งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ผ่าน E-Learning เรื่อง Presentation with Sony Vegas นายเชษฐา เถาวัลย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ผ่าน E-Learning เรื่อง Presentation with Sony Vegas นายเชษฐา เถาวัลย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ผ่าน E-Learning เรื่อง Presentation with Sony Vegas นายเชษฐา เถาวัลย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

3 ที่มาและแนวคิดในการ จัดทำ ไม่สามารถปฏิเสธความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีได้ ผู้เรียนต้องเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ ง่ายและรวดเร็ว ต้องการลดระยะเวลาในการสอน อยากสอนนักเรียนแบบไก่บ้าน ต้องการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์

4 เป้าหมาย นักเรียนครูผู้สอนผู้สนใจ กลุ่มเป้าหมาย :: นักเรียน

5 ผลที่ได้รับ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ เร็วขึ้น ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ ลดภาระงานสอนของครูได้มาก นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ เรียนมากขึ้น ได้ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่าง คุ้มค่า

6 URL เว็บไซต์ หลัก http://www4.r n.ac.th/croosor http://www4.r n.ac.th/croosor บทเรียน ออนไลน์ http://www7.r n.ac.th/moodle http://www7.r n.ac.th/moodle เว็บบอร์ด http://sor.neepi nk.com http://sor.neepi nk.com

7 www4.rn.ac.th/croosor

8

9

10 ติดต่อผู้จัดทำ นายเชษฐา เถาวัลย์ ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ. สตูล 081-0978948 074-732305 croosor@hotmail.com http://sor.neepink.com http://www.phiman.ac.th


ดาวน์โหลด ppt เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ผ่าน E-Learning เรื่อง Presentation with Sony Vegas นายเชษฐา เถาวัลย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google