งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

380 118 การบริบาลผู้สูงอายุ (CARE FOR ELDERLY).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "380 118 การบริบาลผู้สูงอายุ (CARE FOR ELDERLY)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริบาลผู้สูงอายุ (CARE FOR ELDERLY)

2 นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
“ชีวิต” เกิด เด็ก หนุ่ม-สาว รับปริญญา ทำงาน แต่งงาน เลี้ยงลูก แก่ชรา เจ็บป่วย ตาย นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3

4 ผู้สูงอายุ และความชราภาพ
วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นพัฒนาการของสิ่งชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินไปสู่ความเสื่อมของร่างกาย จิตใจ โดยทั่วไปถือว่าเริ่มตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป ความชราภาพ - เป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบสิ่งมีชีวิต - เป็นความเสื่อมในการรักษาสภาวะสมดุลของร่างกาย - เป็นการเสื่อมที่เกิดอย่างต่อเนื่อง - เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางโปรแกรมตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ

5 การพิจารณาถึงความมีอายุหรือความชราภาพ
1. พิจารณาในแง่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 2. พิจารณาในแง่สังคม 3. พิจารณาในแง่จิตใจ 4. พิจารณาในแง่กฎหมาย

6 องค์ประกอบที่มีผลต่อความสูงอายุ
1. ปัจจัยภายนอก - อาหาร - อุณหภูมิ - รังสี - สภาพแวดล้อม 2. ปัจจัยภายใน - กระบวนการเสื่อมภายในร่างกาย

7 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ
1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 1.1 ระบบหายใจ 1.2 ระบบทางเดินอาหาร 1.3 ระบบไหลเวียนโลหิต 1.4 ระบบโครงสร้าง 1.5 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ

8 1.6 ระบบสืบพันธุ์ 1.7 ระบบประสาท 1.8 ระบบกล้ามเนื้อและผิวหนัง 1.9 ระบบประสาทรับรู้ความรู้สึก 1.10 ระบบการทรงตัว

9 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ
2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม 2.1 บุคลิกภาพ 2.2 การเรียนรู้และความจำ 2.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.4 สติปัญญา

10 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ
3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3.1 สถานภาพทางสังคม 3.2 การสมาคม 3.3 รายได้ 3.4 แบบแผนการดำเนินชีวิต


ดาวน์โหลด ppt 380 118 การบริบาลผู้สูงอายุ (CARE FOR ELDERLY).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google