งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Dr Nongyao Premkamolnetr KMUTT Library

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Dr Nongyao Premkamolnetr KMUTT Library"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Dr Nongyao Premkamolnetr KMUTT Library nongyao@lib.kmutt.ac.th

2 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

3 EndNote by Premkamolnetr, N.
Topics Introduction Creating an EndNote Library:- Manually type references Import citations from Online Databases into EndNote Organizing, Sorting and Searching an EndNote Library Exporting references from EndNote to a word processing program Creating a list of reference Insert Citations from EndNote Formatting a reference to be printed KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

4 EndNote by Premkamolnetr, N.
เป็นโปรแกรมเพื่อการค้าที่ผลิตโดย บริษัท ISI ResearchSoft ซึ่งมีversion สำหรับ Window, Macintosh, และ Dos ใช้ในการจัดการบรรณานุกรม โดยจัดเก็บรายการในรูปของฐานข้อมูล สามารถสืบค้น แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ รวมทั้ง import ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ และ export รายการบรรณานุกรมออกไปได้ แทรกและสร้างรายการอ้างอิง (Reference) ในรูปแบบต่างๆ (Style) มากกว่า 600 รูปแบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฐานข้อมูลเรียกว่า Library มีนามสกุล .enl KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

5 EndNote by Premkamolnetr, N.
EndNote Library ประกอบด้วย Field ต่างๆ 38 field ที่ใช้ในการลงรายการรูปแบบต่างๆ แต่ละ Library จัดเก็บรายการได้ 32,000 รายการ หรือ 32 Megabytes แต่ละรายการ บรรจุได้ 64,000 ตัวอักษร, แต่ละ field จัดเก็บได้ถึง 32,000 ตัวอักษร จะสร้างกี่ library ก็ได้ และ สามารถตั้ง default library ได้เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน มี 22 pre-defined reference types: Journal Article, Book, Newspaper Article, Conference Proceedings, Thesis, Report, Computer Program, Electronic Source, etc และมี 3 unused reference types KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

6 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

7 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

8 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

9 การเพิ่มรายการทางบรรณานุกรม
1. โดยการพิมพ์รายการทางบรรณานุกรมเข้าไปทีละรายการ 1.1 Fาก Reference Menu ให้เลือก New Reference KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

10 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

11 EndNote by Premkamolnetr, N.
1.2. เลือกประเภทของเอกสาร ( Reference Type) ของรายการอ้างอิงที่ต้องการจะเพิ่มเข้าไป เช่น บทความจากวารสาร หนังสือ แล้วพิมพ์รายการต่างๆ เข้าไปตาม field ที่ปรากฎ KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

12 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

13 EndNote by Premkamolnetr, N.
2. เพิ่มรายการโดยการ import ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เช่น -Applied Science & Tech Plus -MathSciNet -PubMed -ScienceDirect -Ingenta KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

14 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

15 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

16 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

17 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

18 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

19 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

20 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

21 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

22 Imported data from MathSciNet
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

23 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

24 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

25 EndNote by Premkamolnetr, N.
Text File From PubMed KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

26 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

27 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

28 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

29 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

30 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

31 EndNote by Premkamolnetr, N.
ScienceDirect KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

32 ScienceDirect-Export
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

33 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

34 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

35 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

36 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

37 EndNote by Premkamolnetr, N.
message KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

38 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

39 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

40 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

41 Organizing, Sorting, Searching and Printing

42 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

43 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

44 EndNote by Premkamolnetr, N.
Search References KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

45 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

46 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

47 Print the selected references
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

48 Exporting References: File

49 EndNote by Premkamolnetr, N.
Saved file in Word KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

50 EndNote by Premkamolnetr, N.
Select Output Style KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

51 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

52 From EndNote: Select Citations to export
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

53 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

54 Output Style: Author-Date
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

55 Output Style: Numbered
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

56 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

57 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

58 Insert Citations from EndNote while using Word
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

59 EndNote by Premkamolnetr, N.
Word & EndNote KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

60 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

61 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

62 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

63 Format References for Printing

64 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

65 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

66 EndNote by Premkamolnetr, N.
Format Bibliography KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

67 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

68 EndNote by Premkamolnetr, N.
Find Citation KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

69 EndNote by Premkamolnetr, N.
Find Citation KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

70 Edit - Preferences: Display fields
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

71 EndNote by Premkamolnetr, N.
EndNote Help Menu KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

72 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

73 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

74 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

75 EndNote by Premkamolnetr, N.
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

76 EndNote Email list Archive
KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.

77 EndNote by Premkamolnetr, N.
EndNote at KMUTT Library KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N.


ดาวน์โหลด ppt By Dr Nongyao Premkamolnetr KMUTT Library

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google