งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารหลัก 5 หมู่ . หมู่ที่ 1  นม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่ว เมล็ดแห้ง และงา  ซึ่งจะช่วยให้ร่างกาย เจริญเติบโต แข็งแรง และช่วยซ่อมแซม ส่วนที่ สึกหรอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารหลัก 5 หมู่ . หมู่ที่ 1  นม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่ว เมล็ดแห้ง และงา  ซึ่งจะช่วยให้ร่างกาย เจริญเติบโต แข็งแรง และช่วยซ่อมแซม ส่วนที่ สึกหรอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารหลัก 5 หมู่ 

2 หมู่ที่ 1  นม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่ว เมล็ดแห้ง และงา  ซึ่งจะช่วยให้ร่างกาย เจริญเติบโต แข็งแรง และช่วยซ่อมแซม ส่วนที่ สึกหรอ

3

4 หมู่ที่ 2 ขขขข้าว แป้ง เผือกมัน น้ำตาล  ใ ใ ใ ให้พลังงานแก่ ร่างกาย

5

6 หมู่ที่ 3  พ พ พ พืชผัก ต่างๆ เเเเพื่อเสริมสร้างการ ทำงานของร่างกายให้ เป็นปกติ

7

8 หมู่ที่ 4  ผลไม้ต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างการ ทำงานของร่างกายให้ เป็นปกติ

9

10 หมู่ที่ 5  น้ำมันและไขมันจาก พืชและสัตว์  ซึ่งจะให้พลังงานและ ความอบอุ่นแก่ ร่างกาย

11 จาก http://www.bodin2.ac.th/we b/3679/sumkun04.htm


ดาวน์โหลด ppt อาหารหลัก 5 หมู่ . หมู่ที่ 1  นม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่ว เมล็ดแห้ง และงา  ซึ่งจะช่วยให้ร่างกาย เจริญเติบโต แข็งแรง และช่วยซ่อมแซม ส่วนที่ สึกหรอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google