งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Database to Ontology Mapping & Semantic Search System Tutorial LST Lab, NECTEC Semantic KM Tools Workshop รุ่นที่ 3 27 ม. ค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Database to Ontology Mapping & Semantic Search System Tutorial LST Lab, NECTEC Semantic KM Tools Workshop รุ่นที่ 3 27 ม. ค. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Database to Ontology Mapping & Semantic Search System Tutorial LST Lab, NECTEC Semantic KM Tools Workshop รุ่นที่ 3 27 ม. ค. 2555

2 Required Software 1.Java Development Kit (JDK) 6 2.AppServ 3.Navacat for MySQL 4.Notepad++ หรือ EditPlus 5.Mozilla Firefox หรือ Google Chrome Web Browser 6.OpenOffice Calc หรือ Microsoft Excel 2

3 การดำเนินการ 4 ขั้นตอน 1. เตรียมไฟล์ Ontology ในแบบ OWL 2. สร้างฐานข้อมูลใน MySQL 3. กำหนดตั้งค่าการทำ Database to Ontology Mapping 4. กำหนดตั้งค่า Search Application 3

4 ขั้นที่ 1/4: เตรียมไฟล์ OWL

5 Export ไฟล์ Ontology ที่สร้างจาก โปรแกรม Hozo เป็นแบบ OWL 5

6 6

7 ขั้นที่ 2/4 - สร้างฐานข้อมูลใน MySQL

8 สร้างข้อมูลใน Microsoft Excel หรือ Openoffice Calc player_sample.xls country_sample.xls club_sample.xls 8

9 นำเข้าฐานข้อมูลสู่ MySQL Database ผ่าน Navicat 9

10 Create New Database 10

11 Import Data from Excel 11

12 12

13 13

14 ขั้นที่ 3/4: กำหนดตั้งค่าการทำ Database to Ontology Mapping

15 Start โปรแกรม Apache Tomcat 15

16 กำหนด Environment Variable 16

17 Set up internal database 17

18 Start Mapping Web Interface Open Firefox or Chrome http://localhost:8080/config/ http://localhost:8080/config/ 18

19 DB and Ontology Configuration 19

20 Class - Table Mapping 20

21 List of Class – Table Mapping 21

22 Property – Column Mapping 22

23 Datatype Property Mapping 23

24 Object Property Mapping 24

25 List of Property Mapping 25

26 Vocabulary Mapping 26

27 List of Vocabulary Mapping 27

28 Vocabulary Mapping 28

29 Save Configuration 29

30 Create/ Update RDF Data 30

31 ขั้นที่ 4/4: กำหนดตั้งค่า Search Application

32 Application Config 32

33 Search Property Properties that are allowed in Search Condition 33

34 Display Property Properties that are allowed to display search results 34

35 Change Search/Display Property 35

36 Save Configurations 36

37 Search Application

38 Start Semantic Search Web Interface Open URL: http://localhost:8080/search/http://localhost:8080/search/ 38

39 Search Conditions and Results Class to search Search condition Display property Search property 39


ดาวน์โหลด ppt Database to Ontology Mapping & Semantic Search System Tutorial LST Lab, NECTEC Semantic KM Tools Workshop รุ่นที่ 3 27 ม. ค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google