งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พรเทพ เจิมขุนทด. Kyo – วันนี้ A-shita – พรุ่งนี้ Ki-nou - เมื่อวาน Yobi – วัน Kon-Getsu – เดือนนี้ Rai-Getsu - เดือนหน้า Sen-Getsu - เดือนที่แล้ว Han.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พรเทพ เจิมขุนทด. Kyo – วันนี้ A-shita – พรุ่งนี้ Ki-nou - เมื่อวาน Yobi – วัน Kon-Getsu – เดือนนี้ Rai-Getsu - เดือนหน้า Sen-Getsu - เดือนที่แล้ว Han."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พรเทพ เจิมขุนทด

2 Kyo – วันนี้ A-shita – พรุ่งนี้ Ki-nou - เมื่อวาน Yobi – วัน Kon-Getsu – เดือนนี้ Rai-Getsu - เดือนหน้า Sen-Getsu - เดือนที่แล้ว Han - ครึ่งชั่วโมง Ni - คำช่วย บอกเวลา

3 I-ma – ตอนนี้ Go-zen– a.m Go-go -p.m. A-sa– ตอนเช้า Hi-ru– ตอนเที่ยง Yo-ru- ตอนเย็น Ji- ชั่วโมง Fun/Pun- นาที

4 Desu ปัจจุบัน Deshita อดีต การผันให้อยู่ในรูปอดีต

5 Desu บอกเล่า Jya(dewa) arimasen ปฏิเสธ การผันให้อยู่ในรูปปฏิเสธ ( ปัจจุบัน )

6 Deshita บอกเล่า Jya(dewa) arimasendeshita ปฏิเสธ การผันให้อยู่ในรูปปฏิเสธ ( อดีต )

7 ตัวอย่าง Ashita wa Sui youbi desuka? Hai, Suiyoubi desu. Ashita wa Moku youbi desuka? Iie,Mokuyoubi jya arimasen. Suiyoubi desu.

8 รูปประโยค N1 Wa N2 Desu Kyo/Ashita/Kinou wa …( วัน ).. Desu/Deshita. วันนี้ / พรุ่งนี้ / เมื่อวาน เป็นวัน........ ครับ / ค่ะ Kyo wa Kayoubi desu 。 Kyo/Ashita/Kinou wa Nanyoubi Desu/Deshita Ka. วันนี้ / พรุ่งนี้ / เมื่อวาน เป็นวันอะไรครับ / ค่ะ Kyo wa nan youbi desuka 。

9 รูปประโยค N1 Wa N2 Desu Kongetsu/Raigetsu/Sengetsu wa …( เดือน ).. Desu/Deshita. เดือนนี้ / เดือนหน้า / เดือนที่แล้ว เป็นเดือน....... ครับ / ค่ะ Kongetsu wa shichi gatsu desu 。 Kongetsu/Raigetsu/Sengetsu wa Nangatsu Desu/Deshita ka. เดือนนี้ / เดือนหน้า / เดือนที่แล้ว เป็นเดือนอะไรครับ / ค่ะ Kongetsu wa nan gatsu desu ka?

10 Gozen Ima Gogo …Ji….Fun Desu ตอนนี้................. ครับ / ค่ะ Ima Gozen jyu ji go fun desu 。 Ima Nan-ji Desu ka ตอนนี้กี่โมงครับ / ค่ะ。

11

12

13

14

15

16

17 บทสนทนา Kaiwa A: Anou, Sumimasen B san B: Hai. Nan desu ka? A: Ima nan ji desu ka? B: Ima …(Gozen)....(Kuji nijyuppun).. Desu. A: Kinou wa nan youbi, nan gatsu deshita ka ? B: Kinou wa..(Getsu youbi, Shichi Gatsu).. Deshita.

18 บทสนทนา Kaiwa A: Ashita no Kaigi wa nanji ni Owarimasuka? B: Gogo yoji ni Owarimasu. A: Hai, Wakarimashita. Arigatou gozaimasu B: Dou ita shimashite. -------^-^---------

19 1. Kinou wa nichi youbi deshita ka? 2. Raigetsu wa hachi gatsu jya arimasen. 3. Ashita wa sui youbi jya arimasen. Getsu youbi desu. 4. Ima gozen jyu ji roppun desu. 5. Kyo wa nan youbi nan gatsu desu ka?


ดาวน์โหลด ppt พรเทพ เจิมขุนทด. Kyo – วันนี้ A-shita – พรุ่งนี้ Ki-nou - เมื่อวาน Yobi – วัน Kon-Getsu – เดือนนี้ Rai-Getsu - เดือนหน้า Sen-Getsu - เดือนที่แล้ว Han.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google