งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ISO 9001:2008 การทบทวนโดยฝ่ายผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ISO 9001:2008 การทบทวนโดยฝ่ายผู้บริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ISO 9001:2008 การทบทวนโดยฝ่ายผู้บริหาร
ISO ( Management Review ) ครั้งที่ 7 วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ. โรงแรมศาลายาพาวิเลี่ยน

2 การประกันเวลาใบซ่อมแซมถึงผู้ใช้บริการ 3 ประเภท
วัตถุประสงค์คุณภาพ การประกันเวลาใบซ่อมแซมถึงผู้ใช้บริการ 3 ประเภท ♦ ใบซ่อมแซมสถานะปกติ เป้าหมาย 90% ถึงผู้ใช้บริการ ภายใน 3 ชั่วโมง (180 นาที) ♦ ใบซ่อมแซมสถานะเร่งด่วน เป้าหมาย 90% ถึงผู้ใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมง (60 นาที) ♦ ใบซ่อมแซมสถานะฉุกเฉิน เป้าหมาย 95% ถึงผู้ใช้บริการ ภายใน 30 นาที 75% ♦ ใบซ่อมแซมสถานะซ่อมเสร็จภายใน 3 วัน เป้าหมาย 90 %

3 จำนวนใบซ่อมปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
เดือน ปกติ 3 ชม. เร่งด่วน 1 ชม. ฉุกเฉิน รวม รวมทั้งสิ้น ในเวลา เกินเวลา ตุลาคม 1,850 138 532 76 342 14 2,724 228 2,952 พฤศจิกายน 1,615 136 404 63 229 9 2,248 208 2,456 ธันวาคม 1,246 98 55 206 8 1,794 161 1,955 มกราคม 1,769 176 497 75 187 20 2,453 271 กุมภาพันธ์ 1,364 139 467 58 135 13 1,966 210 2,176 มีนาคม 1,613 154 466 59 17 2,240 230 2,470 เมษายน 1,529 157 449 199 2,177 233 2,410 พฤษภาคม 1,665 116 460 70 192 2,317 2,516 มิถุนายน 1,900 148 74 196 15 2,628 237 2,865 กรกฎาคม 1,844 121 560 64 2,558 194 2,752 สิงหาคม 1,802 115 548 57 173 2,523 180 2,703 กันยายน 1,719 80 516 50 156 11 2,391 141 2,532 19,916 1,578 5,773 764 2,330 150 28,019 2,492 30,511

4 รายงานประกันเวลาถึงสถานที่ซ่อม ปีงบประมาณ 2556
รายละเอียดผลการซ่อมแซมเสร็จภายใน 3 วัน หน่วยงานซ่อมบำรุง

5 การประกันเวลาปีงบประมาณ 2556
รายละเอียดผลการซ่อมแซมเสร็จภายใน 3 วัน หน่วยงานซ่อมบำรุง

6 รายงานข้อมูลการเบิกวัสดุงานปกติที่เสร็จภายใน 3 วัน ปีงบประมาณ 2557

7 ปัญหาอุปสรรคและมาตรการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค มาตรการแก้ไข 1.การจัดหาวัสดุของบริษัทไม่เพียงพอ 1.จัดหาบริษัทร้านค้าที่ประมูลให้เยอะกว่าเดิม 2.วัสดุที่จัดซื้อไมตรงรุ่น 2.ทางบริษัทห้างร้านควรจัดหาอะไหล่ให้ตรงตามตัวอย่าง 3.ได้ของไม่ครบตามรายการที่เบิก 3.ต้องมีการปรับถ้าส่งของเกินเวลาที่กำหนด 4.มีการเบิกวัสดุหลายคลังทำให้งานเกิดความล่าช้า 4.ควรเอาวัสดุที่ทำการเบิกบ่อยเข้าคลัง 1003 เช่นบานพับสปริงของหอพัก 8 ไร่ 5.ร้านค้ามีน้อยเกินไป 5.ควรหาร้านค้าเข้ามาเพิ่ม 6.ใบซ่อมแซมต้องมีการเซ็นต์จบงานทุกครั้ง 6.ควรมีการตรวจสอบใบซ่อมก่อนส่งทุกครั้ง

8 งานซ่อมบำรุง รับประกันเวลาใบซ่อมแซมแล้วเสร็จภายใน 3 วัน

9 จบการนำเสนอ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ISO 9001:2008 การทบทวนโดยฝ่ายผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google