งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Rajamangala University of Technology Lanna คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การนำเสนอการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Rajamangala University of Technology Lanna คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การนำเสนอการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Rajamangala University of Technology Lanna คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การนำเสนอการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2556 สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 บริษัท........................................................ ที่อยู่..........................................................

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3 (เฉพาะส่วนที่สำคัญเท่านั้น)...........................................................................................................................................................................................................................................

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 4 (เช่น)..เป็นบริษัทผลิตเกี่ยวกับอะไร มีผลิตภัณฑ์ อะไร และอื่นๆ หัวนี้ควรจะต้องนำเสนอให้ ทราบถึงสิ่งที่บริษัททำออกมา

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 5 (เช่น)..ปฏิบัติงานในหน้าที่ใด ทำอะไร ควรมี ภาพหรือสิ่งที่สามารถแสดงให้เห็นการปฏิบัติหน้า ที่ในขณะฝึกงาน

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 ชื่อ-สกุล...................................................... ตำแหน่ง...................................................... ถ้ามีภาพถ่ายก็ให้ใส่มาด้วย

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 7 1…………………………เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้กับวิชา ใดบ้าง 2…………………………เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้กับวิชา ใดบ้าง 3…………………………เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้กับวิชา ใดบ้าง

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 8 1…………………………เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้กับวิชา ใดบ้าง 2…………………………เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้กับวิชา ใดบ้าง 3…………………………เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้กับวิชา ใดบ้าง

9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 9 1………………………… 2………………………… 3…………………………

10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Rajamangala University of Technology Lanna คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การนำเสนอการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google