งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเว็บบล็อก เพื่อการจัดการความรู้ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Development of Weblog fo knowlege managment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเว็บบล็อก เพื่อการจัดการความรู้ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Development of Weblog fo knowlege managment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเว็บบล็อก เพื่อการจัดการความรู้ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Development of Weblog fo knowlege managment in Public Relation via Website of Rajamangala University of Technology Thanyaburi ชื่อ - นามสกุลผู้นำเสนอ

2 แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี พ. ศ. 2553 - 2556 นำนโยบายและการ ติดตามคุณภาพของ ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น ก. พ. ร. สกอ. หรือ สม ศ. ไปปฏิบัติ

3 เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร การได้มาซึ่งบุคลากรที่มี คุณภาพมีคุณสมบัติเหมาะสม COMPUTER LANGUAGE


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเว็บบล็อก เพื่อการจัดการความรู้ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Development of Weblog fo knowlege managment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google