งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเว็บเพจ HTML. ความหมายและ คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเว็บเพจ HTML. ความหมายและ คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างเว็บเพจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเว็บเพจ HTML

2 ความหมายและ คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างเว็บเพจ

3 1. อินเตอร์เน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือข่ายของ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการ เชื่อมโยงกันทั่วโลก

4 2. เว็บเพจ (Web Page) หมายถึง หน้ากระดาษ อิเลคทรอนิกส์ แต่ละหน้า ซึ่ง มีความสามารถในการเชื่อมโยง (Link) โดยเว็บเพจแต่ละหน้าก็ จะประกอบไปด้วยข้อมูล รูปภาพ เสียง และวิดีโอ โดย เป็นข้อมูลในรูปแบบสื่อผสม เปรียบเสมือนกับหน้าหนังสือ แต่ละหน้า

5 3. โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง เว็บเพจหน้าแรก ของข้อมูลในเว็บไซต์หนึ่ง เว็บไซต์ เปรียบเสมือน หน้าปกหนังสือ โดยจะมี ลิงค์ไปยังเว็บเพจหน้าอื่น ๆ ทั้งในเว็บไซต์เดียวกัน และ ต่างเว็บไซต์

6 4. เว็บไซต์ (Web Site) หมายถึง สถานที่เก็บกลุ่ม ของเว็บเพจที่มี ความสัมพันธ์กัน ประกอบ ไปด้วยเว็บเพจหลาย ๆ หน้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะเรียก เว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการ จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้น ๆ (Domain Name) เช่น www.sanook.com, www.hotmail.com

7 ส่วนประกอบของเว็บ เพจ 1. โลโก้ (Logo) 2. เมนูหลัก (Link Menu) 3. โฆษณา (Banner) 4. ภาพประกอบและเนื้อหา (Content)

8 เครื่องมือในการสร้าง เว็บเพจ 1. โปรแกรม Notepad ( แถมมากับวินโดวส์ ) 2. โปรแกรม EditPlus 3. โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 4. FontPage

9 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Browser) 1. Internet Explorer 2. Netscape Browser 3. Opera 4. Mozilla Firefox 5. ปลาวาฬบราวเซอร์ (Plawan Browser )

10 ความหมายของภาษา HTML ภาษา HTML (Hypertext Markup Launguage) เป็นภาษาที่ใช้สร้างสำหรับ สร้างเว็บเพจ โดยคำสั่งใน ภาษา HTML นี้ จะทำ หน้าที่ในการควบคุมการ แสดงผลข้อมูลในเว็บเพจ โดยคำสั่งที่ใช้ในการ แสดงผลนั้นเรียกว่า Tag

11 คำสั่งแท็ก ( Tag)  อาจเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์ เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้ จะมี ความหมายเดียวกัน  ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมาย “ ” เท่านั้น

12 คำสั่งแท็กมี 2 ชนิด คือ 1. คอนเทนเนอร์แท็ก คือ แท็กที่บรรจุข้อความหรือคำสั่ง แท็กอื่น ๆ ไว้ภายใน จะประกอบ ไปด้วย แท็กเปิด และ แท็กปิด แท็กปิด จะต้องมีเครื่องหมาย “ / ” เช่น การทำตัวอักษรให้เป็นตัวหน้า ใช้คำสั่งแท็ก อักษรตัวหนา

13 2. แท็กเปล่า คือ แท็ก ชนิดนี้จะมีเพียงแท็กเปิด เท่านั้น ไม่มีแท็กปิด โดย แท็กเปล่านี้จะทำงาน เฉพาะอย่างที่เป็นของตัว มันเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ตัวอักษรหรือข้อมูลใด ๆ เช่น เป็นการ สร้างเส้นแนวนอน

14 โครงสร้างของภาษา HTML 1. ส่วนหัวของไฟล์ (Head) เป็นส่วนที่ใช้อธิบายข้อมูล เกี่ยวกับไฟล์นี้ จะไม่มีการ แสดงออกมาบนเพจ ผู้ออกแบบ จะใช้ส่วนนี้ในการบอกชื่อ โฮมเพจ

15 2. ส่วนเนื้อหาของไฟล์ (Body) เป็นส่วนที่บรรจุเนื้อหาข้อมูล ทั้งหมดของเอกสารที่ตีพิมพ์ ออกมาบนเพจ คำสั่งที่ใช้ในส่วนนี้ คือ …. ส่วนของเนื้อหาที่ต้อง พิมพ์ลงไป

16 รูปแบบโครงสร้างของ ภาษา HTML เว็บเพจของฉัน ประวัติส่วนตัวของข้าพเจ้า ชื่อ นายแดง มีบุญ อายุ 22 ปี


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเว็บเพจ HTML. ความหมายและ คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google