งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วน ภูมิภาค ณ สถานที่ / วัดต่าง ๆ ตามที่ กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วน ภูมิภาค ณ สถานที่ / วัดต่าง ๆ ตามที่ กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วน ภูมิภาค ณ สถานที่ / วัดต่าง ๆ ตามที่ กำหนด

2 กำหนดการ เวลา ๑๕. ๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัด / นายอำเภอ ประธานในพิธี พร้อม ด้วย ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี - ประธานในพิธี จุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระ รัตนตรัย - จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ณ เบื้องหน้าพระฉายา ลักษณ์ ฯ ( กราบ ๑ ครั้งไม่แบมือ, แล้ว กลับมานั่งประจำที่ )

3 เครื่องทองน้อย ( เครื่องนอก ) เครื่องทองน้อย ( เครื่องใน ) การตั้งเครื่องทองน้อย

4 กำหนดการ ( ต่อ ) - เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระ พุทธมนต์ จบ. - เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ที่ จะแสดงพระธรรม เทศนา ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ - ประธานในพิธี จุดเทียนส่อง ธรรม และเทียนบูชา กัณฑ์เทศน์

5 กำหนดการ ( ต่อ ) - ประธานในพิธี จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ( เครื่องใน ) ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ ฯ เพื่อถวายทรงสดับพระธรรมเทศนา ( พระศพทรงธรรม ) - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล - พระสงฆ์ที่แสดงธรรมเทศนา ให้ศีล ( ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีสมาทานศีล ) - เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม

6 กำหนดการ ( ต่อ ) - พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จบ ลงมานั่งยัง อาสนะ - ประธานในพิธี ประเคนจตุปัจจัย ไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แด่พระเทศน์ - เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง จากพระฉายาลักษณ์ ฯไปยัง พระสงฆ์ - ประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้า ไตร ( พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับประกรณ์ ใช้พัด รอง )

7 กำหนดการ ( ต่อ ) - ประธานในพิธี กรวดน้ำอุทิศ ถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณ วดี ( พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ) - เสร็จพิธีบำเพ็ญกุศล............................... การแต่งกาย - เต็มยศ

8 ผังพื้นที่ประกอบพิธี พระสงฆ์ 10 รูป ( ใช้พัดรอง ) เครื่อง นมัสก าร ธรรมา สน์ เทศน์ Vip ช้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พระ ฉายา ลักษ ณ์ ภูษา โยง ทองน้อย ( ใน ) ทองน้อย ( นอก ) ที่นั่ง ประธาน โต๊ะวาง เครื่องกัณฑ์ เทศน์

9 ภาพตัวอย่างการตั้ง โต๊ะหมู่ สำหรับในพิธี บำเพ็ญกุศล ฯ เครื่องทอง น้อย พระศพทรง ธรรม เครื่องทอง น้อย ถวาย สักการะ พระศพ

10 ภาพตัวอย่างการ ตั้งโต๊ะหมู่ สำหรับวาง ดอกไม้จันทร์


ดาวน์โหลด ppt พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วน ภูมิภาค ณ สถานที่ / วัดต่าง ๆ ตามที่ กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google