งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสมบัติบางอย่างของสารละลาย การแบ่งสารละลาย ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ชนิด ตามสถานะของตัวทำละลาย (Solvent) ได้แก่ สารละลายที่เป็นก๊าซ สารละลายที่เป็นของเหลว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสมบัติบางอย่างของสารละลาย การแบ่งสารละลาย ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ชนิด ตามสถานะของตัวทำละลาย (Solvent) ได้แก่ สารละลายที่เป็นก๊าซ สารละลายที่เป็นของเหลว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสมบัติบางอย่างของสารละลาย การแบ่งสารละลาย ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ชนิด ตามสถานะของตัวทำละลาย (Solvent) ได้แก่ สารละลายที่เป็นก๊าซ สารละลายที่เป็นของเหลว สารละลายที่เป็นของแข็ง

3 ค่าการละลาย (Solubility) ของสารใด ๆ คือ ปริมาณที่มากที่สุดของตัวถูกละลาย (Solute) ที่ละลายในตัวทำละลาย (Solvent) ที่มีประมาณที่กำหนด แน่นอนจำนวนหนึ่ง ที่อุณหภูมิ กำหนดให้ค่าหนึ่ง สารละลายที่สภาวะ เช่นนี้ เรียกว่า “ สารละลายอิ่มตัว ” การเกิดเป็นสารละลายนั้นทำให้สมบัติ บางอย่างของตัวทำละลาย (Solvent) เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น จุดเดือด จุด เยือกแข็งและความดันออสโมซีส

4 หลักของการละลาย โมเลกุลที่มีคุณสมบัติโครงสร้าง คล้ายคลึงกัน ก็จะละลายสารที่มี คุณสมบัติคล้าย ๆ กัน สารที่มีขั้วก็จะ ละลายในสารที่มีขั้ว พวกสารไม่มีขั้วก็ จะละลายได้ดีในสารที่ไม่มีขั้ว “Likes dissoulve likes”


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสมบัติบางอย่างของสารละลาย การแบ่งสารละลาย ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ชนิด ตามสถานะของตัวทำละลาย (Solvent) ได้แก่ สารละลายที่เป็นก๊าซ สารละลายที่เป็นของเหลว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google