งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช By product จาก การผลิตเบียร์ และการกลั่นเหล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช By product จาก การผลิตเบียร์ และการกลั่นเหล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช By product จาก การผลิตเบียร์ และการกลั่นเหล้า

2 By product จากการ ผลิตเบียร์ ( Brewers’ by products )

3 แป้ง

4 1. กากเบียร์แห้ง ( Brewer’s dried grain ) กากที่เหลือหลังจากเอาส่วน wort ออกไป แล้ว มีข้าวโพด หรือข้าวปน กากสภาพสดมีน้ำ 70-75 % นิยมใช้เลี้ยงม้า วัว แกะ กากที่อบแห้ง โปรตีน 25-27 % เยื่อใย 13- 15 % มีความน่ากินสูง ให้พลังงาน 80 % ของข้าวบาร์เลย์ทั้ง เมล็ด by pass protein สูง วัวขุนใช้ไม่เกิน 15-20 % วัวนม 25 %

5 - โปรตีน 42-44% เยื่อใย 3% - มีพลังงานและแร่ธาตุสูง - แทนที่แหล่งโปรตีนจากสัตว์ในอาหารสุกร ไก่ ได้ถึง 80% - ใช้เป็นแหล่งเสริม B รวม และ unidentified growth factors - ทำให้สัตว์ต้านทานโรคได้ดีกว่าเดิม เพราะไป กระตุ้นกระบวนการ Phagocytosis - สารต้านความเครียด ( วัคซีน การหย่านม ) - การย่อยได้ในสุกร - ไก่ 90-81% สัตว์เคี้ยว เอื้อง 79% 2. กากยีสต์ (Dried brewers’ yeast) เป็นส่วนของกากยีสต์ที่หมักกับ wort จน น้ำตาลถูกเปลี่ยนเป็น alcohol และ CO 2

6

7 By product จาก การกลั่นเหล้า (Distiller’ by products)

8

9 Distillers’ dried grains โปรตีน 20-28 % by pass protein เยื่อใย 12-13 % ใช้ได้ดีในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ( 25 % ของสูตรอาหารข้น ) ให้พล้งงานสูงกว่า distillers’s dried soluble

10 Distillers’ dried soluble - เป็นแหล่งเสริมโปรตีน และ Vit B โดยเฉพาะ สัตว์เคี้ยวเอื้อง - โปรตีน 28-29% - เยื่อใย 3-4% - ให้พลังงานต่ำกว่า Distillers’ dried grain - P:Ca 1:7


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากพืช By product จาก การผลิตเบียร์ และการกลั่นเหล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google