งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ฝ่ายตรวจสอบภาษี สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2552)

2 3. ตรวจสอบแล้วเสร็จและปิดสำนวนแล้ว จำนวน 7 ราย
1. ออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ จำนวน ราย 2. เรียกบัญชีเอกสาร หลักฐาน ประกอบการบันทึกบัญชี มาตรวจ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ จำนวน ราย 3. ตรวจสอบแล้วเสร็จและปิดสำนวนแล้ว จำนวน ราย 4. ประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม จำนวน ราย

3 - สถานบริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 67,558.59 บาท
- สินค้าเครื่องดื่ม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน บาท - สถานบริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 67, บาท 5. เผยแพร่ความรู้และผลการปฏิบัติงาน ผ่าน Website ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ จำนวน ครั้ง

4 ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

5 ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

6 ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

7 ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

8 ตรวจปฏิบัติการ ณ สถานบริการสนามกอล์ฟ
ตรวจปฏิบัติการ ณ สถานบริการสนามกอล์ฟ

9 ตรวจปฏิบัติการ ณ สถานบริการสนามกอล์ฟ
ตรวจปฏิบัติการ ณ สถานบริการสนามกอล์ฟ

10 ตรวจปฏิบัติการ ณ สถานบริการไนท์คลับ
ตรวจปฏิบัติการ ณ สถานบริการไนท์คลับ

11 ตรวจปฏิบัติการ ณ สถานบริการไนท์คลับ
ตรวจปฏิบัติการ ณ สถานบริการไนท์คลับ

12 ตรวจปฏิบัติการ ณ สถานบริการดิสโกเธค
ตรวจปฏิบัติการ ณ สถานบริการดิสโกเธค

13 ตรวจปฏิบัติการ ณ สถานบริการดิสโกเธค
ตรวจปฏิบัติการ ณ สถานบริการดิสโกเธค


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google