งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System) การส่งสัญญาณและสัญญาณ รบกวน (Transmission Definition and Noise) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System) การส่งสัญญาณและสัญญาณ รบกวน (Transmission Definition and Noise) 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System) การส่งสัญญาณและสัญญาณ รบกวน (Transmission Definition and Noise) 2

2 หัวข้อ นิยามการส่งสัญญาณ รูปแบบการส่ง ข้อมูลเบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล รูปแบบสัญญาณรบกวน ชนิดสัญญาณรบกวน

3 นิยามการส่งสัญญาณ การส่งสัญญาณ คือ การส่งข้อมูลหรือ ข่าวสารจากเครื่องส่งหรือผู้ส่งผ่านทางสื่อ หรือตัวกลางไปยังเครื่องรับหรือผู้รับ ข้อมูลที่ส่ง : สัญญาณเสียง คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า แสง

4 นิยามการส่งสัญญาณ สื่อกลาง กำหนดเส้นทางได้ ( Guided media) สายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียล สายใยแก้วนำแสง กำหนดเส้นทางไม่ได้ (Unguided media) คลื่นไมโครเวฟ, คลื่นวิทยุ สัญญาณดาวเทียม, อินฟาเรด Blue Tooth Wi-fi, Wi-max

5 รูปแบบการส่ง แบบทิศทางเดียว (One-way / Simplex : Television, Radio ) ข้อมูลส่งได้ในทางเดียวเท่านั้น แบบกึ่งสองทาง (Half – Duplex/Either-way / Two Ways : Police radio) ข้อมูลสามารถส่งได้ทั้ง 2 สถานี แต่จะต้องผลัด กันส่งและผลัดกันรับ จะส่งและรับพร้อม แบบสองทาง (Both-way / Full- Duplex : telephone) ทั้งสองสถานีสามารถรับและส่งได้ในเวลาเดียว

6

7 รูปแบบการส่ง แบบทิศทางเดียว แบบกึ่งสองทาง แบบสอง ทาง

8 ข้อมูลเบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล ( ต่อ ) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) => ทำ การเคลื่อนย้ายพลังงานจากจุดต้นกำเนิดไป ยังจุดปลายทาง ชนิดช่องทางการสื่อสาร => มี 2 ชนิด คือ ช่องทางอนาล็อก และช่องทางดิจิตอล

9 นิยามการส่งสัญญาณ ชนิดของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอนาล็อก สัญญาณที่อยู่ในรูปคลื่นความถี่ เมื่อสัญญาณไกลออกไปจะเกิดการลดทอน ของสัญญาณ มีสัญญาณรบกวน (Noise) ได้ง่าย

10 นิยามการส่งสัญญาณ ชนิดของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ( ต่อ ) สัญญาณดิจิตอล ระดับสัญญาณ 2 ค่า คือ 0 และ 1 เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้สื่อสารกัน สัญญาณข้อมูลจะสม่ำเสมอ จึงทำให้เกิด ความน่าเชื่อถือในการส่งสัญญาณ

11 นิยามการส่งสัญญาณ

12 ข้อมูลเบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล ( ต่อ ) หลักเกณฑ์การเลือกสื่อกลาง อัตราเร็วในการส่งผ่านข้อมูล ระยะทาง ค่าใช้จ่าย ความสะดวกในการติดตั้ง ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

13 ข้อมูลเบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล ( ต่อ ) ช่องทางบรอดแบนด์และเบสแบนด์ (Broadband และ Baseband Channel) บรอดแบนด์ => หรือช่องทางอนาล็อก สัญญาณที่ส่งจะมีความถี่แตกต่างกันส่งได้ หลายสัญญาณในเวลาเดียวกัน เบสแบนด์ => หรือช่องทางดิจิตอล ส่งสัญญาณข้อมูลเป็นบิตเทียบความต่าง ศักย์ บิต 1 เท่ากับ 5Vdc บิต 0 เท่ากับ 0Vdc

14 ข้อมูลเบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล ( ต่อ ) ช่องทางบรอดแบนด์ (Broadband Channel)

15 ข้อมูลเบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล ( ต่อ ) ช่องทางบรอดแบนด์ (Broadband Channel)

16 ข้อมูลเบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล ( ต่อ ) ช่องทางเบสแบนด์ (Baseband Channel)

17 ข้อมูลเบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล ( ต่อ ) ช่องทางเบสแบนด์ (Baseband Channel)

18 ข้อมูลเบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล ( ต่อ )

19 อัตราบิตและอัตราบอด (Bit Rate และ Baud Rate) อัตราบิต => จำนวนบิตที่ช่องทาง สามารถนำผ่านได้ภายใน 1 วินาที หรือ อัตราความเร็วของการส่งผ่านข้อมูล มี หน่วยเป็น bps (bit per second) อัตราข้อมูล (Data Rate) => จำนวน บิตข้อมูลจริง ที่ผ่านไปในช่องทาง ดิจิตอล อัตราบอด => จำนวนสัญญาณดิจิตอล ที่ ส่งผ่านไปในช่องทางสื่อสารภายใน 1 วินาทีมีหน่วยเป็น baud per second

20

21 ข้อมูลเบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล ( ต่อ ) แบนด์วิดท์หรือแถบ ความถี่ (Bandwidth) แบนด์วิดท์ => ความ จุของช่องทาง หรือ ขีดจำกัดที่ช่องทาง สื่อสารสามารถนำ ข้อมูลผ่านช่องทางใน ช่วงเวลาที่กำหนด แถบความถี่ => ช่วง ความแตกต่างความถี่ ต่ำสุดกับความถี่สูงสุด ของสัญญาณอนาล็อก

22 ข้อมูลเบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล ( ต่อ ) ความเบาบางของสัญญาณ (Signal Attenuation) เกิดจากความต้านทานของช่องทางสื่อสาร ที่ทำให้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นความ ร้อน สัญญาณรบกวน (Noise) เป็นพลังงานรูปแบบต่างๆมีรูปร่างไม่ แน่นอนมีผลรบกวนหรือลดทอนสัญญาณ ข้อมูลที่ส่งมาในช่องสื่อสารระยะทางทำให้ ความเบาบางของสัญญาณลดลง

23 ข้อมูลเบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล ( ต่อ ) การเข้ารหัส (Encoding) และการ ถอดรหัส (Decoding) การแปลงข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในรูป พลังงานพร้อมส่ง => Encoding การแปลงพลังงานไปเป็นข้อมูลข่าวสาร ก่อนเปิดอ่าน => Decoding

24

25 ชนิดสัญญาณรบกวน Atmospheric Noise => ชั้นบรรยากาศของโลก ได้แก่ Lightning แสงสว่าง Solar พลังงานจากดวง อาทิตย์ Cosmic รังสีที่มีคลื่น ความถี่สูง

26 ชนิดสัญญาณรบกวน Crosstalk Noise เกิดจากการรบกวนของสัญญาณ แม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นจาก ช่องสัญญาณหนึ่งไปรบกวนกับอีกช่อง


ดาวน์โหลด ppt ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System) การส่งสัญญาณและสัญญาณ รบกวน (Transmission Definition and Noise) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google