งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Dr Nongyao Premkamolnetr Policy Innovation Center, KMUTT 17 January 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Dr Nongyao Premkamolnetr Policy Innovation Center, KMUTT 17 January 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Dr Nongyao Premkamolnetr Policy Innovation Center, KMUTT nongyao.pre@kmutt.ac.th 17 January 2009

2 2 หัวข้อ โปรแกรม EndNote การสร้าง Library การเพิ่มข้อมูลเข้า Library การ Attach Figure, PDF การจัดการกับรายการ Reference (Search, Sort, Copy, etc.) การแก้ไข Preference การแก้ไข Output Styles การแทรกรายการ Reference มาไว้ ใน Word การ Export References Exercise

3 3 www.endnote.com

4 4 EndNote เป็นโปรแกรมเพื่อการค้าที่ผลิตโดย บริษัท Thomson ResearchSoft ซึ่งมี version สำหรับ Window, และ Macintosh EndNote is an online search tool –it provides a simple way to search online bibliographic databases and retrieve the references directly into EndNote EndNote is a reference and image database –storing, managing, and searching for bibliographic references in your private reference library EndNote is a bibliography and manuscript maker –it formats citations, figures, and tables in Microsoft® Word with the Cite While You Write™ feature

5 5 EndNote Library ประกอบด้วย Field ต่างๆ 35 field ที่ใช้ในการลง รายการรูปแบบต่างๆ จะสร้างกี่ library ก็ได้ และ สามารถตั้ง default library ได้เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน มี 35 pre-defined reference types: Journal Article, Book, Newspaper Article, Conference Proceedings, Thesis, Report, Computer Program, Electronic Source, etc แทรกและสร้างรายการอ้างอิง (Reference) ในรูปแบบ ต่างๆ (Style) มากกว่า 1,000 รูปแบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่จำกัดเรื่องจำนวนรายการ (References) ในแต่ละ Library แต่ไม่ควรเกิน 100,000 records Images และ Files ต่างๆ จะถูกจัดเก็บไว้ใน [library name].DATA folder ฐานข้อมูลเรียกว่า Library มีนามสกุล.enl

6 6 Folders of EndNote Connections Filters Styles Templates

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 การสร้าง EndNote Library

12 12 การเพิ่มข้อมูลเข้าฐานข้อมูลของ EndNote : การ key in

13 13 Adding reference into EndNote : Exporting/Importing from online databases Direct Export - Dissertation Abstract Online (DAO) -ScienceDirect - ISI Web of Science (Citation database) Use Filter –Emerald

14 Dissertation Abstract Online (DAO)

15

16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22 Use Filter

23

24

25

26 26 Use Filter

27 27

28 28

29 29

30 30 Use Connection Files (Online search)

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35 File Attachment (PDF)

36 36 Attach Figure

37 37 File Attachment, Figure & Caption

38 38 EndNote Library

39 39 Edit

40 40 Edit Preferences

41 41 Preference: Display fields

42 42 Output styles

43 43 Output Styles

44 44

45 45 Word and EndNote (Word 2003)

46 46 Word and EndNote (Word 2007)

47 47 Tools in EndNote

48 48 Word and EndNote

49 49 Exporting

50 50 Subject Bibliography

51 51

52 52 Term List

53 53

54 54 http://www.endnote.com/support/ensupport.asp

55 55 http://www.endnote.com/support/faqs/index.asp

56 56

57 57

58 58 Exercise time


ดาวน์โหลด ppt By Dr Nongyao Premkamolnetr Policy Innovation Center, KMUTT 17 January 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google