งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ก่อนฟ้องคดี หลังฟ้องคดี

2 การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก การสืบพยานไว้ก่อนฟ้องคดี

3 ผลดี/ผลเสียของการสืบพยานไว้ก่อนฟ้อง
พยานจดจำเหตุการณ์ได้ดี ติดตามตัวพยานมาเบิกความได้ง่าย พยานไม่ถูกแทรกแซง / หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงได้ง่าย ผลเสีย ประเด็นแห่งคดีหรือข้อเท็จจริงบางอย่างอาจได้ไม่ครบ เนื่องจากพยานหลักฐานอื่นยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ไม่สามารถร้องขอค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายได้

4 หลังฟ้องคดี การสืบพยานในศาล การติดตามผลคดีของศาล ในทางอาญา
ในทางแพ่งเรื่องค่าสินไหมทดแทน ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา

5 ผลคดีโทษทางอาญา ศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลสั่งจำหน่ายคดี พิพากษา ลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานร่วมกันค้ามนุษย์ ฐานร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น ฐานร่วมกันช่วยเหลือคนต่างด้าวให้พ้นการจับกุม รับสารภาพลดกึ่งหนึ่ง จำคุก 6 ปี 9 เดือน ไม่รอการลงโทษ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาแก้ จำคุก 4 ปี 3 เดือน ไม่รอการลงโทษ

6 ผลคดีในทางแพ่งเรื่องค่าสินไหมทดแทน
น.ส.ก ขอ 130,800 ได้ 30,000+ 5,000 =35,000 น.ส.ข ขอ 103,050 ได้ 3,500+5,000 = 8,500 น.ส. ค. ขอ 113,300 ได้ 13,300+ 5,000 =18,000 น.ส.ง. 114,670 ได้ 14,670+ 5,000 =19,670 ด.ญ.จ. ขอ 100,000 ได้ 3, ,000 =8,000 น.ส.ช 6, ,000 =11,250 ขอเอง(ทนาย)


ดาวน์โหลด ppt อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google