งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อดี - ข้อเสียของสื่อกลางในการ สื่อสารข้อมูล. สายคู่ บิด เกลียว เสีย : ไม่ค่อย ทนทาน ดี : ราคาถูก และติดตั้ง ได้ง่าย ดี : มีความ ยืดหยุ่น และ สามารถโค้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อดี - ข้อเสียของสื่อกลางในการ สื่อสารข้อมูล. สายคู่ บิด เกลียว เสีย : ไม่ค่อย ทนทาน ดี : ราคาถูก และติดตั้ง ได้ง่าย ดี : มีความ ยืดหยุ่น และ สามารถโค้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อดี - ข้อเสียของสื่อกลางในการ สื่อสารข้อมูล

2 สายคู่ บิด เกลียว เสีย : ไม่ค่อย ทนทาน ดี : ราคาถูก และติดตั้ง ได้ง่าย ดี : มีความ ยืดหยุ่น และ สามารถโค้ง งอได้มาก เสีย : ไม่ เหมาะในการ เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ที่ ห่างไกลมาก

3 สายโค แอก เชียล ดี : สามารถ ม้วนโค้งงอ ได้ง่าย ดี : ส่ง สัญญาณได้ ทั้งในช่องทาง แบบเบสแบนด์ และแบบบรอด แบนด์ เสีย : ถูก รบกวนจาก สัญญาณ ภายนอกได้ ง่าย เสีย : ราคาแพง

4 สายใย แก้วนำ แสง ดี : ป้องกัน การรบกวน จาก สัญญาณไฟ ฟ้าได้มาก ดี : ส่ง ข้อมูลได้ ระยะไกล โดยไม่ต้อง มีตัวขยาย สัญญาณ เสีย : มีราคา แพงกว่าสาย ส่งข้อมูลแบบ สายคู่ตี เกลียวและโค แอกเชียล เสีย : ต้อง ใช้ความ ชำนาญใน การติดตั้ง

5 ระบบ ไมโครเวฟ ดี : ใช้ใน พื้นที่ซึ่งการ เดินสาย กระทำได้ไม่ สะดวก ดี : อัตรา การส่ง ข้อมูลสูง เสีย : สัญญาณจะ ถูกรบกวนได้ง่ายจาก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

6 ระบบ ดาวเทียม ดี : ส่ง สัญญาณ ครอบคลุม ไปยังทุกจุด ของโลกได้ ดี : ค่าใช้จ่ายใน การให้บริการส่ง ข้อมูลของระบบ ดาวเทียมไม่ขึ้นอยู่ กับระยะทางที่ห่าง กันของสถานี พื้นดิน เสีย : มีเวลา หน่วง (Delay Time) ในการ ส่งสัญญาณ


ดาวน์โหลด ppt ข้อดี - ข้อเสียของสื่อกลางในการ สื่อสารข้อมูล. สายคู่ บิด เกลียว เสีย : ไม่ค่อย ทนทาน ดี : ราคาถูก และติดตั้ง ได้ง่าย ดี : มีความ ยืดหยุ่น และ สามารถโค้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google