งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญั ติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญั ติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญั ติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550

2 2 สังคมดิจิทัล

3 3 การกระทำความผิดในสังคมดิจิทัล  การรบกวน / แอบแก้ไขข้อมูล  การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์  การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์  การแอบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์  การแอบเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ Spyware Virus Hack Spam Mail Cyber Attack

4 4 การกระทำความผิดในสังคมดิจิทัล  ผู้กระทำความผิดอยู่ตรงไหนก็ได้ในโลก  มีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน  ยากต่อการตรวจพบร่องรอย  ยากต่อการจับกุม และนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ  ความเสียหายกระทบคนจำนวนมาก และรวดเร็ว

5 5 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้แล้ว วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2550

6 6 เจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อกำหนด ฐานความผิด และบทลงโทษ อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หน้าที่ของผู้ให้บริการ

7 7 บทลงโทษ ฐานความผิดโทษจำคุกโทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบไม่เกิน 6 เดือนไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกันไม่เกิน 1 ปีไม่เกิน 20,000 มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบไม่เกิน 2 ปีไม่เกิน 40,000 มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 3 ปีไม่เกิน 60,000 มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000

8 8 บทลงโทษ ฐานความผิดโทษจำคุกโทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์-ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒(๑) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูลไม่เกิน 10 ปี(และ) ไม่เกิน 200,000 มาตรา ๑๒(๒) กระทบความมั่นคง3 - 15 ปี60,000 - 300,000 มาตรา ๑๒ เป็นเหตุให้เสียชีวิต10 – 20 ปี- มาตรา ๑๓ จำหน่าย/เผยแพร่ชุดคำสั่งไม่เกิน 1 ปีไม่เกิน 20,000 มาตรา ๑๔ เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสมไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000

9 9 บทลงโทษ ฐานความผิดโทษจำคุกโทษปรับ มาตรา ๑๕ ความรับผิดของผู้ให้บริการไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพไม่เกิน 3 ปีไม่เกิน 60,000

10 10 การปฏิบัติของผู้ใช้บริการ  อย่าบอก password ของท่านแก่ผู้อื่น  อย่าให้ผู้อื่นยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าเน็ต  อย่าติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในบ้านหรือที่ทำงานโดยไม่ใช้มาตรการการ ตรวจสอบผู้ใช้งานและการเข้ารหัสลับ  อย่าเข้าสู่ระบบด้วย user ID และ password ที่ไม่ใช่ของท่านเอง  อย่านำ user ID และ password ของผู้อื่นไปใช้งานหรือเผยแพร่  อย่าส่งต่อซึ่งภาพหรือข้อความ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมาย  อย่า กด "remember me" หรือ "remember password" ที่เครื่อง คอมพิวเตอร์สาธารณะ และอย่า log-in เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ เครื่องสาธารณะ ถ้าท่านไม่ใช่เซียนทาง computer security  อย่าทำผิดตามมาตรา ๑๔ ถึง ๑๖ เสียเอง ไม่ว่าโดยบังเิอิญ หรือโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์

11 คำถาม : เหตุการณ์ต่อไปนี้มี ความผิดตามพรบ. ข้อใด 1) การที่เราส่ง E-mail ไปรบกวนบุคคลอื่นบ่อยๆ เช่น Forword mail โดยที่เขาไม่ต้องการ เป็นความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ มาตราข้อใด ?  มาตรา 11 มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 2) ส่งรูปพี่เคน ธีรเดชที่ถูกเติมหนวด แต่งคิ้ว ทา ปากแดง เข้าไปในเว็บบอร์ด  มาตรา 16 มีโทษไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท 3) แอบไปขโมยข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ คนอื่น มีความผิดพรบ. คอมพิวเตอร์ ตามมาตราข้อใด ?  มาตรา 7 มีโทษไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 0,000 บาท

12 คำถาม : เหตุการณ์ต่อไปนี้มี ความผิดตามพรบ. ข้อใด 4) แอบดูรหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของพี่โดม ภายหลัง แอบเข้าไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจหรือไม่ ตอนที่ เขาไม่อยู่  มาตรา 5 โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท 5) ทำเว็บบอร์ดให้ชาวไทยเข้าไปเขียนเรื่อง ซุบซิบ นักแสดง นักร้อง นักการเมือง  มาตรา 15 มีโทษไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 6) การกระทำความผิดกรณีใดไม่ถูกปรับ และ กรณีใดไม่ถูกจำคุก  ไม่ถูกปรับ : ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเหตุให้ ผู้อื่นเสียชีวิต จำคุก 10-20 ปี ไม่ถูกจำคุก : การส่งเมลล์รบกวนผู้อื่นบ่อยๆ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

13  ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่ทุกคนควรทราบ (สรุปแบบเข้าใจง่ายๆ)  มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.50  1) เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราแอบเข้าไป … จำคุก 6 เดือน 2) แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วไปประกาศให้คนอื่นรู้ … จำคุกไม่เกิน 1 ปี 3) ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดีๆ แล้วแอบไปขโมย… จำคุกไม่เกิน 2 ปี 4) เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัว เราไปดักจับข้อมูล… เจอคุกไม่เกิน 3 ปี 5) ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราไปปรับแก้ข้อมูลเขา… เจอคุกไม่เกิน 5 ปี 6) ยิง virus หรือ trojan หรือ worm เข้าไปก่อกวนจนระบบเขาเสียหาย … จำคุกไม่เกิน 5 ปี 7) ส่ง E-mail หาเขาบ่อยๆโดยที่เขาไม่ได้อยากได้เลย สร้างความเดือดร้อน… ปรับไม่เกินหนึ่งแสน 8) ถ้าเราทำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้วมันสร้างความพินาศใหญ่โต งานนี้ จำคุกสิบปีขึ้นไป 9) ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใครๆทำเรื่องแย่ๆในข้อข้างบนได้ … จำคุกไม่เกินปีนึง เหมือนกัน 10) โป๊ก็โดน, โกหกก็โดน, เบนโลก็โดน, ท้าทายอำนาจรัฐก็โดน … เจอคุกไม่เกิน 5 ปี 11) ใครเป็นเจ้าของเว็บ แล้วยอมให้เกิดข้อ 10. โดนเหมือนกัน … เจอคุกไม่เกิน 5 ปี 12) ถ้าเราเรียกให้ชาวบ้านเข้ามาดูงานของศิลปินข้างถนน ซึ่งชอบเอารูปชาวบ้านมาตัดต่อ เตรียมใจ ไว้เลยมีโดน… เจอคุกไม่เกิน 3 ปี 13) คนไทยทำผิดที่เว็บไซต์ซึ่งอยู่เมืองนอก มีความผิดแน่นอน 14) คนต่างประเทศทำผิดกับเรา แล้วอยู่เมืองนอกอีกต่างหาก เราเป็นคนไทย ก็เรียกร้องเอาผิดได้ เหมือนกัน


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญั ติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google