งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workplace Name Student Name(s) Practical Training Presentation, 2009 Department of Environmental Engineering, Khon Kaen University Duration ( ช่วงเวลาฝึกงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workplace Name Student Name(s) Practical Training Presentation, 2009 Department of Environmental Engineering, Khon Kaen University Duration ( ช่วงเวลาฝึกงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workplace Name Student Name(s) Practical Training Presentation, 2009 Department of Environmental Engineering, Khon Kaen University Duration ( ช่วงเวลาฝึกงาน )

2 Work Place Location •Address ( ให้ระบุที่อยู่ และแผนที่ระบุที่ตั้งของ สถานที่ฝึกงาน ดังตัวอย่างแผนที่ข้างล่าง ) Environmental Engineering Department Khon Kaen University

3 Work Place Profile •Established: ( ปีที่จัดตั้ง ) •Employee: ( จำนวนพนักงาน ) •Type of Business: ( ประเภทธุรกิจ ) •Product: ( ผลิตภัณฑ์ ) •Production Capacity: ( กำลังการผลิต )

4 Organization Chart • ใส่แผนผังองค์กร

5 Responsibility and Task • หน้าที่ความรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมาย • ให้รายงานรายบุคคล จำนวนคนละ ไม่เกิน 3 หน้า

6 Responsibility and Task • หน้าที่ความรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมาย • ให้รายงานรายบุคคล

7 Responsibility and Task • หน้าที่ความรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมาย • ให้รายงานรายบุคคล

8 Experience Gained • สิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกงาน • ให้รายงานรายบุคคล

9 Problems • ปัญหาที่พบจากการฝึกงาน • ให้รายงานรายบุคคล

10 Conclusion สรุปเกี่ยวกับ • สถานที่ฝึกงาน • ลักษณะงานที่ทำ • สิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกงาน • ปัญหาที่พบ • ความรู้สึกต่อการฝึกงาน


ดาวน์โหลด ppt Workplace Name Student Name(s) Practical Training Presentation, 2009 Department of Environmental Engineering, Khon Kaen University Duration ( ช่วงเวลาฝึกงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google