งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ
ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา (กรีฑา) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรง เรียนฉวางรัชดาภิเษก

2 การกระโดดสูง (ท่าหันหลังให้ไม้พาด)
พฤติกรรมบ่งชี้ด้านทักษะ เรื่อง

3 เมื่อเหลือ 2 - 3 ก้าว ก่อนจะกระโดดขึ้นจากพื้น ให้เร่งความเร็วสูงสุด
การวิ่งก่อนกระโดด วิ่งเป็นแนวโค้ง เมื่อเหลือ ก้าว ก่อนจะกระโดดขึ้นจากพื้น ให้เร่งความเร็วสูงสุด

4 การวางเท้าจังหวะสุดท้าย
การวางเท้าก่อนกระโดด ให้วางเท้าขนานกับแนวไม้พาด แขนทั้งสองปล่อยลงเพื่อเตรียมเหวี่ยงขึ้น เข่างอ ลำตัวเอนไปข้างหลังเล็กน้อย

5 การกระโดดขึ้นจากพื้น
ถีบเท้าขึ้นจากพื้น ขาอีกข้างจะถูกยกขึ้น ในลักษณะกระตุกเข่า เหวี่ยงแขนทั้งสองขึ้น พร้อมกับบิดลำตัวหันหลังให้ไม้พาด

6 การลอยตัวในอากาศ ขณะลอยตัวในอากาศ สูงสุด ผู้กระโดด หันหลังให้ไม้พาด พร้อมกับเงยศีรษะ เอนลำตัวไปข้างหลัง รวบแขนทั้งสองลงมาข้างลำตัว ทิ้งศีรษะให้ต่ำ ยกสะโพก กระตุกเข่า เตะปลายเท้าทั้งสองขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google