งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จัก...ก๊าซหุงต้ม (LPG)...ให้มากขึ้น...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จัก...ก๊าซหุงต้ม (LPG)...ให้มากขึ้น..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รู้จัก...ก๊าซหุงต้ม (LPG)...ให้มากขึ้น...
... ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่ผู้ผลิตเติมสารซึ่งมีกลิ่นฉุน แทน เพื่อใช้เตือนภัยเมื่อเกิดก๊าซรั่ว ... ตัวก๊าซ LPG เองไม่เป็นพิษ แต่ถ้าเกิดเผาไหม้ไม่ สมบูรณ์ ก็จะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ และถ้า สูดดมเข้าไปมากๆ ก๊าซจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในร่างกาย จะทำให้มึนงง เวียนศีรษะ และอาจเสียชีวิตได้ ... ก๊าซ LPG หนักกว่าอากาศ เมื่อเกิดก๊าซรั่ว จะลอยต่ำลงสู่พื้น ... ก๊าซ LPG เหลว 1 ลิตร ขยายตัวเป็นไอได้ประมาณ 250 ลิตร ควรบรรจุก๊าซในถังไม่เกิน 85% ของปริมาตรถัง เพื่อให้มีที่ว่างในการขยายตัวของก๊าซ ... ก๊าซ LPG ติดไฟง่าย มีอุณหภูมิของเปลวไฟสูง ประมาณ 1,900C เป็นเชื้อเพลิงที่ดี เหมาะกับงานที่ต้องการความร้อนสูง เช่น การหลอมโลหะ ... ก๊าซ LPG 1 ลิตร = 0.54 กก. /// 1 กก. = 1.85 ลิตร

3 ความจำเป็นที่ต้องปรับราคา LPG
ด้านความเป็นธรรม เพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ำมัน ไม่ต้องถูกเก็บค่าน้ำมันแพง เพื่อไปอุดหนุนผู้ใช้ก๊าซ LPG ให้ได้ใช้ในราคาถูก ด้านลดภาระกองทุนน้ำมันฯ การควบคุมราคา LPG ทำให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด มีผลทำให้ราคา LPG ต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ทำให้การใช้ LPG ขยายตัวมาก ส่งผลต่อกองทุนน้ำมันฯ มีภาระเพิ่มมากขึ้น ด้านป้องกันการลักลอบส่งออก การควบคุมราคา LPG ทำให้รัฐต้องนำเงินกองทุนน้ำมันฯ ที่เก็บจากผู้ใช้น้ำมันคนไทยไปชดเชยให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วย

4 ตัวอย่างราคาก๊าซหุงต้ม
เวียดนาม บาท / กก. ลาว บาท / กก. กัมพูชา บาท / กก. พม่า บาท / กก. มาเลเซีย บาท / กก. อินโดนีเซีย บาท / กก. ประเทศไทยในปัจจุบัน 18.13 บาท / กก.

5 โครงสร้างราคาก๊าซ LPG


ดาวน์โหลด ppt รู้จัก...ก๊าซหุงต้ม (LPG)...ให้มากขึ้น...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google