งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ออกจากโปรแกรม ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้าน พลเอกเจ้าพระยาวงศานุ ประพันธ์ ( หม่อมราชวงศ์ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ออกจากโปรแกรม ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้าน พลเอกเจ้าพระยาวงศานุ ประพันธ์ ( หม่อมราชวงศ์ส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ออกจากโปรแกรม

3 ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้าน พลเอกเจ้าพระยาวงศานุ ประพันธ์ ( หม่อมราชวงศ์ส ท้าน สนิทวงศ์ ) ผู้เป็นบิดา ของหม่อมหลวงบัว ณ บ้านเลขที่ ๑๘๐๘ ถนนพระ ราหก ตำบลวังใหม่ อำเภอ ปทุมวัน จังหวัดพระนคร ขณะนั้น เป็นระยะที่ประเทศ เพิ่งเปลี่ยนแปลง การ ปกครองจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็น ระบอบประชาธิปไตย ก่อน หน้านั้นพระบิดาของ พระองค์ ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก มี ยศเป็นพันเอกหม่อมเจ้า นักขัตรมงคล กิติยากร

4


ดาวน์โหลด ppt พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ออกจากโปรแกรม ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้าน พลเอกเจ้าพระยาวงศานุ ประพันธ์ ( หม่อมราชวงศ์ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google