งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก่อนฟ้องคดี หลังฟ้องคดี. การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือ พยานซึ่งเป็นเด็ก การสืบพยานไว้ก่อนฟ้องคดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก่อนฟ้องคดี หลังฟ้องคดี. การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือ พยานซึ่งเป็นเด็ก การสืบพยานไว้ก่อนฟ้องคดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก่อนฟ้องคดี หลังฟ้องคดี

2 การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือ พยานซึ่งเป็นเด็ก การสืบพยานไว้ก่อนฟ้องคดี

3 ผลดี / ผลเสียของการ สืบพยานไว้ก่อนฟ้อง  ผลดี  พยานจดจำเหตุการณ์ได้ดี  ติดตามตัวพยานมาเบิกความได้ง่าย  พยานไม่ถูกแทรกแซง / หรือบิดเบือน ข้อเท็จจริงได้ง่าย  ผลเสีย  ประเด็นแห่งคดีหรือข้อเท็จจริงบางอย่างอาจ ได้ไม่ครบ เนื่องจากพยานหลักฐานอื่นยังอยู่ ในสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน  ไม่สามารถร้องขอค่าสินไหมทดแทนให้ ผู้เสียหายได้

4 หลังฟ้องคดี  การสืบพยานในศาล  การติดตามผลคดีของศาล  ในทางอาญา  ในทางแพ่งเรื่องค่าสินไหมทดแทน  ชั้นต้น  ชั้นอุทธรณ์  ชั้นฎีกา

5 ผลคดีโทษทางอาญา  ศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลสั่งจำหน่ายคดี พิพากษา ลงโทษ จำเลยที่ 2 ฐานร่วมกันค้ามนุษย์ ฐาน ร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น ฐานร่วมกัน ช่วยเหลือคนต่างด้าวให้พ้นการจับกุม รับ สารภาพลดกึ่งหนึ่ง จำคุก 6 ปี 9 เดือน ไม่ รอการลงโทษ  ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาแก้ จำคุก 4 ปี 3 เดือน ไม่รอการลงโทษ

6 ผลคดีในทางแพ่งเรื่องค่า สินไหมทดแทน  น. ส. ก ขอ 130,800 ได้ 30,000+ 5,000 =35,000  น. ส. ข ขอ 103,050 ได้ 3,500+5,000 = 8,500  น. ส. ค. ขอ 113,300 ได้ 13,300+ 5,000 =18,000  น. ส. ง. 114,670 ได้ 14,670+ 5,000 =19,670  ด. ญ. จ. ขอ 100,000 ได้ 3,000+ 5,000 =8,000  น. ส. ช 6,250+ 5,000 =11,250 ขอเอง ( ทนาย )


ดาวน์โหลด ppt ก่อนฟ้องคดี หลังฟ้องคดี. การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือ พยานซึ่งเป็นเด็ก การสืบพยานไว้ก่อนฟ้องคดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google