งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ออกจากโปรแกรม ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยา วงศานุประพันธ์ ( หม่อม ราชวงศ์สท้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ออกจากโปรแกรม ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยา วงศานุประพันธ์ ( หม่อม ราชวงศ์สท้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ออกจากโปรแกรม

3 ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยา วงศานุประพันธ์ ( หม่อม ราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์ ) ผู้เป็น บิดาของหม่อมหลวงบัว ณ บ้านเลขที่ ๑๘๐๘ ถนนพระรา หก ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ขณะนั้น เป็น ระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็น ระบอบประชาธิปไตย ก่อนหน้า นั้นพระบิดาของพระองค์ ทรง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการ ทหารบก มียศเป็นพันเอกหม่อม เจ้านักขัตรมงคล กิติยากร

4 พระราชดำริเกี่ยว กับการ อนุรักษ์เต่าทะเล พระราชินี ทรงมีน้ำพระราช หฤทัยห่วงใยที่เต่าทะเล ทรงตระหนักว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ทาง ทะเลของไทยนับวันมีแต่จะ ลดน้อยลง

5


ดาวน์โหลด ppt พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ออกจากโปรแกรม ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยา วงศานุประพันธ์ ( หม่อม ราชวงศ์สท้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google