งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย จารุวิทย์ จิตต์มาตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย จารุวิทย์ จิตต์มาตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย จารุวิทย์ จิตต์มาตร 5010210075

2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเทนต์ แอนด์ มีเดีย เป็นกลุ่มธุรกิจพับลิเคชั่น ในเครือของ ทรู คอร์เปอร์เรชั่น ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ โดยมีชื่อเดิมคือ บริษัท ฟิวเจอร์ เกมเมอร์ จำกัด ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำทางด้านสื่อที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ และเกมคอนโซล เทคโนโลยีใหม่ๆ และรวมไปถึงจัดงานอีเวนท์ต่างๆที่เกี่ยวกับเกมอีกด้วย

3 ที่ตั้งองค์กร ที่ตั้งของบริษัท ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง
เลขที่ 121/ ชั้น 38 อาคาร RS Tower ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

4 แผนที่บริษัท

5 ช่วงเวลาที่ฝึกงาน ช่วงวันที่ฝึก : 8 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2553 วันทำงานปกติ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน : 9.00 – เวลาพัก : – น.

6 งานที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม iCafePlus ทดสอบการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว อัพเดตข้อมูลหนังสือลง True Digital Book Store

7

8

9 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นในสังคม ฝึกนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้น ฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น

10 ประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)
ได้เรียนรู้ระบบการทำงานจริงภายในบริษัท ได้รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและฝึกให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกให้มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

11 ปัญหาที่พบ ความรู้ที่ได้ศึกษามาจากในห้องเรียนไม่เพียงพอ ต้องศึกษาความรู้จากข้างนอกอย่างมาก ความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่มีค่อนข้างน้อย เลยทำให้การศึกษาการเขียนโปรแกรมในช่วงแรก เป็นไปได้ไม่เร็วเท่าที่ควร ไม่เคยใช้งานโปรแกรมที่ใช้พัฒนางาน ทำให้ต้องเสียเวลาในการศึกษาอยู่ช่วงหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองขึ้น

12 ข้อเสนอแนะ ควรติดต่อกับบริษัทที่จะไปฝึก ว่าทางบริษัทจะให้เราฝึกด้านไหน จะได้มีเวลาศึกษาตั้งแต่เนิ่นๆ ควรติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ เมื่อไปถึงที่บริษัท ควรจะขวนขวายหาความรู้อื่นๆเพิ่มเติมจากงานที่ได้รับมอบหมาย

13 ประมวลภาพบรรยากาศ

14 ประมวลภาพบรรยากาศ

15 ประมวลภาพบรรยากาศ


ดาวน์โหลด ppt นาย จารุวิทย์ จิตต์มาตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google