งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกิด เด็กหนุ่ม - สาว รับปริญญาทำงาน แต่งงานเลี้ยงลูก แก่ชรา เจ็บป่วยตาย นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ปลัดกระทรวง สาธารณสุข “ ชีวิต ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกิด เด็กหนุ่ม - สาว รับปริญญาทำงาน แต่งงานเลี้ยงลูก แก่ชรา เจ็บป่วยตาย นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ปลัดกระทรวง สาธารณสุข “ ชีวิต ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกิด เด็กหนุ่ม - สาว รับปริญญาทำงาน แต่งงานเลี้ยงลูก แก่ชรา เจ็บป่วยตาย นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ปลัดกระทรวง สาธารณสุข “ ชีวิต ”

3

4 ผู้สูงอายุ และความชราภาพ วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา ถือว่าเป็น ระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นพัฒนาการ ของสิ่งชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนิน ไปสู่ความเสื่อมของร่างกาย จิตใจ โดยทั่วไปถือว่าเริ่มตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป ความชราภาพ - เป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบสิ่งมีชีวิต - เป็นความเสื่อมในการรักษาสภาวะสมดุลของร่างกาย - เป็นการเสื่อมที่เกิดอย่างต่อเนื่อง - เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางโปรแกรมตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ

5 การพิจารณาถึงความมีอายุ หรือความชราภาพ 1. พิจารณาในแง่การ เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 2. พิจารณาในแง่สังคม 3. พิจารณาในแง่จิตใจ 4. พิจารณาในแง่กฎหมาย

6 องค์ประกอบที่มีผล ต่อความสูงอายุ 1. ปัจจัย ภายนอก - อาหาร - อุณหภูมิ - รังสี - สภาพแวดล้อม 2. ปัจจัยภายใน - กระบวนการเสื่อม ภายในร่างกาย

7 การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ 1. การเปลี่ยนแปลงทาง ร่างกาย 1.1 ระบบหายใจ 1.2 ระบบทางเดินอาหาร 1.3 ระบบไหลเวียนโลหิต 1.4 ระบบโครงสร้าง 1.5 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ

8 1.6 ระบบสืบพันธุ์ 1.7 ระบบประสาท 1.8 ระบบกล้ามเนื้อ และผิวหนัง 1.9 ระบบประสาท รับรู้ความรู้สึก 1.10 ระบบการทรง ตัว

9 2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม 2.1 บุคลิกภาพ 2.2 การเรียนรู้และ ความจำ 2.3 ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 2.4 สติปัญญา การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ

10 3. การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม 3.1 สถานภาพทาง สังคม 3.2 การสมาคม 3.3 รายได้ 3.4 แบบแผนการ ดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt เกิด เด็กหนุ่ม - สาว รับปริญญาทำงาน แต่งงานเลี้ยงลูก แก่ชรา เจ็บป่วยตาย นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ปลัดกระทรวง สาธารณสุข “ ชีวิต ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google