งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สื่อการเรียนรู้ CAI ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สื่อการเรียนรู้ CAI ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สื่อการเรียนรู้ CAI ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

3 นิทาน ผู้พัฒนา บทเรียน ผู้พัฒนา บทเรียน ออกจาก โปรแกรม ออกจาก โปรแกรม คลิกเลือกรายการ ที่ต้องการ คำนำ คำ ชี้แจง คำนำ คำ ชี้แจง

4 สื่อการเรียนรู้ เรื่อง “ กวางน้อยกับ สิงโตใจดี ” จัดทำขึ้นเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน ชั้นอนุบาล โดยการจัดทำ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหา ความรู้ด้วยตนเอง และ หวังอย่างยิ่งว่าสื่อมัลติมีเดียนี้ จะเป็น ประโยชน์กับนักเรียน และ ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย คำนำ หน้าต่อไป กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

5 คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ CAI เรื่อง “ กวางน้อย กับสิงโตใจดี ” สร้างขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระดับชั้น อนุบาล โดยใช้นิทานที่มี คติสอนใจ เป็นสื่อประกอบการสอน เมื่อ นักเรียนได้ชมสื่อนักเรียน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นางสาวจินดานุช นาม โคตร ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

6 ผู้พัฒนา บทเรียน นางสาวจินดานุช นาม โคตร ครู คศ.1 โรงเรียนนาคนาวา อุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

7 กวางน้อยตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอย่างเพลิดเพลิน อยู่ในป่าโปร่งที่สดใส หน้าต่อไป กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

8 ในขณะที่มันเดินอยู่นั้นมันเห็นรอยเท้าของสิงโต มันตกใจมากจึงหมอบลงตัวสั่น หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

9 เมื่อเจ้าสิงโตเห็นกวางน้อยเข้า จึงเดินเข้าไปหา แต่กวางน้อยกลัวจึงรีบลุกขึ้นวิ่งหนี หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

10 เจ้าสิงโตเห็นดังนั้นจึงเรียกไว้แล้วบอกว่า “ อย่ากลัว ข้าเลยเจ้ากวางน้อย ข้ากับแม่ ของเจ้าเป็นเพื่อนกัน ขณะนี้แม่ของเจ้ากำลังตาม หาเจ้าอยู่ จงรีบกลับไปเถอะอย่าทำให้แม่ของเจ้า เป็นห่วงอีกเลย ” หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

11 เจ้ากวางน้อยได้ยินดังนั้น จึงนึกขึ้นได้ว่าตนเอง เดินเล่นมาไกลแล้ว จึงขอบใจ เจ้าสิงโต และรีบวิ่งกลับไปหาแม่ที่กำลังรอคอยอยู่ ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

12 ใช่ ต้องการออกจากโปรแกรมต้องการออกจากโปรแกรม ไม่ใช่


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สื่อการเรียนรู้ CAI ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google