งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน 2554

2 ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร
ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน (วันที่ 21 พ.ค.54. – 20 มิ.ย.54) ชนิดสัตว์ อำเภอปลายทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ ตะพานหิน ทับคล้อ บางมูลนาก บึงนาราง วชิรฯ วังทรายพูน สากเหล็ก เมือง โพธิ์ประทับช้าง กระบือ - 1 นกกระจอกเทศ 315 ตัว นกกระทา 3,000 ลูกสุกร 20 สุกร 750 1,050 1,820 โค 18 57 75 ลูกโค ไก่เนื้อ 33,700 45,300 79,000 ลูกไก่ 174,880 86,500 205,000 139,780 22,000 51,000 50,320 57,120 786,600 รวม 175,195 120,950 205,019 139,838 54,000 1,070 102,420 870,832

4 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน (วันที่ 21 พ.ค.54. – 20 มิ.ย.54) ชนิดสัตว์ อำเภอต้นทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ ตะพานหิน ทับคล้อ บางมูลนาก บึงนาราง วชิรฯ วังทรายพูน สามง่าม เมือง โพทะเล โพธิ์ประ ทับช้าง ลูกสุกร - 150 1,690 1,840 ตัว สุกร 97 300 397 โค 1 10 11 ไก่ชน 5 ไก่เนื้อ 70 3,900 3,970 กิโลกรัม 98,326 2,000 193,534 109,077 21,790 20,100 20,492 51,700 20,600 11,400 549,019 เป็ดไข่ 1,000 6,500 7,500 นกกระทา 10,000 ฟอง ไข่นก 256 รวม 98,587 2,220 110,174 28,290 22,090 55,600 30,601 572,998

5 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน (วันที่ 21 พ.ค.54. – 20 มิ.ย.54)
ชนิดซาก อำเภอปลายทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ตะพานหิน ทับคล้อ วังทรายพูน สากเหล็ก สามง่าม บางมูลนาก เมือง โพทะเล ซากไก่ 27,000 - 30,000 57,000 กิโลกรัม 3,000 ตัว เครื่องในไก่ 3,300 6,300 เนื้อสุกร 11,690.40 1,345.20 11,345.60 21,633.80 46,015 เนื้อไก่ 22,730.20 572.80 52,500 37,210 2,292 28,530 92,624.40 236,459.40 โครงไก่ รวม 61,420.60 1,918 13,637.60 61,530 120,258.20 351,774.40

6 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน (วันที่ 21 พ.ค.54 – 20 มิ.ย.54)
ชนิดซาก อำเภอต้นทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ ตะพานหิน โพทะเล กระดูกโค - 3,000 กิโลกรัม หนังนกกระจอกเทศหมักเกลือ 180 แผ่น เนื้อไก่แช่เย็น 22,722 เครื่องในไก่ 13,700 เนื้อนกกระจอกเทศแช่แข็ง 3,850 รวม, 4,030 36,427 43,457

7 ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์ แต่ละชนิดผ่านด่านพิจิตร

8 สัตว์ปีก (ไก่,นก,เป็ดเนื้อ)
รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร (จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน มิถุนายน (วันที่ 21 พ.ค.54 – 20 มิ.ย.54) ลำดับ ชนิดสัตว์ จำนวน หน่วย 1 โค 419 ตัว 2 กระบือ 969 3 สุกร 14,944 4 ม้า 8 5 แกะ 6 ช้าง เชือก 7 แพะ 86 ไข่สำหรับทำพันธ์ 668,856 ฟอง สัตว์ปีก (ไก่,นก,เป็ดเนื้อ) 1,069,194 รวม 1,754,479

9 ชิ้นส่วนไก่(ขน,ปีก,ขา)
รายงานซากผ่านด่านพิจิตร (จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน มิถุนายน (วันที่ 21 พ.ค.54 – 20 มิ.ย.54) ลำดับ ชนิดซาก จำนวน หน่วย 1 กระดูกไก่ 16,050 กก. 2 ชิ้นส่วนไก่(ขน,ปีก,ขา) 31,000 3 เครื่องในไก่ 146,800 4 เครื่องในโค 4,000 5 โครงไก่,ซากไก่ 357,347 6 เนื้อไก่ 5,059,406 7 เนื้อสุกร 145,248 8 เนื้อโค 10,190 9 เนื้อเป็ด 10,908 10 เนื้อนกกระจอกเทศ 3,850 11 หนังนกกระจอกเทศ 180 แผ่น รวม 5,784,979

10 มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิด ๖ คดี
รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ (2542) ประจำเดือน มิถุนายน(วันที่ 21พ.ค.54 – 20มิ.ย.54) มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิด ๖ คดี และผลการจับกุมผู้กระทำผิดสะสม ๑๑ คดี

11 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจสัตว์ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัดและนอกพื้นที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 (วันที่ 21 พ.ค.54 – 20 มิ.ย.54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดพิจิตร ไม่พบพบการวิการของโรค กลุ่มด่านที่ ๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสารวัตรกรมปศุสัตว์ ร่วมกันตั้งจุดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค – กระบือ ณ จุดตรวจนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิ.ย.๒๕๕๔

12 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดยทางด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเชือดสุกร

13 การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเชือดสุกร

14 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google