งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Creative Thinking : ความคิด สร้างสรรค์ อะไรคือความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นสิ่งใหม่ใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมา ก่อน การคิดค้นกระบวนการ ขั้นตอนใน การทำงานใหม่ การคิดค้นมุมมองใหม่ๆในการทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Creative Thinking : ความคิด สร้างสรรค์ อะไรคือความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นสิ่งใหม่ใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมา ก่อน การคิดค้นกระบวนการ ขั้นตอนใน การทำงานใหม่ การคิดค้นมุมมองใหม่ๆในการทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Creative Thinking : ความคิด สร้างสรรค์ อะไรคือความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นสิ่งใหม่ใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมา ก่อน การคิดค้นกระบวนการ ขั้นตอนใน การทำงานใหม่ การคิดค้นมุมมองใหม่ๆในการทำ อะไรบางอย่าง การเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้รู้จักมี มุมมองใหม่ๆ

2 Creative Thinking : ความคิด สร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์ ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลงโทษความคิดสร้างสรรค์ คิดแบบเด็ก ไม่อยู่ภายใต้กรอบการ เรียนรู้ที่รับมาจากสังคม ฝึกใช้สมองซีกขวา สนใจด้านศิลปะ ขยายประสบการณ์การเรียนรู้ คิดในสิ่งที่ไม่เคยคิด อ่านในสิ่งไม่ เคยอ่าน ดูในสิ่งไม่เคยดู ไปในที่ที่ไม่เคยไป และทำในสิ่งที่ไม่ เคยทำ

3 Creative Thinking : ความคิด สร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่าง ไปจากเดิม และใช้ประโยชน์ได้อย่าง เหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็นมาก่อนและสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่ง ที่มีอยู่เดิม

4 Creative Thinking : ความคิด สร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ใช้การได้ ใหม่ เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt Creative Thinking : ความคิด สร้างสรรค์ อะไรคือความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นสิ่งใหม่ใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมา ก่อน การคิดค้นกระบวนการ ขั้นตอนใน การทำงานใหม่ การคิดค้นมุมมองใหม่ๆในการทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google