งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ CAI ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ CAI ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ CAI ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
เรื่อง กวางน้อยกับสิงโตใจดี โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

2 คลิกเลือกรายการที่ต้องการ
คำนำ คำชี้แจง นิทาน ผู้พัฒนาบทเรียน ออกจากโปรแกรม

3 คำนำ สื่อการเรียนรู้ เรื่อง “ กวางน้อยกับสิงโตใจดี ” จัดทำขึ้นเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล โดยการจัดทำ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และ หวังอย่างยิ่งว่าสื่อมัลติมีเดียนี้ จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน และ ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

4 คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ CAI เรื่อง “ กวางน้อยกับสิงโตใจดี ” สร้างขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระดับชั้นอนุบาล โดยใช้นิทานที่มี คติสอนใจ เป็นสื่อประกอบการสอน เมื่อนักเรียนได้ชมสื่อนักเรียน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นางสาวจินดานุช นามโคตร ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

5 ผู้พัฒนาบทเรียน นางสาวจินดานุช นามโคตร
นางสาวจินดานุช นามโคตร ครู คศ .1 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลับหน้าหลัก

6 กวางน้อยตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินอยู่ในป่าโปร่งที่สดใส
กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

7 ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป
ในขณะที่มันเดินอยู่นั้นมันเห็นรอยเท้าของสิงโต มันตกใจมากจึงหมอบลงตัวสั่น ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

8 ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป
เมื่อเจ้าสิงโตเห็นกวางน้อยเข้า จึงเดินเข้าไปหา แต่กวางน้อยกลัวจึงรีบลุกขึ้นวิ่งหนี ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

9 ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป
เจ้าสิงโตเห็นดังนั้นจึงเรียกไว้แล้วบอกว่า “อย่ากลัวข้าเลยเจ้ากวางน้อย ข้ากับแม่ ของเจ้าเป็นเพื่อนกัน ขณะนี้แม่ของเจ้ากำลังตามหาเจ้าอยู่ จงรีบกลับไปเถอะอย่าทำให้แม่ของเจ้าเป็นห่วงอีกเลย” ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

10 ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก
เจ้ากวางน้อยได้ยินดังนั้น จึงนึกขึ้นได้ว่าตนเองเดินเล่นมาไกลแล้ว จึงขอบใจ เจ้าสิงโต และรีบวิ่งกลับไปหาแม่ที่กำลังรอคอยอยู่ ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

11 ต้องการออกจากโปรแกรม
ใช่ ไม่ใช่


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ CAI ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google