งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จัก... ก๊าซหุงต้ม (LPG)... ให้ มากขึ้น... ก๊าซ LPG ใช้เป็นก๊าซหุงต้ม มี ลักษณะดังนี้... ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่ผู้ผลิตเติมสาร ซึ่งมีกลิ่นฉุนแทน เพื่อใช้เตือนภัยเมื่อเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จัก... ก๊าซหุงต้ม (LPG)... ให้ มากขึ้น... ก๊าซ LPG ใช้เป็นก๊าซหุงต้ม มี ลักษณะดังนี้... ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่ผู้ผลิตเติมสาร ซึ่งมีกลิ่นฉุนแทน เพื่อใช้เตือนภัยเมื่อเกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รู้จัก... ก๊าซหุงต้ม (LPG)... ให้ มากขึ้น... ก๊าซ LPG ใช้เป็นก๊าซหุงต้ม มี ลักษณะดังนี้... ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่ผู้ผลิตเติมสาร ซึ่งมีกลิ่นฉุนแทน เพื่อใช้เตือนภัยเมื่อเกิด ก๊าซรั่ว... ตัวก๊าซ LPG เองไม่เป็นพิษ แต่ถ้า เกิดเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ก็จะเกิดก๊าซ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และถ้าสูดดมเข้า ไปมากๆ ก๊าซจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในร่างกาย จะทำ ให้มึนงง เวียนศีรษะ และอาจเสียชีวิตได้... ก๊าซ LPG หนักกว่าอากาศ เมื่อเกิดก๊าซรั่ว จะลอย ต่ำลงสู่พื้น... ก๊าซ LPG เหลว 1 ลิตร ขยายตัวเป็นไอได้ประมาณ 250 ลิตร ควรบรรจุก๊าซในถังไม่เกิน 85% ของปริมาตร ถัง เพื่อให้มีที่ว่างในการขยายตัวของก๊าซ... ก๊าซ LPG ติดไฟง่าย มีอุณหภูมิของเปลวไฟสูง ประมาณ 1,900  C เป็นเชื้อเพลิงที่ดี เหมาะกับงานที่ ต้องการความร้อนสูง เช่น การหลอมโลหะ... ก๊าซ LPG 1 ลิตร = 0.54 กก. /// 1 กก. = 1.85 ลิตร

3 ความจำเป็นที่ต้องปรับราคา LPG ด้านความเป็น ธรรม เพื่อเกิดความ เป็นธรรมต่อผู้ใช้ น้ำมัน ไม่ต้องถูก เก็บค่าน้ำมัน แพง เพื่อไป อุดหนุนผู้ใช้ก๊าซ LPG ให้ได้ใช้ใน ราคาถูก ด้านป้องกันการลักลอบส่งออก การควบคุมราคา LPG ทำให้รัฐต้องนำ เงินกองทุนน้ำมันฯ ที่เก็บจากผู้ใช้น้ำมันคนไทย ไปชดเชยให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ด้านลดภาระกองทุน น้ำมันฯ การควบคุมราคา LPG ทำให้เกิดการบิดเบือน กลไกตลาด มีผลทำให้ ราคา LPG ต่ำกว่า เชื้อเพลิงชนิดอื่น ทำให้ การใช้ LPG ขยายตัว มาก ส่งผลต่อกองทุน น้ำมันฯ มีภาระเพิ่มมาก ขึ้น

4 ตัวอย่างราคา ก๊าซหุงต้ม เวียดนาม 59 บาท / กก. ลาว 49 บาท / กก. กัมพูชา 45 บาท / กก. พม่า 34 บาท / กก. มาเลเซีย 20 บาท / กก. อินโดนีเซีย 23 บาท / กก. ประเทศไทยใน ปัจจุบัน 18.13 บาท / กก.

5 โครงสร้างราคา ก๊าซ LPG


ดาวน์โหลด ppt รู้จัก... ก๊าซหุงต้ม (LPG)... ให้ มากขึ้น... ก๊าซ LPG ใช้เป็นก๊าซหุงต้ม มี ลักษณะดังนี้... ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่ผู้ผลิตเติมสาร ซึ่งมีกลิ่นฉุนแทน เพื่อใช้เตือนภัยเมื่อเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google