งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อใดก็ตามที่วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นผิวที่ไม่มีความ เรียบหรือผ่านตัวกลางที่มีความหนืด เช่น อากาศ หรือน้ำ วัตถุจะถูกต้านทาน ส่งผลให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเคลื่อนที่อัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อใดก็ตามที่วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นผิวที่ไม่มีความ เรียบหรือผ่านตัวกลางที่มีความหนืด เช่น อากาศ หรือน้ำ วัตถุจะถูกต้านทาน ส่งผลให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเคลื่อนที่อัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมื่อใดก็ตามที่วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นผิวที่ไม่มีความ เรียบหรือผ่านตัวกลางที่มีความหนืด เช่น อากาศ หรือน้ำ วัตถุจะถูกต้านทาน ส่งผลให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเคลื่อนที่อัน เนื่องมาจากปฏิกิริยาระหว่างวัตถุกับสิ่งแวดล้อม ที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่อยู่นั้น เราเรียกสิ่งที่ต้านทานการเคลื่อนที่ของ วัตถุว่า “ แรงเสียดทาน ”

3 ผิวเรียบ ผิวขรุขระ เกิดแรงเสียดทานน้อย เกิดแรงเสียดทานมาก

4 แรงเสียดทานสถิตย์ (f s ) เป็นแรงเสียด ทานที่เกิดขึ้นเมื่อมวล M อยู่นิ่ง มี ทิศทางตรงกันข้ามกับแรง P ที่มากระทำ N F P W F คือ แรงเสียดทานในสภาวะสมดุลย์

5 P = 0 N วัตถุยังคง หยุดนิ่ง N P F ถ้าแรง F < fs วัตถุไม่ เคลื่อนที่ แรงเสียทางสูงสุด = fs (max) =  s.N ( แรงเสียดทานสถิตย์ ) N P F ถ้าแรง F > fs วัตถุเคลื่อนที่ แรงเสียทางสูงสุด = fk (max) =  k.N ( แรงเสียดทานจลน์ ) W W W

6 แรงเสียดทานจลน์ (f k ) เป็นแรงเสียด ทานที่เกิดขึ้นเมื่อมวล M กำลัง เคลื่อนที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับแรง P ที่มากระทำ N F P W Motion F คือ แรงเสียดทานในสภาวะสมดุลย์ F > fs

7 ผิวสัมผัสส. ป. ส. แรงเสียด ทานสถิตย์ µ s ส. ป. ส. แรงเสียด ทานจลน์ µ k เหล็กกับเหล็ก, แห้ง เหล็กกับไม้, แห้ง เหล็กกับ น้ำแข็ง ไม้กับไม้, แห้ง เหล็กกับเหล็ก, มีน้ำมัน 0.6 0.4 0.1 0.35 0.15 0.3 0.2 0.06 0.15 0.08

8 1. เขียน FBD ของคาน และ หาค่าแรงปฏิกิริยา N P F W 2. คำนวณหาแรงเสียดทาน F ที่ทำให้ วัตถุอยู่ในสภาวะสมดุลย์ 3. เปรียบเทียบ F กับแรงเสียดทานสถิตย์ สูงสุด fs(max) ถ้า - F < fs แสดงว่า “ วัตถุไม่เคลื่อนที่ ” และแรง เสียทานสูงสุด = fs(max) - F > fs แสดงว่า “ วัตถุเคลื่อนที่ ” และแรงเสีย ทานสูงสุด = fk(max)

9 Case I : P = 300 N Case II : P = 400 N Case III : P = 500 N

10 W = 90 x 9.81 = 883 N. N F Case I : P = 300 N  Fy = 0; - 883 + N = 0, N = 883 N.  Fx = 0; 300 -F = 0, F = 300 N. fs = µs x N = 0.50 x 883 = 441 N. F < fs ไม่ เคลื่อน ที่ 300 N.

11 W = 90 x 9.81 = 883 N. N F Case II : P = 400 N  Fy = 0; - 883 + N = 0, N = 883 N.  Fx = 0; 400 -F = 0, F = 400 N. fs = µs x N = 0.50 x 883 = 441 N. F < fs ไม่ เคลื่อน ที่ 400 N.

12 W = 90 x 9.81 = 883 N. N F Case III : P = 500 N  Fy = 0; - 883 + N = 0, N = 883 N.  Fx = 0; 500 -F = 0, F = 500 N. fs = µs x N = 0.50 x 883 = 441 N. F > fs เคลื่อน ที่ 400 N. fk = µk x N = 0.40 x 883 = 353 N. F

13

14 F < Fmax ( วัตถุไม่ เคลื่อนที่ ) 100 kg. 500 N.  Fy = 0; N – Psin 20-981 cos20 = 0  Fx = 0; Pcos20 – F - 981 sin 20 = 0 F

15 F > Fmax ( วัตถุ เคลื่อนที่ )  Fy = 0; N – Psin 20-981 cos20 = 0  Fx = 0; Pcos20 – F - 981 sin 20 = 0 100 kg. 100 N. F F

16 Quiz # 10 (a)Fs = 66 N. (No Motion) (b)Fk = 148.5 N. (Motion)

17 Final Guide line Equilibrium of Rigid body Truss Analysis Frame Analysis Internal force of beam Frictions


ดาวน์โหลด ppt เมื่อใดก็ตามที่วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นผิวที่ไม่มีความ เรียบหรือผ่านตัวกลางที่มีความหนืด เช่น อากาศ หรือน้ำ วัตถุจะถูกต้านทาน ส่งผลให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเคลื่อนที่อัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google