งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โรง เรียนฉวาง รัชดาภิเษก

3 การกระโดดสูง ( ท่าหันหลังให้ไม้พาด ) เรื่อง พฤติกรรมบ่งชี้ ด้านทักษะ

4 การวิ่งก่อนกระโดด วิ่งเป็นแนวโค้ง เมื่อเหลือ 2 - 3 ก้าว ก่อนจะ กระโดดขึ้นจาก พื้น ให้เร่ง ความเร็วสูงสุด

5 การวางเท้า จังหวะสุดท้าย การวางเท้า ก่อนกระโดด ให้วางเท้า ขนานกับแนว ไม้พาด แขนทั้งสองปล่อยลงเพื่อเตรียมเหวี่ยง ขึ้น เข่างอ ลำตัวเอนไปข้างหลังเล็กน้อย

6 การกระโดดขึ้น จากพื้น ถีบเท้าขึ้น จากพื้น ขา อีกข้างจะถูก ยกขึ้น ในลักษณะ กระตุกเข่า เหวี่ยงแขนทั้งสองขึ้น พร้อมกับบิดลำตัวหันหลัง ให้ไม้พาด

7 การลอยตัวใน อากาศ รวบแขนทั้งสองลงมาข้างลำตัว ทิ้งศีรษะให้ต่ำ ยกสะโพก กระตุกเข่า เตะปลายเท้าทั้งสอง ขึ้น ขณะลอยตัว ในอากาศ สูงสุด ผู้ กระโดด หันหลังให้ไม้ พาด พร้อม กับเงยศีรษะ เอนลำตัวไป ข้างหลัง


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google