งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ หัวหน้านิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุธโส คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรการศึกษาทางการสหกรณ์ สาขา : การสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ หัวหน้านิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุธโส คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรการศึกษาทางการสหกรณ์ สาขา : การสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ หัวหน้านิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุธโส คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรการศึกษาทางการสหกรณ์ สาขา : การสหกรณ์ Tel : นายไกรสร บุญนุช ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ชำนาญงาน คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Tel :

3 นายสมศักดิ์ รื่นรวย ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก คุณวุฒิ : ประถมศึกษาปีที่ 4 สาขา : Tel : นายฉลวย รื่นรวย ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก คุณวุฒิ : ประถมศึกษาปีที่ 4 สาขา : - Tel :

4 นายสถิตย์ ดวงโสมา ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาขา : - Tel : นายเสมือน จุ้ยสวัสดิ์ ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง คุณวุฒิ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาขา : Tel :

5 นายกิตติพงษ์ พรหมมา ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 5 สาขา : - Tel : นายเปรมศิริ ครูหมื่น ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Tel :

6 นายเริงชัย สมรัตน์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการฯ คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจเกษตร Tel : นางสาวปริชาติ บัวดอก ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการฯ คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Tel :


ดาวน์โหลด ppt นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ หัวหน้านิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุธโส คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรการศึกษาทางการสหกรณ์ สาขา : การสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google