งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวุฒิพล คุ่ยปรีชา 115040462006-6 นางสาว กาญจนา กันภัย 115040462013-2 นาย ไตรภพ จูฑา 115040462031-4 50446 CPE บทที่ 12 Virtual Private Networks 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวุฒิพล คุ่ยปรีชา 115040462006-6 นางสาว กาญจนา กันภัย 115040462013-2 นาย ไตรภพ จูฑา 115040462031-4 50446 CPE บทที่ 12 Virtual Private Networks 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวุฒิพล คุ่ยปรีชา 115040462006-6 นางสาว กาญจนา กันภัย 115040462013-2 นาย ไตรภพ จูฑา 115040462031-4 50446 CPE บทที่ 12 Virtual Private Networks 1

2 YOU WILL LEARN HOW TO DO THE FOLLOWING: Explain the functions and operation of virtual private networks Describe the components and operations of IPsec VPNs and GRE tunnels Configure a site-to-site IPsec VPN/GRE tunnel with SDM (i.e., pre-shared key) Verify IPsec/GRE tunnel configurations (i.e., IOS CLI configurations) Describe and configure Cisco Easy VPN solutions using SDM 2

3 Introduction to Virtual Private Networks เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ใช้เทคโนโลยี IPSec ( IP Security) ทำงานกับ Generic Router Encapsulation (GRE) 3

4 IPsec 4

5 Common IP Type 5

6 A GRE Tunnel for Voice Traffic 6

7 Generic Routing Encapsulation (GRE) เป็นเส้นทางช่องสัญญาณการเดินทางของ IP ผ่านทางเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งริเริ่มมาจาก Cisco ภายหลังได้กลายเป็นมาตรฐาน Configuring a GRE Tunnel RND1#configure terminal RND1 (config)#interface tunne10 RND1 (config-if)#tunnel source 10.0.0.1 RND1 (config-if) #ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 RND1(config-if)#tunnel mode gre RND1(config-if)#tunnel destination 10.0.1.1 RND1 (config) # interface tunnel 0 7

8 VPN Operation เริ่มต้นกระบวนด้วย IKE main mode และ aggressive mode สามารถโอนข้อมูลตราบเท่าที่ VPN เก็บข้อมูลได้ Cisco-Specific Operation IKE Phase 1 IKE Phase 2 8

9 Summing It Up 9

10 Configuring Site-to-Site VPN SDM Configuration SDM Home 10

11 The SDM Configure Tool 11

12 The Site-to-Site VPN Wizard 12

13 Quick setup is the default option 13

14 VPN Connection Information Options 14

15 Cisco Router and Security Device Manager VPN Wizard Connection Information 15

16 Cisco Router and Security Device Manager VPN Wizard Connection Information 16

17 Cisco Router and Security Device Manager VPN Wizard Summary of the Configuration 17

18 Cisco Router and Security Device Manager VPN Wizard Connection Information 18

19 Verify and Troubleshoot VPN ขณะนี้ท่านได้กำหนดค่า VPN โดยใช้ SDM ก็ได้กำหนดค่า ลักษณะใน IOS Command Line Interface (CLI). Checking Security Associations เมื่อมีการใช้คำสั่งของอินเตอร์เฟสอีกวิธีหนึ่งเพื่อดูสิ่งที่ เกิดขึ้นกับเส้นทาง VPN 19

20 Cisco Easy VPN Configuring Cisco Easy VPN 20

21 Configuring Cisco Easy VPN 21

22 Configuring Cisco Easy VPN 22

23 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN IKE Proposals 23

24 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Transform Set 24

25 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Group Authorization and Group Policy Lookup 25

26 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Xauth 26

27 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Group Authorization and User Group Policies 27

28 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPNServer Add Group Policy 28

29 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Add Group Policy DNS/WINS 29

30 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Add Group Policy Split Tunneling 30

31 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Add Group Policy Client Settings 31

32 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Add Group Policy XAuth Options 32

33 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Group Authorization and User Group Policies 33

34 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Configuration Summary 34

35 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Commands Delivery Status 35

36 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Edit Tab 36

37 สรุป ในบทนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ IPSec และใช้เพื่อกำหนดค่า VPN โดยใช้ Cisco Security Device Manager คุณยังได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการกำหนดค่าและ การตั้งค่า GRE ใช้ SDM เมื่อ คุณจำแนกการตั้งค่า VPN ในแต่ละบรรทัดคำสั่งและ การ เรียนรู้บางการแก้ปัญหา เทคนิคและสุดท้ายคุณใช้ SDM ใน การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Easy VPN แต่มีหลายสิ่งที่น่าเรียนรู้ เกี่ยวกับ VPNs สิ่งที่ยังไม่รู้ในเทคนิคขั้นพื้นฐานและความรู้ที่ คุณต้องเริ่มต้นกับการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณกับ VPN ปัจจุบันนี้มีการเพิ่มไปยังการรักษาความปลอดภัยของ อุปกรณ์ 37


ดาวน์โหลด ppt นายวุฒิพล คุ่ยปรีชา 115040462006-6 นางสาว กาญจนา กันภัย 115040462013-2 นาย ไตรภพ จูฑา 115040462031-4 50446 CPE บทที่ 12 Virtual Private Networks 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google