งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา พ. ศ
การนำเสนอการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2556 สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

2 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ที่อยู่

3 ประวัติของหน่วยงาน (เฉพาะส่วนที่สำคัญเท่านั้น)

4 ลักษณะของการดำเนินงาน
(เช่น)..เป็นบริษัทผลิตเกี่ยวกับอะไร มีผลิตภัณฑ์ อะไร และอื่นๆ หัวนี้ควรจะต้องนำเสนอให้ ทราบถึงสิ่งที่บริษัททำออกมา

5 ตำแหน่ง/หน้าที่ขณะฝึกงาน
(เช่น)..ปฏิบัติงานในหน้าที่ใด ทำอะไร ควรมี ภาพหรือสิ่งที่สามารถแสดงให้เห็นการปฏิบัติหน้า ที่ในขณะฝึกงาน

6 หัวหน้า/พี่เลี้ยงขณะฝึกงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ถ้ามีภาพถ่ายก็ให้ใส่มาด้วย

7 ประโยชน์ด้านวิชาการขณะฝึกงาน
1…………………………เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้กับวิชา ใดบ้าง 2…………………………เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้กับวิชา 3…………………………เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้กับวิชา

8 ประโยชน์ด้านวิชาชีพขณะฝึกงาน
1…………………………เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้กับวิชา ใดบ้าง 2…………………………เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้กับวิชา 3…………………………เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้กับวิชา

9 ข้อเสนอแนะการฝึกงานปีต่อไป
1………………………… 2………………………… 3…………………………

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google