งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ISO 9001:2008 การทบทวนโดยฝ่ายผู้บริหาร ISO ( Management Review ) ครั้งที่ 7 วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ. โรงแรมศาลายาพาวิเลี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ISO 9001:2008 การทบทวนโดยฝ่ายผู้บริหาร ISO ( Management Review ) ครั้งที่ 7 วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ. โรงแรมศาลายาพาวิเลี่ยน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ISO 9001:2008 การทบทวนโดยฝ่ายผู้บริหาร ISO ( Management Review ) ครั้งที่ 7 วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ. โรงแรมศาลายาพาวิเลี่ยน

2 วัตถุประสงค์คุณภาพ การประกันเวลาใบซ่อมแซมถึงผู้ใช้บริการ 3 ประเภท ♦ ใบซ่อมแซมสถานะปกติ เป้าหมาย 90% ถึงผู้ใช้บริการ ภายใน 3 ชั่วโมง (180 นาที) ♦ ใบซ่อมแซมสถานะเร่งด่วน เป้าหมาย 90% ถึงผู้ใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมง (60 นาที) ♦ ใบซ่อมแซมสถานะฉุกเฉิน เป้าหมาย 95% ถึงผู้ใช้บริการ ภายใน 30 นาที ♦ ใบซ่อมแซมสถานะซ่อมเสร็จภายใน 3 วัน เป้าหมาย 90 % 75%

3 จำนวนใบซ่อมปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม กันยายน 2556 จำนวนใบซ่อมปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม กันยายน 2556 เดือน ปกติ 3 ชม. เร่งด่วน 1 ชม. ฉุกเฉินรวม รวมทั้งสิ้น ในเวลาเกินเวลาในเวลาเกินเวลาในเวลาเกินเวลาในเวลาเกินเวลา ตุลาคม 1, , ,952 พฤศจิกายน 1, , ,456 ธันวาคม 1, , ,955 มกราคม 1, , ,724 กุมภาพันธ์ 1, , ,176 มีนาคม 1, , ,470 เมษายน 1, , ,410 พฤษภาคม 1, , ,516 มิถุนายน 1, , ,865 กรกฎาคม 1, , ,752 สิงหาคม 1, , ,703 กันยายน 1, , ,532 รวม 19,9161,5785, , ,0192,49230,511

4 รายงานประกันเวลาถึงสถานที่ซ่อม ปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดผลการซ่อมแซมเสร็จภายใน 3 วัน หน่วยงานซ่อมบำรุง

5 การประกันเวลาปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดผลการซ่อมแซมเสร็จภายใน 3 วัน หน่วยงานซ่อมบำรุง

6 รายงานข้อมูลการเบิกวัสดุงานปกติที่เสร็จภายใน 3 วัน ปีงบประมาณ 2557

7 ปัญหาอุปสรรคและมาตรการแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคมาตรการแก้ไข 1. การจัดหาวัสดุของบริษัทไม่เพียงพอ 1. จัดหาบริษัทร้านค้าที่ประมูลให้เยอะกว่าเดิม 2. วัสดุที่จัดซื้อไมตรงรุ่น 2. ทางบริษัทห้างร้านควรจัดหาอะไหล่ให้ตรงตาม ตัวอย่าง 3. ได้ของไม่ครบตามรายการที่เบิก 3. ต้องมีการปรับถ้าส่งของเกินเวลาที่กำหนด 4. มีการเบิกวัสดุหลายคลังทำให้งาน เกิดความล่าช้า 4. ควรเอาวัสดุที่ทำการเบิกบ่อยเข้าคลัง 1003 เช่น บานพับสปริงของหอพัก 8 ไร่ 5. ร้านค้ามีน้อยเกินไป 5. ควรหาร้านค้าเข้ามาเพิ่ม 6. ใบซ่อมแซมต้องมีการเซ็นต์จบงาน ทุกครั้ง 6. ควรมีการตรวจสอบใบซ่อมก่อนส่งทุกครั้ง

8 งานซ่อมบำรุง รับประกันเวลาใบซ่อมแซมแล้วเสร็จภายใน 3 วัน

9


ดาวน์โหลด ppt LOGO ISO 9001:2008 การทบทวนโดยฝ่ายผู้บริหาร ISO ( Management Review ) ครั้งที่ 7 วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ. โรงแรมศาลายาพาวิเลี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google