งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Creative Thinking : ความคิดสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Creative Thinking : ความคิดสร้างสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Creative Thinking : ความคิดสร้างสรรค์
อะไรคือความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นสิ่งใหม่ใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน การคิดค้นกระบวนการ ขั้นตอนในการทำงานใหม่ การคิดค้นมุมมองใหม่ๆในการทำอะไรบางอย่าง การเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้รู้จักมีมุมมองใหม่ๆ

2 Creative Thinking : ความคิดสร้างสรรค์
การคิดสร้างสรรค์ ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลงโทษความคิดสร้างสรรค์ คิดแบบเด็ก ไม่อยู่ภายใต้กรอบการเรียนรู้ที่รับมาจากสังคม ฝึกใช้สมองซีกขวา สนใจด้านศิลปะ ขยายประสบการณ์การเรียนรู้ คิดในสิ่งที่ไม่เคยคิด อ่านในสิ่งไม่เคยอ่าน ดูในสิ่งไม่เคยดู ไปในที่ที่ไม่เคยไป และทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ

3 Creative Thinking : ความคิดสร้างสรรค์
การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้ประโยชน์ ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลก ใหม่ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็นมาก่อนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้เหมาะสมกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม

4 Creative Thinking : ความคิดสร้างสรรค์
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ใช้การได้ ใหม่ เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt Creative Thinking : ความคิดสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google