งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน(และว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์) เป็นกาพย์เห่เรือที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ซึ่งพรรณนาเกี่ยวกับอาหารคาวหวานในวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน(และว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์) เป็นกาพย์เห่เรือที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ซึ่งพรรณนาเกี่ยวกับอาหารคาวหวานในวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน(และว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์) เป็นกาพย์เห่เรือที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ซึ่งพรรณนาเกี่ยวกับอาหารคาวหวานในวัง โดยใช้การบรรยายเนื้อหาเยี่ยงนิราศ คือการรำพึงรำพันถึงสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี โดยนำเอาชื่ออาหาร ลักษณะ ส่วนประกอบ หรือความสัมพันธ์มาเชื่อมโยงเข้ากับการรำพึงรำพันนั้น นอกจากนี้ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ยังเป็นวรรณคดีที่มุ่งเน้นความงดงามไพเราะของวรรณคดีเหนือสิ่งอื่นใด มีการใช้โวหารและภาษาที่สละสลวย ตลอดจนการอุปมาเพื่อสื่อถึงรสชาติและฝีมือในการปรุงอาหารของนางอันเป็นที่รัก และการนำชื่ออาหารซึ่งสื่อถึงความในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในความสุขจากการใกล้ชิดหรือโศกเศร้าจากการพรากจากนางอันเป็นที่รักได้อย่างกลมกลืน ชื่ออาหารหลายชนิดในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เป็นอาหารโบราณที่หารับประทานได้ยาก เนื่องจากมีวิธีการปรุงที่ยาก และต้องใช้ความประณีตในการทำเป็นอย่างมาก เช่นหรุ่ม ล่าเตียง เป็นต้น ซึ่งจากวรรณคดีเรื่องนี้ก็ทำให้มีผู้นำอาหารโบราณหลายชนิดมารื้อฟื้นฝึกปรุงใหม่กันอีกด้วย

4 ๑.แกงมัสมั่น ๒.ยำใหญ่ ๓.ตับเหล็กลวก ๔.หมูแนม ๕.ก้อยกุ้ง ๖.แกงเทโพเนื้อ ๗.แกงขม ๘.อ่อม

5 แกงไก่มัสมั่นเนื้อ                 นพคุณ พี่เอย หอมยี่หร่ารสฉุน                      เฉียบร้อน ชายใดบริโภคภุญช์                 พิศวาส หวังนา แรงอยากยอหัตถ์ข้อน             อกให้หวนแสวง ๚    ๏ มัสมั่นแกงแก้วตา              หอมยี่หร่ารสร้อนแรง ชายใดได้กลืนแกง                แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา ๏ ยำใหญ่ใส่สารพัด               วางจานจัดหลายเหลือตรา รสดีด้วยน้ำปลา                     ญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจ

6 ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม        เจือน้ำส้มโรยพริกไทย โอชาจะหาไหน                     ไม่มีเทียบเปรียบมือนาง ๏ หมูแนมแหลมเลิศรส         พร้อมพริกสดใบทองหลาง พิศห่อเห็นรางชาง                ห่างห่อหวนป่วนใจโหย ๏ ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น             วางถึงลิ้นดิ้นแดโดย รสทิพย์หยิบมาโปรย             ฤๅจะเปรียบเทียบทันขวัญ ๏ เทโพพื้นเนื้อท้อง              เป็นมันย่องล่องลอยมัน น่าซดรสครามครัน               ของสวรรค์เสวยรมย์ ความรักยักเปลี่ยนท่า        ทำน้ำยาอย่างแกงขม กลอ่อมกล่อมเกลี้ยงกลม      ชมไม่วายคล้ายคล้ายเห็น ๏ ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ         รสพิเศษใส่ลูกเอ็น ใครหุงปรุงไม่เป็น                เช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ทำ

7 ๑. สังขยา ๗. ลุดตี่ ๒.ซ่าหริ่ม ๘. ขนมจีบ ๓. ขนมผิง ๔. ทองหยิบ ๕. ลำเจียก ๖. มัศกอด

8 ๏ สังขยาหน้าตั้งไข่                  ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดง เป็นนัยไม่เคลือบแคลง             แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ ๏ ซ่าหริ่มลิ้มหวานล้ำ                แทรกใส่น้ำกะทิเจือ วิตกอกแห้งเครือ                      ได้เสพหริ่มพิมเสนโรย ๏ ลำเจียกชื่อขนม                    นึกโฉมฉมหอมชวยโชย ไกลกลิ่นดิ้นแดโดย                   โหยไห้หาบุหงางาม ๏ มัศกอดกอดอย่างไร               น่าสงสัยใคร่ขอถาม กอดเคล้นจะเห็นความ               ขนมนามนี้ยังแคลง

9 ๏ ลุดตี่นี้น่าชม                          แผ่แผ่นกลมเพียงแผ่นแผง โอชาหน้าไก่แกง                       แคลงของแขกแปลกกลิ่นอาย ๏ ขนมจีบเจ้าจีบห่อ                   งามสมส่อประพิมพ์ประพาย นึกน้องนุ่งจีบกราย                     ชายพกจีบกลีบแนบเนียน ๏ รสรักยักลำนำ                         ประดิษฐ์ทำขนมเทียน คำนึงนิ้วนางเจียน                      เทียนหล่อเหลาเกลากลึงกลม ๏ ทองหยิบทิพย์เทียมทัด           สามหยิบชัดน่าเชยชม หลงหยิบว่ายาดม                       ก้มหน้าเมินเขินขวยใจ ๏ ขนมผิงผิงผ่าวร้อน                  เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน ร้อนนักรักแรมไกล                     เมื่อไรเห็นจะเย็นทรวง ๏ รังไรโรงด้วยแป้ง                    เหมือนนกแกล้วทำรังรวง โอ้อกนกทั้งปวง                         ยังยินดีด้วยมีรัง

10


ดาวน์โหลด ppt กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน(และว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์) เป็นกาพย์เห่เรือที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ซึ่งพรรณนาเกี่ยวกับอาหารคาวหวานในวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google