งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย จารุวิทย์ จิตต์มาตร 5010210075. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเทนต์ แอนด์ มีเดีย เป็นกลุ่มธุรกิจพับลิเคชั่น ในเครือของ ทรู คอร์เปอร์เรชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย จารุวิทย์ จิตต์มาตร 5010210075. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเทนต์ แอนด์ มีเดีย เป็นกลุ่มธุรกิจพับลิเคชั่น ในเครือของ ทรู คอร์เปอร์เรชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย จารุวิทย์ จิตต์มาตร 5010210075

2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเทนต์ แอนด์ มีเดีย เป็นกลุ่มธุรกิจพับลิเคชั่น ในเครือของ ทรู คอร์เปอร์เรชั่น ก่อตั้งเมื่อ พ. ศ. 2539 โดยมีชื่อเดิมคือ บริษัท ฟิวเจอร์ เกมเมอร์ จำกัด ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำทางด้านสื่อที่ เกี่ยวกับเกมออนไลน์ และเกมคอนโซล เทคโนโลยีใหม่ๆ และรวมไปถึงจัดงานอี เวนท์ต่างๆที่เกี่ยวกับเกมอีกด้วย

3 ที่ตั้งองค์กร เลขที่ 121/102-103 ชั้น 38 อาคาร RS Tower ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ที่ตั้งของบริษัท

4 แผนที่บริษัท

5 ช่วงวันที่ฝึก : 8 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2553 วันทำงานปกติ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน : 9.00 – 18.00 เวลาพัก : 12.30 – 13.30 น. ช่วงเวลาที่ฝึกงาน

6  ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#  ทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดของ โปรแกรม iCafePlus  ทดสอบการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว  อัพเดตข้อมูลหนังสือลง True Digital Book Store งานที่ได้รับมอบหมาย

7

8

9 ได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น ในสังคม ฝึกนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้น ฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมายมากขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับ

10 ได้เรียนรู้ระบบการทำงานจริงภายในบริษัท ได้รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และฝึกให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ฝึกให้มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะ หน้าและการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ประโยชน์ที่ได้รับ ( ต่อ )

11 ความรู้ที่ได้ศึกษามาจากในห้องเรียนไม่ เพียงพอ ต้องศึกษาความรู้จากข้างนอก อย่างมาก ความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่มีค่อนข้างน้อย เลยทำให้การศึกษาการเขียนโปรแกรมใน ช่วงแรก เป็นไปได้ไม่เร็วเท่าที่ควร ไม่เคยใช้งานโปรแกรมที่ใช้พัฒนางาน ทำ ให้ต้องเสียเวลาในการศึกษาอยู่ช่วงหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการ เมืองขึ้น ปัญหาที่พบ

12 ควรติดต่อกับบริษัทที่จะไปฝึก ว่าทาง บริษัทจะให้เราฝึกด้านไหน จะได้มีเวลา ศึกษาตั้งแต่เนิ่นๆ ควรติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เมื่อไปถึงที่บริษัท ควรจะขวนขวายหา ความรู้อื่นๆเพิ่มเติมจากงานที่ได้รับ มอบหมาย ข้อเสนอแนะ

13 ประมวลภาพบรรยากาศ

14

15


ดาวน์โหลด ppt นาย จารุวิทย์ จิตต์มาตร 5010210075. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเทนต์ แอนด์ มีเดีย เป็นกลุ่มธุรกิจพับลิเคชั่น ในเครือของ ทรู คอร์เปอร์เรชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google