งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ณ สถานที่/วัดต่าง ๆ ตามที่กำหนด

2 กำหนดการ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระรัตนตรัย - จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ณ เบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์ ฯ (กราบ ๑ ครั้งไม่แบมือ,แล้วกลับมานั่งประจำที่)

3 การตั้งเครื่องทองน้อย
เครื่องทองน้อย(เครื่องนอก) เครื่องทองน้อย(เครื่องใน)

4 กำหนดการ (ต่อ) - เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ. - เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ที่จะแสดง พระธรรมเทศนา ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ - ประธานในพิธี จุดเทียนส่องธรรม และเทียนบูชากัณฑ์เทศน์

5 กำหนดการ (ต่อ) - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย (เครื่องใน) ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ ฯ เพื่อถวายทรงสดับพระธรรมเทศนา (พระศพทรงธรรม) - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล - พระสงฆ์ที่แสดงธรรมเทศนา ให้ศีล (ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีสมาทานศีล) - เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม

6 กำหนดการ (ต่อ) - พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จบ ลงมานั่งยังอาสนะ - ประธานในพิธี ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม บูชากัณฑ์เทศน์แด่พระเทศน์ - เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยงจากพระฉายาลักษณ์ ฯ ไปยังพระสงฆ์ - ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตร (พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับประกรณ์ ใช้พัดรอง)

7 กำหนดการ (ต่อ) - ประธานในพิธี กรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา) - เสร็จพิธีบำเพ็ญกุศล การแต่งกาย - เต็มยศ

8 ผังพื้นที่ประกอบพิธี
เครื่องนมัสการ ธรรมาสน์ เทศน์ พระสงฆ์ 10 รูป (ใช้พัดรอง) โต๊ะวางเครื่องกัณฑ์เทศน์ ภูษาโยง พระฉายาลักษณ์ Vip ช้าราชการ ทองน้อย (ใน) ทองน้อย (นอก) พ่อค้า ประชาชน ที่นั่งประธาน

9 ภาพตัวอย่างการตั้งโต๊ะหมู่ สำหรับในพิธีบำเพ็ญกุศล ฯ
เครื่องทองน้อย พระศพทรงธรรม เครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระศพ ภาพตัวอย่างการตั้งโต๊ะหมู่ สำหรับในพิธีบำเพ็ญกุศล ฯ

10 ภาพตัวอย่างการตั้งโต๊ะหมู่ สำหรับวางดอกไม้จันทร์


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google