งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน ( และว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ ) เป็นกาพย์เห่เรือที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( รัชกาลที่ 2) ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ซึ่งพรรณนาเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน ( และว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ ) เป็นกาพย์เห่เรือที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( รัชกาลที่ 2) ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ซึ่งพรรณนาเกี่ยวกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน ( และว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ ) เป็นกาพย์เห่เรือที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( รัชกาลที่ 2) ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ซึ่งพรรณนาเกี่ยวกับ อาหารคาวหวานในวัง โดยใช้การบรรยายเนื้อหาเยี่ยงนิราศ คือการรำพึงรำพันถึงสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี โดยนำเอาชื่ออาหาร ลักษณะ ส่วนประกอบ หรือ ความสัมพันธ์มาเชื่อมโยงเข้ากับการรำพึงรำพันนั้น นอกจากนี้ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ยังเป็นวรรณคดีที่ มุ่งเน้นความงดงามไพเราะของวรรณคดีเหนือสิ่งอื่นใด มี การใช้โวหารและภาษาที่สละสลวย ตลอดจนการอุปมาเพื่อ สื่อถึงรสชาติและฝีมือในการปรุงอาหารของนางอันเป็นที่รัก และการนำชื่ออาหารซึ่งสื่อถึงความในพระราชหฤทัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในความสุขจากการ ใกล้ชิดหรือโศกเศร้าจากการพรากจากนางอันเป็นที่รักได้ อย่างกลมกลืน ชื่ออาหารหลายชนิดในกาพย์เห่ชมเครื่อง คาวหวาน เป็นอาหารโบราณที่หารับประทานได้ยาก เนื่องจากมีวิธีการปรุงที่ยาก และต้องใช้ความประณีตในการ ทำเป็นอย่างมาก เช่นหรุ่ม ล่าเตียง เป็นต้น ซึ่งจากวรรณคดี เรื่องนี้ก็ทำให้มีผู้นำอาหารโบราณหลายชนิดมารื้อฟื้นฝึก ปรุงใหม่กันอีกด้วยกาพย์เห่เรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนิราศสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

4 ๑. แกง มัสมั่น ๒. ยำใหญ่ ๓. ตับเหล็ก ลวก ๔. หมูแนม ๕. ก้อยกุ้ง ๖. แกงเทโพ เนื้อ ๗. แกงขม ๘. อ่อม

5 แกงไก่มัสมั่นเนื้อ นพคุณ พี่เอย หอมยี่หร่ารสฉุน เฉียบร้อน ชายใดบริโภคภุญช์ พิศวาส หวัง นา แรงอยากยอหัตถ์ข้อน อกให้หวน แสวง ๚ ๏ มัสมั่นแกงแก้วตา หอมยี่หร่ารส ร้อนแรง ชายใดได้กลืนแกง แรงอยากให้ ใฝ่ฝันหา ๏ ยำใหญ่ใส่สารพัด วางจานจัด หลายเหลือตรา รสดีด้วยน้ำปลา ญี่ปุ่นล้ำย้ำยวน ใจ

6 ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม เจือน้ำส้มโรย พริกไทย โอชาจะหาไหน ไม่มีเทียบ เปรียบมือนาง ๏ หมูแนมแหลมเลิศรส พร้อมพริกสดใบ ทองหลาง พิศห่อเห็นรางชาง ห่างห่อหวนป่วน ใจโหย ๏ ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น วางถึงลิ้นดิ้นแด โดย รสทิพย์หยิบมาโปรย ฤๅจะ เปรียบเทียบทันขวัญ ๏ เทโพพื้นเนื้อท้อง เป็นมันย่อง ล่องลอยมัน น่าซดรสครามครัน ของสวรรค์เสวย รมย์ ความรักยักเปลี่ยนท่า ทำ น้ำยาอย่างแกงขม กลอ่อมกล่อมเกลี้ยงกลม ชม ไม่วายคล้ายคล้ายเห็น ๏ ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ รส พิเศษใส่ลูกเอ็น ใครหุงปรุงไม่ เป็น เช่นเชิงมิตร ประดิษฐ์ทำ ๏

7 ๑. สังขยา ๒. ซ่าหริ่ม ๕. ลำเจียก ๖. มัศกอด ๗. ลุดตี่ ๘. ขนมจีบ ๔. ทองหยิบ ๓. ขนม ผิง

8 ๏ สังขยาหน้าตั้งไข่ ข้าวเหนียว ใส่สีโศกแสดง เป็นนัยไม่เคลือบแคลง แจ้งว่าเจ้า เศร้าโศกเหลือ ๏ ซ่าหริ่มลิ้มหวานล้ำ แทรกใส่ น้ำกะทิเจือ วิตกอกแห้งเครือ ได้เสพหริ่ม พิมเสนโรย ๏ ลำเจียกชื่อขนม นึกโฉมฉม หอมชวยโชย ไกลกลิ่นดิ้นแดโดย โหยไห้หา บุหงางาม ๏ มัศกอดกอดอย่างไร น่าสงสัย ใคร่ขอถาม กอดเคล้นจะเห็นความ ขนมนามนี้ ยังแคลง

9 ๏ ลุดตี่นี้น่าชม แผ่แผ่นกลมเพียงแผ่นแผง โอชาหน้าไก่แกง แคลงของแขกแปลกกลิ่นอาย ๏ ขนมจีบเจ้าจีบห่อ งามสมส่อประพิมพ์ประพาย นึกน้องนุ่งจีบกราย ชายพกจีบกลีบแนบเนียน ๏ รสรักยักลำนำ ประดิษฐ์ทำขนมเทียน คำนึงนิ้วนางเจียน เทียนหล่อเหลาเกลากลึงกลม ๏ ทองหยิบทิพย์เทียมทัด สามหยิบชัดน่าเชยชม หลงหยิบว่ายาดม ก้มหน้าเมินเขินขวยใจ ๏ ขนมผิงผิงผ่าวร้อน เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน ร้อนนักรักแรมไกล เมื่อไรเห็นจะเย็นทรวง ๏ รังไรโรงด้วยแป้ง เหมือนนกแกล้วทำรังรวง โอ้อกนกทั้งปวง ยังยินดีด้วยมีรัง

10


ดาวน์โหลด ppt กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน ( และว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ ) เป็นกาพย์เห่เรือที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( รัชกาลที่ 2) ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ซึ่งพรรณนาเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google