งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างพลังเครือข่าย R2R

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างพลังเครือข่าย R2R"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างพลังเครือข่าย R2R
ทางออกการพัฒนาระบบสุขภาพ วิจารณ์ พานิช กรรมการบริหาร สวรส. บรรยายในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จากงานประจำสู่งานวิจัย” ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๓ ณ อิมแพ็คท์ เมืองทองธานี

2 ส. ความสุข สนุก บรรยากาศประเทืองปัญญา ป. ปัญญา ความรู้ ก. ก้าวหน้า
งานประจำ (routine) จาก “ภาระ” burden สู่ สินทรัพย์ assets สู่ ส. ป. ก. ของบุคคล องค์กร ระบบ และสังคมในภาพรวม ส. ความสุข สนุก บรรยากาศประเทืองปัญญา ป. ปัญญา ความรู้ ก. ก้าวหน้า

3 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ทุกขั้นตอนของชีวิต ของสังคม คือการเรียนรู้ มี KM / LO ในทุกอณูของสังคม การทำงานประจำคือการเรียนรู้ ยกระดับความรู้ สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกัน ในงานประจำ

4 สินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่อย่างเร้นลับ

5 สินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่อย่างเร้นลับ
ศักยภาพของมนุษย์ creativity

6 สินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่อย่างเร้นลับ
ศักยภาพของมนุษย์ creativity ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างมนุษย์ positive psychology

7 สินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่อย่างเร้นลับ
ศักยภาพของมนุษย์ creativity ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างมนุษย์ positive psychology บรรยากาศเชิงบวก success story, appreciative inquiry

8 สินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่อย่างเร้นลับ
ศักยภาพของมนุษย์ creativity ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างมนุษย์ positive psychology บรรยากาศเชิงบวก success story, appreciative inquiry เครื่องมือเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ interactive learning through action

9 คู่ตรงกันข้าม อนาคต อนาคต งาน คน บรรยากาศขององค์กร

10 แต่ในความเป็นจริงโลกไม่ได้เป็นเส้นตรง
อนาคต อนาคต งาน แต่ในความเป็นจริงโลกไม่ได้เป็นเส้นตรง และไม่แบน คน บรรยากาศขององค์กร

11 แต่ในความเป็นจริงโลกไม่ได้เป็นเส้นตรง
อนาคต อนาคต งาน แต่ในความเป็นจริงโลกไม่ได้เป็นเส้นตรง และไม่แบน คน บรรยากาศขององค์กร ต้องเลือกแยกแยะจาก complexity

12 R2R คือ “ตัวช่วย” ช่วยให้หลุดพ้นจาก “หลุมดำ” แห่ง “งานประจำ”
ช่วยให้เห็นโอกาส ช่วยสร้างบรรยากาศ ทำให้สนุก ช่วยทำให้ไม่ยาก ที่จะดึงศักยภาพออกมา ช่วยให้เดินทาง “สัมมาทิฐิ”

13 พิสูจน์แล้วโดยศิริราช
R2R คือ “ตัวช่วย” ช่วยให้หลุดพ้นจาก “หลุมดำ” แห่ง “งานประจำ” ช่วยให้เห็นโอกาส ช่วยสร้างบรรยากาศ ทำให้สนุก ช่วยทำให้ไม่ยาก ที่จะดึงศักยภาพออกมา ช่วยให้เดินทาง “สัมมาทิฐิ” พิสูจน์แล้วโดยศิริราช

14 พิสูจน์แล้วโดยศิริราช
R2R คือ “ตัวช่วย” ช่วยให้หลุดพ้นจาก “หลุมดำ” แห่ง “งานประจำ” ช่วยให้เห็นโอกาส ช่วยสร้างบรรยากาศ ทำให้สนุก ช่วยทำให้ไม่ยาก ที่จะดึงศักยภาพออกมา ช่วยให้เดินทาง “สัมมาทิฐิ” พิสูจน์แล้วโดยศิริราช สวรส. ขยายทั่วประเทศ

15 พลังที่แท้จริง

16 พลังที่แท้จริง อยู่ในคน และความสัมพันธ์ระหว่างคน

17 พลังที่แท้จริง อยู่ในคน และความสัมพันธ์ระหว่างคน
เสริมด้วยบรรยากาศภายในหน่วยงาน/องค์กร

18 ผมเห็นอะไรที่ศิริราช
มีคนชั้นยอด หลากหลาย การจัดความสัมพันธ์ระหว่างคน/หน่วยงาน ตามแนวทั่วไป จัดใหม่ ให้เกิด synergy โดยการจัดการ R2R

19 ผมเห็นอะไรจาก R2R ศิริราช
การพัฒนาจากฐาน หยิบเอาวิสัยทัศน์ขององค์กรมาพัฒนาจากจุดหน้างาน การเอาผลประโยชน์ของผู้อื่น (ผู้ใช้บริการ) เป็นตัวตั้ง สำหรับพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กร Care & Share วัฒนธรรมองค์กร

20 R2R เป็น Journey ไม่ใช่ Destination Unending Journey

21 R2R เป็น Means ไม่ใช่ End
เครื่องมือสู่การทำงานที่มีความสุข สนุก ประเทืองปัญญา และก้าวหน้า – ส. ป. ก. เครื่องมือเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เครื่องมือเปลี่ยน “ภพภูมิ” หรือกระบวนทัศน์

22 เมื่อ สวรส. เห็นโอกาส หยิบความสำเร็จมาขยาย สู่การพัฒนาระบบสุขภาวะ
ใช้ยุทธศาสตร์ INN เพื่อใช้พลังของ complexity และพลังของความสำเร็จหลากหลายแบบ หลากหลายบริบท

23 ขององค์กร ของภาค และของประเทศ
INN Individual Node Network ขององค์กร ของภาค และของประเทศ ใช้หลักการ distributive & inclusive

24 networking ข้าม node ด้วย CoP
เช่น CoP ด้าน Hospital Infection Control สร้าง CoP บน Gotoknow หรือ Facebook : Virtual space นัดพบกันปีละครั้ง ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

25 ไม่มี Prescriptive Central Ownership Boundary Blue Print Road Map
KPI, M&E

26 มีแต่ Success Story Capturing Appreciative Inquiry Sharing Space
ตีความคุณค่า ให้เห็นโอกาสยกระดับ ทำต่อเนื่อง การจัดการเครือข่าย

27 เปลี่ยนวัฒนธรรม จากนักบ่น สู่ นักทำ
เรียนรู้จากผู้อื่น สู่ เรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเองเป็นหลัก จากมุ่งเรียนรู้จากทฤษฎี สู่ เน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ หนีความน่าเบื่อ สู่ โอกาสได้ ส. ป. ก. จากสร้างสรรค์ได้ยาก สู่ สร้างสรรค์ง่าย ณ ทุกจุดงาน

28 เครือข่าย R2R ประเทศไทย
ใช้ยุทธศาสตร์ INN เพื่อสร้างสรรค์ระบบสุขภาวะ จากฐาน มีระบบการจัดการหนุน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาวะภาพใหญ่ Part of the Whole ใช้ “สินทรัพย์ที่ซ่อนเร้น” เป็นพลัง


ดาวน์โหลด ppt สร้างพลังเครือข่าย R2R

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google