งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workplace Name Student Name(s) Duration (ช่วงเวลาฝึกงาน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workplace Name Student Name(s) Duration (ช่วงเวลาฝึกงาน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workplace Name Student Name(s) Duration (ช่วงเวลาฝึกงาน)
Practical Training Presentation, 2009 Workplace Name Student Name(s) Duration (ช่วงเวลาฝึกงาน) Department of Environmental Engineering, Khon Kaen University

2 Environmental Engineering Department
Work Place Location Address (ให้ระบุที่อยู่ และแผนที่ระบุที่ตั้งของสถานที่ฝึกงาน ดังตัวอย่างแผนที่ข้างล่าง) Environmental Engineering Department Khon Kaen University

3 Work Place Profile Established: (ปีที่จัดตั้ง)
Employee: (จำนวนพนักงาน) Type of Business: (ประเภทธุรกิจ) Product: (ผลิตภัณฑ์) Production Capacity: (กำลังการผลิต)

4 Organization Chart ใส่แผนผังองค์กร

5 Responsibility and Task
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมาย ให้รายงานรายบุคคล จำนวนคนละ ไม่เกิน 3 หน้า

6 Responsibility and Task
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมาย ให้รายงานรายบุคคล

7 Responsibility and Task
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมาย ให้รายงานรายบุคคล

8 Experience Gained สิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกงาน ให้รายงานรายบุคคล

9 Problems ปัญหาที่พบจากการฝึกงาน ให้รายงานรายบุคคล

10 Conclusion สรุปเกี่ยวกับ สถานที่ฝึกงาน ลักษณะงานที่ทำ
สิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกงาน ปัญหาที่พบ ความรู้สึกต่อการฝึกงาน


ดาวน์โหลด ppt Workplace Name Student Name(s) Duration (ช่วงเวลาฝึกงาน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google