งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

700305 ฟิสิกส์สำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ อ. กำชัย ตรี ชัยรัศมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "700305 ฟิสิกส์สำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ อ. กำชัย ตรี ชัยรัศมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 700305 ฟิสิกส์สำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ อ. กำชัย ตรี ชัยรัศมี

2 ฟลั๊กซ์ไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์

3 ปรับ ความรู้

4 Ex. ถ้ามีสนามไฟฟ้า E = 5 N/C ตกลง บนพื้นที่ 10 m 2 โดย E ทำมุมกับระนาบ ของพื้นที่เป็นมุม 30 0 จงหาฟลั๊กซ์ไฟฟ้า ที่พุ่งผ่านพื้นที่นี้ วิธีทำ

5

6 Ex. จงหาฟลั๊กซ์ที่พุ่งผ่านผิว s 1, s 2, s 3 วิธี ทำ s 1 วิธี ทำ s 3 วิธี ทำ s 2 An s.

7 *

8 ศักย์ไฟฟ้าที่จุด B ใดๆ ความต่างศักย์ ระหว่างจุด 2 จุดใดๆ * 0

9 เงื่อนไข ข้อ 1 ให้ q2 = +1C VBVB VAVA = =

10

11 EX.1 มีประจุไฟฟ้า q 1 = 3 C จงหา ศักย์ไฟฟ้าที่จุด A ซึ่งอยู่ห่างจาก q 1 เป็น ระยะ 3 m วิธี ทำ Ans. q1 A q 1 =+3C V A = ? r A = 3 m

12 Ex. 2 จงหาความต่างศักย์ระหว่างจุด A กับ B ถ้างานที่ใช้เคลื่อนประจุ +2C จาก B ไป A มีค่าเท่ากับ +10 J วิธีทำ V AB = ?

13

14

15

16 Ex. จงหา C รวม ของวงจรในรูป วิธี ทำ

17 Ex. จากรูปจงหา C รวม ของตัวเก็บประจุ (C 1 ) รวม = C 1 +C 2 = 4+4 = 8 F รูป 1 เขียนใหม่ได้ เป็น


ดาวน์โหลด ppt 700305 ฟิสิกส์สำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ อ. กำชัย ตรี ชัยรัศมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google