัน ก่อนที่จะถูกปล่อยใน ธรรมชาติ

10 Biocotrol Industry Israel

11 Buddha immage Kirikan 1900

12 Chiang Dao gld sky

13 Chiang Dao Morn

14 Chiang Dao sun set

15

16 Chironomid บนดอกส้ม

17 Chokun LP W

18 Citrus fl 5 petal ดอกส้ม มีกลีบดอก 5 กลีบ

19 Citrus Flowers ดอกส้ม

20 Citrus fr Omite overdose

21 Citrus fr Pet Lanna Orchard

22 Citrus luang-tong Fang

23 Citrus Nan mite S

24 Citrus shokun 2 yr Chiang Dao

25 Citrus Shokun fr vs parents

26 CT fr PD ส้ม สถานที่ : ปางดะ

27 DDT 40 at E Thong

28 Doi Luang ct 1y

29 Doi Luang ct 1yr

30 Doi Luang ct 2y

31 Doiluang ct 3yr

32 Doi Luang ct V

33 Doi Luang Organic pond

34 Egg fungus ct

35 Entomophthora grylli EX Hieroglyphus

36 Entomophthora grylli

37 Fall 3hlan

38 Fall Greongavia

39 Fall Haew Narok

40 Fall Hnan dad fah

41 Fall Hnan Sroi Dao

42 Fall Kaeng So Pha

43 Fall Mae Ya

44 Fall Soi Dao NKS

45 Fall Songavia

46 Fall Vachiratharn

47 fungi incense wt

48 Hirsutella spd enl

49 Hydrogendioxide

50 Inthannon plastic roof

51 Khun Pae Royal project

52 Khun Wang ct elpht step

53 KU logo

54 Methyl eugenol trap

55 Moth trap

56 NBCRC 1980

57 NBCRC HD Q 80

58 NBCRC1978

59 NBCRC1980

60 Nephelid net

61 Nymphaea 2 wt fl

62 Papilio paris LW

63 Par Khea dead tree

64 Patamaporn chang

65 Pear net house

66 Poh Pratab Chang Bhuddha I

67 Pomello khao Horm

68 Psychodidae vs Citrus grandis fl

69 Rodentia Kajon v

70 Rodentia Kajon

71 Shokun garantee

72 Shokun 1.5k

73 Shokun 15fr

74 Shokun 18fr

75 Shokun 1fr

76 Shokunn 1k

77 Shokun 4fr

78 Shokun ct 13fr

79 Shokun ct fr Original

80 Shokun Oct 40

81 Shokun W

82 Shokune Petch Lanna 2

83 Som Kleang citrus

84 Srichoom Sukhotai Buddha immage

85 Suan Mai Ded

86 SWU Entom 99

87 Vichai PN Sep22

88 Vichai Pong Noi 09 99

89 Yellow traps (Petch Lanna)


ดาวน์โหลด ppt ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart Univ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google