งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อดี ราคา ถูก ง่ายต่อการ นำไปใช้ ข้อเสีย ใช้กับ ระยะทาง สั้นๆ จำกัด ความเร็ว ในกรณีเป็นสาย แบบไม่มีชีลด์ ก็ จะไวต่อ สัญญาณรบกวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อดี ราคา ถูก ง่ายต่อการ นำไปใช้ ข้อเสีย ใช้กับ ระยะทาง สั้นๆ จำกัด ความเร็ว ในกรณีเป็นสาย แบบไม่มีชีลด์ ก็ จะไวต่อ สัญญาณรบกวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อดี ราคา ถูก ง่ายต่อการ นำไปใช้ ข้อเสีย ใช้กับ ระยะทาง สั้นๆ จำกัด ความเร็ว ในกรณีเป็นสาย แบบไม่มีชีลด์ ก็ จะไวต่อ สัญญาณรบกวน

2 ข้อดี เชื่อต่อได้ ในระยะ ทางไกล ป้องกัน สัญญาณ รบกวนได้ดี ข้อเสีย ราคา แพง ติดตั้ง ยาก สายมีขนาด ใหญ่

3 ข้อดี มีอัตราค่า ลดทอนของ สัญญาณต่ำ ไม่มีการ รบกวนของ สัญญาณไ ฟฟ้า มีแบนด์วิดธ์ สูงมาก มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา มีความเป็น อิสระทาง ไฟฟ้า มีความปลอดภัยใน ข้อมูล มีความทนทานและมี อายุการใช้งาน ยาวนาน ข้อเสีย เส้นใยแก้วมีความ เปราะบาง แตกหัก ง่าย การเดินสายต้อง ระมัดระวังอย่าให้ โค้งงอมาก มีราคาสูง เมื่อ เทียบกับสาย เคเบิลทั่วไป การติดตั้ง จำเป็นต้อง พึ่งพา ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะ

4 ข้อดี สามารถทะลุ ผ่านไปยังชั้น บรรยากาศไป ยังนอกโลก ข้อเสีย สามารถถูก รบกวนได้ง่าย จากคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า

5 ข้อดี ใช้เวลา ติดตั้งน้อย ไม่มี สัญญาณ รบกวน ข้อเสีย ความ ปลอดภัย ของข้อมูลต่ำ ราคาทุน เริ่มต้นสูง


ดาวน์โหลด ppt ข้อดี ราคา ถูก ง่ายต่อการ นำไปใช้ ข้อเสีย ใช้กับ ระยะทาง สั้นๆ จำกัด ความเร็ว ในกรณีเป็นสาย แบบไม่มีชีลด์ ก็ จะไวต่อ สัญญาณรบกวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google