งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด.ช.ปรีชา แผ่นทอง ป6/3 ด.ช.จักรภัทร วรานสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด.ช.ปรีชา แผ่นทอง ป6/3 ด.ช.จักรภัทร วรานสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด.ช.ปรีชา แผ่นทอง ป6/3 ด.ช.จักรภัทร วรานสินธุ์
ด.ช.ปรีชา แผ่นทอง ป6/3 ด.ช.จักรภัทร วรานสินธุ์ นำเสนอ โดย ครู ชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์

2 ขอนำเสนอ 10 ประเทศอาเซียน

3 1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

4 2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

5 3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

6 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป
4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR)

7 5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

8 6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

9 7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

10 8.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

11 9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

12 10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

13 ดอกไม้ประจำชาติ 10 ประเทศอาเซียน

14 1. บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์

15 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกลำดวน

16 3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี

17 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic) : ดอกจำปาลาว

18 5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) : ดอกพู่ระหง

19 6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) : ดอกพุดแก้ว

20 7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) : ดอกกล้วยไม้แวนด้า

21 8. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) : ดอกราชพฤกษ์

22 9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) : ดอกบัว

23 10. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) : ดอกประดู่

24


ดาวน์โหลด ppt ด.ช.ปรีชา แผ่นทอง ป6/3 ด.ช.จักรภัทร วรานสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google