งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมองปัญหาให้ออก เป้าหมาย Goal +Vision มาตรฐาน ISO

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมองปัญหาให้ออก เป้าหมาย Goal +Vision มาตรฐาน ISO"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมองปัญหาให้ออก เป้าหมาย Goal +Vision มาตรฐาน ISO
Benchmarking จ้างที่ปรึกษา/สายตาคนนอก ข้อเสนอแนะจากทีมงาน ลงไปดูของจริงในพื้นที่ Where

2 อุปสรรคของข้อมูลสะท้อนกลับ
คิดไม่ครบ การหน่วงเวลา ของข้อมูล การบิดเบือน การลบทิ้ง การอนุมาน

3 การยอมรับปัญหาและการกำหนดปัญหา
ผลต่างๆ ไม่ได้เกิดแต่เหตุเพียงเหตุเดียว ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอัตราส่วนกับความพยายาม สิ่งใดก็ตามที่สามารถเกิดขึ้นได้ มันจะเกิดขึ้น

4 ARE YOU READY

5 แผนผังกลุ่มเครือญาติ
หัวข้อปัญหา หัวข้อกลุ่มบัตร หัวข้อกลุ่มบัตร หัวข้อกลุ่มบัตร บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล หัวข้อกลุ่มบัตร บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล บัตรข้อมูล

6 แผนผังกลุ่มเครือญาติ
อัตราการลาออกของพนักงานสูง เงินเดือนและสวัสดิการ บุคคล ประกอบธุรกิจ เงินเดือนน้อย ไม่มีค่า รักษาพยาบาล มีปัญหากับ เพื่อนร่วมงาน มีปัญหากับ เจ้านาย ช่วยกิจการ ทางบ้าน อยากทำธุรกิจ ส่วนตัว ไม่มีบ้านพัก ตากอากาศ ไม่มีโบนัส ขาดความ ยุติธรรม ไม่มีการ ให้เกียรติกัน การเรียนรู้ ไม่ได้รับ การพัฒนา ไม่ส่งเสริม การเรียน งานไม่ตรงกับ ที่ได้เรียนมา เรียนต่อ ปริญญาโท มีแต่ปัญหา รายวัน สายอาชีพ ไม่ชัดเจน มีงานข้างนอก น่าสนใจกว่า

7 แผนผังความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
สาเหตุ ขั้นที่ 3 สาเหตุ ขั้นที่ 3 สาเหตุ ขั้นที่ 2 สาเหตุหลัก สาเหตุหลัก สาเหตุ ขั้นที่ 3 ปัญหา สาเหตุ ขั้นที่ 2 สาเหตุ ขั้นที่ 2 สาเหตุ ขั้นที่ 6 สาเหตุหลัก สาเหตุหลัก สาเหตุ ขั้นที่ 2 สาเหตุ ขั้นที่ 3 สาเหตุ ขั้นที่ 3 สาเหตุ ขั้นที่ 2 สาเหตุ ขั้นที่ 5 สาเหตุ ขั้นที่ 4 สาเหตุ ขั้นที่ 4

8 แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)
มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการขั้นที่ 2 มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการขั้นที่ 1 มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการขั้นที่ 2 มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการขั้นที่ 4 เป้าหมาย มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการขั้นที่ 2 มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการขั้นที่ 1 มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการขั้นที่ 2 มาตรการขั้นที่ 4 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการขั้นที่ 4

9 แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)
สรรหาโค้ชจากต่างชาติ ภายใน 1 เดือน หาโค้ชจากต่างชาติ มีเทคนิคด้านกีฬาใหม่ ๆ ค้นหาเทคนิคการกีฬา แหล่งข้อมูลจากต่างชาติ ศึกษาเทคนิคจาก vdo ปรับปรุงสนามเดิม จัดทำงบประมาณ สนามกีฬาที่ดีได้มาตรฐาน สนับสนุนนักกีฬา ให้ติดทีมชาติไทย จัดหาที่ให้กระจาย สู่ต่างจังหวัด สร้างสนามใหม่ อุปกรณ์กีฬาทันสมัย หาสปอนเซอร์ ทำจดหมายร่างแผนการ สนับสนุนนักกีฬา งบประมาณการฝึกซ้อม ยื่นเรื่องเสนอรัฐบาล

10 ผังลูกศร (Arrow Diagram)
3 1 2 5 6 7 8 9 4

11 แผนผังการวิเคราะห์ข้อมูล (Matrix Data Analysis)
น้ำหนักเกณฑ์ 7 4 9 เกณฑ์ ทางเลือก ความคมชัด ของภาพ ความสามารถ ในการใช้งาน ราคา อะไหล่ การซ่อม โทรทัศน์สีจอแบน 49 6 24 63 โทรทัศน์สีจอธรรมดา 3 21 5 20 45 81 โทรทัศน์สีจอแบน เล่น DVD ได้ 36 2 18 9 x 7 = 63


ดาวน์โหลด ppt การมองปัญหาให้ออก เป้าหมาย Goal +Vision มาตรฐาน ISO

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google