งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างพลัง เครือข่าย R2R วิจารณ์ พานิช กรรมการบริหาร สวรส. ทางออกการพัฒนา ระบบสุขภาพ บรรยายในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ จากงานประจำสู่งานวิจัย ” ๑๔ ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างพลัง เครือข่าย R2R วิจารณ์ พานิช กรรมการบริหาร สวรส. ทางออกการพัฒนา ระบบสุขภาพ บรรยายในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ จากงานประจำสู่งานวิจัย ” ๑๔ ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างพลัง เครือข่าย R2R วิจารณ์ พานิช กรรมการบริหาร สวรส. ทางออกการพัฒนา ระบบสุขภาพ บรรยายในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ จากงานประจำสู่งานวิจัย ” ๑๔ ก. ค. ๒๕๕๓ ณ อิมแพ็คท์ เมืองทองธานี

2 งานประจำ (routine) จาก “ ภาระ ” burden สู่ สินทรัพย์ assets สู่ ส. ป. ก. ของบุคคล องค์กร ระบบ และ สังคมในภาพรวม ส. ความสุข สนุก บรรยากาศ ประเทืองปัญญา ป. ปัญญา ความรู้ ก. ก้าวหน้า

3 สู่สังคมแห่งการ เรียนรู้ ทุกขั้นตอนของชีวิต ของ สังคม คือการเรียนรู้ มี KM / LO ในทุกอณูของสังคม การทำงานประจำคือการ เรียนรู้ ยกระดับความรู้ สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกัน ในงานประจำ

4 สินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่อย่าง เร้นลับ

5 ศักยภาพของมนุษย์ creativity

6 สินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่อย่าง เร้นลับ ศักยภาพของมนุษย์ creativity ความสัมพันธ์เชิงบวก ระหว่างมนุษย์ positive psychology

7 สินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่อย่าง เร้นลับ ศักยภาพของมนุษย์ creativity ความสัมพันธ์เชิงบวก ระหว่างมนุษย์ positive psychology บรรยากาศเชิงบวก success story, appreciative inquiry

8 สินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่อย่าง เร้นลับ ศักยภาพของมนุษย์ creativity ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง มนุษย์ positive psychology บรรยากาศเชิงบวก success story, appreciative inquiry เครื่องมือเรียนรู้ร่วมกันผ่านการ ปฏิบัติ interactive learning through action

9 งา น คนคน บรรยากาศของ องค์กร อนา คต คู่ตรงกัน ข้าม

10 งา น คนคน บรรยากาศของ องค์กร อนา คต

11 งา น คนคน บรรยากาศของ องค์กร อนา คต

12 R2R คือ “ ตัวช่วย ” ช่วยให้หลุดพ้นจาก “ หลุม ดำ ” แห่ง “ งานประจำ ” ช่วยให้เห็นโอกาส ช่วยสร้างบรรยากาศ ทำให้ สนุก ช่วยทำให้ไม่ยาก ที่จะดึง ศักยภาพออกมา ช่วยให้เดินทาง “ สัมมาทิฐิ ”

13 R2R คือ “ ตัวช่วย ” ช่วยให้หลุดพ้นจาก “ หลุม ดำ ” แห่ง “ งานประจำ ” ช่วยให้เห็นโอกาส ช่วยสร้างบรรยากาศ ทำให้ สนุก ช่วยทำให้ไม่ยาก ที่จะดึง ศักยภาพออกมา ช่วยให้เดินทาง “ สัมมาทิฐิ ”

14 R2R คือ “ ตัวช่วย ” ช่วยให้หลุดพ้นจาก “ หลุม ดำ ” แห่ง “ งานประจำ ” ช่วยให้เห็นโอกาส ช่วยสร้างบรรยากาศ ทำให้ สนุก ช่วยทำให้ไม่ยาก ที่จะดึง ศักยภาพออกมา ช่วยให้เดินทาง “ สัมมาทิฐิ ”

15 พลังที่ แท้จริง

16 อยู่ใน คน และ ความสัมพันธ์ ระหว่าง คน

17 พลังที่ แท้จริง อยู่ใน คน และ ความสัมพันธ์ ระหว่าง คน เสริมด้วย บรรยากาศ ภายในหน่วยงาน / องค์กร

18 ผมเห็นอะไรที่ศิ ริราช มี คน ชั้นยอด หลากหลาย การจัด ความสัมพันธ์ ระหว่างคน / หน่วยงาน ตาม แนวทั่วไป จัดใหม่ ให้เกิด synergy โดยการจัดการ R2R

19 ผมเห็นอะไรจาก R2R ศิ ริราช การพัฒนาจากฐาน หยิบเอาวิสัยทัศน์ขององค์กรมา พัฒนาจากจุดหน้างาน การเอาผลประโยชน์ของผู้อื่น ( ผู้ใช้บริการ ) เป็นตัวตั้ง สำหรับ พัฒนาตนเอง และพัฒนา องค์กร Care & Share วัฒนธรรมองค์กร

20 R2R เป็น Journey ไม่ใช่ Destination Unending Journey

21 R2R เป็น Means ไม่ใช่ End เครื่องมือสู่การทำงานที่มี ความสุข สนุก ประเทือง ปัญญา และก้าวหน้า – ส. ป. ก. เครื่องมือเปลี่ยนวัฒนธรรม องค์กร เครื่องมือเปลี่ยน “ ภพภูมิ ” หรือกระบวนทัศน์

22 เมื่อ สวรส. เห็น โอกาส หยิบ ความสำเร็จ มาขยาย สู่การพัฒนา ระบบ สุขภาวะ ใช้ยุทธศาสตร์ INN เพื่อใช้ พลังของ complexity และ พลังของความสำเร็จ หลากหลายแบบ หลากหลาย บริบท

23 INN Individual Node Network ขององค์กร ของภาค และของประเทศ ใช้หลักการ distributive & inclusive

24 networking ข้าม node ด้วย CoP เช่น CoP ด้าน Hospital Infection Control สร้าง CoP บน Gotoknow หรือ Facebook : Virtual space นัดพบกันปีละครั้ง ผลัดกัน เป็นเจ้าภาพ

25 ไม่มี Prescriptive Central Ownership Boundary Blue Print Road Map KPI, M&E

26 มีแต่ Success Story Capturing Appreciative Inquiry Sharing Space ตีความคุณค่า ให้เห็นโอกาสยกระดับ ทำ ต่อเนื่อง การจัดการเครือข่าย

27 เปลี่ยน วัฒนธรรม จากนักบ่น สู่ นักทำ เรียนรู้จากผู้อื่น สู่ เรียนรู้จากการ ปฏิบัติของตนเองเป็นหลัก จากมุ่งเรียนรู้จากทฤษฎี สู่ เน้น เรียนรู้จากการปฏิบัติ หนีความน่าเบื่อ สู่ โอกาสได้ ส. ป. ก. จากสร้างสรรค์ได้ยาก สู่ สร้างสรรค์ง่าย ณ ทุกจุดงาน

28 เครือข่าย R2R ประเทศไทย ใช้ยุทธศาสตร์ INN เพื่อสร้างสรรค์ระบบสุขภาวะ จากฐาน มีระบบการจัดการหนุน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ระบบสุขภาวะภาพใหญ่ Part of the Whole ใช้ “ สินทรัพย์ที่ซ่อนเร้น ” เป็นพลัง


ดาวน์โหลด ppt สร้างพลัง เครือข่าย R2R วิจารณ์ พานิช กรรมการบริหาร สวรส. ทางออกการพัฒนา ระบบสุขภาพ บรรยายในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ จากงานประจำสู่งานวิจัย ” ๑๔ ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google