งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Database to Ontology Mapping & Semantic Search System Tutorial

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Database to Ontology Mapping & Semantic Search System Tutorial"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Database to Ontology Mapping & Semantic Search System Tutorial
LST Lab, NECTEC Semantic KM Tools Workshop รุ่นที่ 3 27 ม.ค. 2555

2 Required Software Java Development Kit (JDK) 6 AppServ
Navacat for MySQL Notepad++ หรือ EditPlus Mozilla Firefox หรือ Google Chrome Web Browser OpenOffice Calc หรือ Microsoft Excel

3 การดำเนินการ 4 ขั้นตอน เตรียมไฟล์ Ontology ในแบบ OWL
สร้างฐานข้อมูลใน MySQL กำหนดตั้งค่าการทำ Database to Ontology Mapping กำหนดตั้งค่า Search Application

4 ขั้นที่ 1/4: เตรียมไฟล์ OWL

5 Export ไฟล์ Ontology ที่สร้างจากโปรแกรม Hozo เป็นแบบ OWL

6

7 ขั้นที่ 2/4 - สร้างฐานข้อมูลใน MySQL

8 สร้างข้อมูลใน Microsoft Excel หรือ Openoffice Calc
player_sample.xls club_sample.xls country_sample.xls

9 นำเข้าฐานข้อมูลสู่ MySQL Database ผ่าน Navicat

10 Create New Database

11 Import Data from Excel

12

13

14 ขั้นที่ 3/4: กำหนดตั้งค่าการทำ Database to Ontology Mapping

15 Start โปรแกรม Apache Tomcat

16 กำหนด Environment Variable

17 Set up internal database

18 Start Mapping Web Interface
Open Firefox or Chrome

19 DB and Ontology Configuration

20 Class - Table Mapping

21 List of Class – Table Mapping

22 Property – Column Mapping

23 Datatype Property Mapping

24 Object Property Mapping

25 List of Property Mapping

26 Vocabulary Mapping

27 List of Vocabulary Mapping

28 Vocabulary Mapping

29 Save Configuration

30 Create/ Update RDF Data

31 ขั้นที่ 4/4: กำหนดตั้งค่า Search Application

32 Application Config

33 Search Property Properties that are allowed in Search Condition

34 Display Property Properties that are allowed to display search results

35 Change Search/Display Property

36 Save Configurations

37 Search Application

38 Start Semantic Search Web Interface
Open URL:

39 Search Conditions and Results
Class to search Search condition Search property Display property


ดาวน์โหลด ppt Database to Ontology Mapping & Semantic Search System Tutorial

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google