งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้าย สัตว์แต่ละชนิดเข้า-ออก จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้าย สัตว์แต่ละชนิดเข้า-ออก จังหวัดพิจิตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

2 ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้าย สัตว์แต่ละชนิดเข้า-ออก จังหวัดพิจิตร
ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้าย สัตว์แต่ละชนิดเข้า-ออก จังหวัดพิจิตร

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม (วันที่ 21 มิ.ย.54. – 20 ก.ค.54)
ชนิดสัตว์ อำเภอปลายทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ ตะพานหิน สามง่าม บางมูลนาก วชิรฯ วังทรายพูน สากเหล็ก เมือง โพธิ์ประทับช้าง นกกระจอกเทศ 360 - ตัว ลูกสุกร 1,475 สุกร 1,022 34 842 13 520 2,431 โค 2 ม้า 3 ไก่เนื้อ 48,500 26 5 47,300 95,833 ลูกเป็ด 10,000 ลูกไก่ 56,280 44,000 43,500 23,000 21,040 62,080 12,000 261,900 รวม 56,640 50,997 44,062 43,505 23,005 109,393 22,520 372,004

4 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม (วันที่ 21 มิ.ย.54. – 20 ก.ค.54)
ชนิดสัตว์ อำเภอต้นทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ ตะพานหิน ทับคล้อ บางมูลนาก บึงนาราง วชิรฯ วังทรายพูน สามง่าม เมือง โพทะเล โพธิ์ประ ทับช้าง ลูกสุกร - 33 300 333 ตัว สุกร 150 580 730 โค 39 ไก่ 223,434 87,455 145,297 124,626 21,355 56,200 47,353 11,640 83,001 97,701 898,062 เป็ดไข่ 8,000 ไข่นก 923 รวม 224,357 87,605 124,659 57,080 97,740 908,087

5 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม (วันที่ 21 มิ.ย.54. – 20 ก.ค.54)
ชนิดซาก อำเภอปลายทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ ตะพานหิน ทับคล้อ สากเหล็ก สามง่าม บางมูลนาก เมือง ซากไก่ - 27,600 31,200 58,800 กิโลกรัม 3,100 ตัว เนื้อสุกร 1,500 10,903 826 9,328 20,254 42,811 เนื้อไก่ 27,901.70 17,332.20 44,900 3,070.80 26,370 90,175 209,749.80 โครงไก่ 4,000 รวม 66,404.70 18,158.20 12,398.80 60,670 114,429.10 318,460.80

6 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม (วันที่ 21 มิ.ย.54 – 20 ก.ค.54)
ชนิดซาก อำเภอต้นทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ ตะพานหิน กระดูกโค - 7.80 ตัน หนังนกกระจอกเทศหมักเกลือ 340 แผ่น เนื้อนกกระจอกเทศแช่แข็ง 4,200 กิโลกรัม รวม, 4,540 4,547

7 ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์ แต่ละชนิดผ่านด่านพิจิตร

8 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร (จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน กรกฎาคม (วันที่ 21 มิ.ย.54 – 20 ก.ค.54)
ลำดับ ชนิดสัตว์ จำนวน หน่วย 1 โค 732 ตัว 2 กระบือ 946 3 สุกร 10,223 4 ม้า 7 5 แกะ 6 ช้าง เชือก กวาง 21 8 แพะ 110 9 ไข่สำหรับทำพันธ์ 552,323 ฟอง 10 สัตว์ปีก (ไก่,นกกระจอกเทศ,นกกระทา) 1,449,257 รวม 2,013,627

9 รายงานซากสัตว์ผ่านด่านพิจิตร (จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน กรกฎาคม (วันที่ 21 มิ.ย.54 – 20 ก.ค.54)
ลำดับ ชนิดซาก จำนวน หน่วย 1 กระดูกไก่ 14,000 กก. 2 กระดูกโค 7.80 ตัน 3 ชิ้นส่วนไก่(ขน,ปีก) 81,500 4 เครื่องในไก่, เครื่องในโค,เครื่องในหมู 99,700 5 โครงไก่,ซากไก่ 235,652 6 เนื้อไก่, เนื้อสุกร, เนื้อโค, เนื้อเป็ด, เนื้อนกกระจอกเทศ 5,309,898 7 หนังโค 4,500 8 หนังสุกร 200 9 หนังนกกระจอกเทศ 340 แผ่น รวม 5,745,797.8

10 เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิด
รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ (2542) ประจำเดือน กรกฎาคม(วันที่ 21 มิ.ย.54 – 20ก.ค.54) เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิด

11 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจสัตว์ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัดและนอกพื้นที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 (วันที่ 21 พ.ค.54 – 20 มิ.ย.54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดพิจิตร ไม่พบพบการวิการของโรค กลุ่มด่านที่ ๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสารวัตรกรมปศุสัตว์ ร่วมกันตั้งจุดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค – กระบือ ณ จุดตรวจบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๒๐ กรกฎาคม๒๕๕๔

12 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดยทางด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ฟาร์มสัตว์ปีก

13 การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ฟาร์มสัตว์ปีก

14 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้าย สัตว์แต่ละชนิดเข้า-ออก จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google