งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมองปัญหาให้ออก เป้าหมาย Goal +Vision เป้าหมาย Goal +Vision มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ISO Benchmarking Benchmarking จ้างที่ปรึกษา / สายตาคนนอก จ้างที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมองปัญหาให้ออก เป้าหมาย Goal +Vision เป้าหมาย Goal +Vision มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ISO Benchmarking Benchmarking จ้างที่ปรึกษา / สายตาคนนอก จ้างที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมองปัญหาให้ออก เป้าหมาย Goal +Vision เป้าหมาย Goal +Vision มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ISO Benchmarking Benchmarking จ้างที่ปรึกษา / สายตาคนนอก จ้างที่ปรึกษา / สายตาคนนอก ข้อเสนอแนะจาก ทีมงาน ข้อเสนอแนะจาก ทีมงาน ลงไปดูของจริงใน พื้นที่ ลงไปดูของจริงใน พื้นที่ Where

2 อุปสรรคของข้อมูลสะท้อนกลับ คิดไม่ครบ คิดไม่ครบ การหน่วงเวลา การหน่วงเวลา ของข้อมูล ของข้อมูล การบิดเบือน การบิดเบือน การลบทิ้ง การลบทิ้ง การอนุมาน การอนุมาน

3 การยอมรับปัญหาและการ กำหนดปัญหา ผลต่างๆ ไม่ได้เกิดแต่เหตุ เพียงเหตุเดียว ผลต่างๆ ไม่ได้เกิดแต่เหตุ เพียงเหตุเดียว ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอัตราส่วนกับ ความพยายาม ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอัตราส่วนกับ ความพยายาม สิ่งใดก็ตามที่สามารถเกิดขึ้นได้ มันจะเกิดขึ้น สิ่งใดก็ตามที่สามารถเกิดขึ้นได้ มันจะเกิดขึ้น

4 ARE YOU READY

5 แผนผังกลุ่มเครือญาติแผนผังกลุ่มเครือญาติ หัวข้อปัญหา หัวข้อกลุ่มบัตร บัตรข้อมูล หัวข้อกลุ่มบัตร บัตรข้อมูล หัวข้อกลุ่มบัตร บัตรข้อมูล

6 แผนผังกลุ่มเครือญาติ อัตราการลาออกของพนักงานสูง เงินเดือนและสวัสดิการ ไม่มีค่า รักษาพยาบาล เงินเดือนน้อย ไม่มีโบนัส ไม่มีบ้านพัก ตากอากาศ บุคคล มีปัญหากับ เจ้านาย มีปัญหากับ เพื่อนร่วมงาน ไม่มีการ ให้เกียรติกัน ขาดความ ยุติธรรม ประกอบธุรกิจ อยากทำธุรกิจ ส่วนตัว ช่วยกิจการ ทางบ้าน การเรียนรู้ ไม่ส่งเสริม การเรียน ไม่ได้รับ การพัฒนา สายอาชีพ ไม่ชัดเจน มีแต่ปัญหา รายวัน เรียนต่อ ปริญญาโท งานไม่ตรงกับ ที่ได้เรียนมา มีงานข้างนอก น่าสนใจกว่า

7 แผนผังความสัมพันธ์ (Relation Diagram) ปัญหา สาเหตุหลัก สาเหตุ ขั้นที่ 2 สาเหตุ ขั้นที่ 2 สาเหตุ ขั้นที่ 3 สาเหตุ ขั้นที่ 3 สาเหตุ ขั้นที่ 2 สาเหตุ ขั้นที่ 6 สาเหตุ ขั้นที่ 5 สาเหตุ ขั้นที่ 3 สาเหตุ ขั้นที่ 4 สาเหตุ ขั้นที่ 2 สาเหตุ ขั้นที่ 3 สาเหตุ ขั้นที่ 2 สาเหตุ ขั้นที่ 3 สาเหตุ ขั้นที่ 4

8 แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram) เป้าหมาย มาตรการขั้นที่ 1 มาตรการขั้นที่ 2 มาตรการขั้นที่ 1 มาตรการขั้นที่ 2 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการ ขั้นที่ 3 มาตรการขั้นที่ 4

9 แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram) สนับสนุนนักกีฬา ให้ติดทีมชาติไทย มีเทคนิคด้านกีฬาใหม่ ๆ หาโค้ชจากต่างชาติ สนามกีฬาที่ดีได้มาตรฐาน ปรับปรุงสนามเดิม ศึกษาเทคนิคจาก vdo สร้างสนามใหม่ อุปกรณ์กีฬาทันสมัยหาสปอนเซอร์ งบประมาณการฝึกซ้อมยื่นเรื่องเสนอรัฐบาล ทำจดหมายร่างแผนการ สนับสนุนนักกีฬา สรรหาโค้ชจากต่างชาติ ภายใน 1 เดือน ค้นหาเทคนิคการกีฬา แหล่งข้อมูลจากต่างชาติ จัดทำงบประมาณ จัดหาที่ให้กระจาย สู่ต่างจังหวัด

10 ผังลูกศร (Arrow Diagram) 125876 3 9 4

11 แผนผังการวิเคราะห์ข้อมูล (Matrix Data Analysis) น้ำหนักเกณฑ์ 7499 เกณฑ์ ทางเลือก ความ คมชัด ของภาพ ความสาม ารถ ในการใช้ งาน ราคาอะไหล่ การซ่อม โทรทัศน์สีจอ แบน 7496247637 โทรทัศน์สีจอ ธรรมดา 321520545981 โทรทัศน์สีจอ แบน เล่น DVD ได้ 963936218436 9 x 7 = 63


ดาวน์โหลด ppt การมองปัญหาให้ออก เป้าหมาย Goal +Vision เป้าหมาย Goal +Vision มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ISO Benchmarking Benchmarking จ้างที่ปรึกษา / สายตาคนนอก จ้างที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google