งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากพืช
By product จากการผลิตเบียร์ และการกลั่นเหล้า

2 By product จากการผลิตเบียร์
( Brewers’ by products )

3 แป้ง

4 1. กากเบียร์แห้ง ( Brewer’s dried grain )
กากที่เหลือหลังจากเอาส่วน wort ออกไปแล้ว มีข้าวโพด หรือข้าวปน กากสภาพสดมีน้ำ % นิยมใช้เลี้ยงม้า วัว แกะ กากที่อบแห้ง โปรตีน % เยื่อใย % มีความน่ากินสูง ให้พลังงาน 80 % ของข้าวบาร์เลย์ทั้งเมล็ด by pass protein สูง วัวขุนใช้ไม่เกิน % วัวนม 25 %

5 2. กากยีสต์ (Dried brewers’ yeast)
เป็นส่วนของกากยีสต์ที่หมักกับ wort จนน้ำตาลถูกเปลี่ยนเป็น alcohol และ CO2 - โปรตีน % เยื่อใย 3% - มีพลังงานและแร่ธาตุสูง - แทนที่แหล่งโปรตีนจากสัตว์ในอาหารสุกร ไก่ ได้ถึง 80% - ใช้เป็นแหล่งเสริม B รวม และ unidentified growth factors - ทำให้สัตว์ต้านทานโรคได้ดีกว่าเดิม เพราะไปกระตุ้นกระบวนการ Phagocytosis - สารต้านความเครียด (วัคซีน การหย่านม) - การย่อยได้ในสุกร-ไก่ % สัตว์เคี้ยวเอื้อง 79%

6

7 By product จากการกลั่นเหล้า (Distiller’ by products)

8

9 Distillers’ dried grains
โปรตีน % by pass protein เยื่อใย % ใช้ได้ดีในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ( 25 % ของสูตรอาหารข้น) ให้พล้งงานสูงกว่า distillers’s dried soluble

10 Distillers’ dried soluble
- เป็นแหล่งเสริมโปรตีน และ Vit B โดยเฉพาะ สัตว์เคี้ยวเอื้อง - โปรตีน % - เยื่อใย 3-4% - ให้พลังงานต่ำกว่า Distillers’ dried grain - P:Ca 1:7


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google