งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศรีสุทธา ปัตทวีคงคา 02 ฤดีพร พรหมพล 34 สมร การะเกษ 35

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศรีสุทธา ปัตทวีคงคา 02 ฤดีพร พรหมพล 34 สมร การะเกษ 35"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศรีสุทธา ปัตทวีคงคา 02 ฤดีพร พรหมพล 34 สมร การะเกษ 35 อาภาภรณ์ ศรีโมรา 61

2 สรุปผล การตอบแบบสอบถาม
กลุ่มประชากรเป็นผู้ที่ทำงานด้าน HR จำนวน 72 คน ตอบแบบสอบถามกลับมา 58 คน คิดเป็น 80.56% เป็นเพศชาย 22 คน คิดเป็น 37.93% เพศหญิง 36 คน คิดเป็น % การศึกษา ระดับปริญญาตรี อายุผู้ตอบแบบสอบถาม ปี ส่วนใหญ่ทำงานในบริษัทเอกชน ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการ อายุงาน 3-5 ปี เงินเดือน 20,000-30,000 บาท

3 โครงการที่อยากให้จัด
เกี่ยวกับครอบครัว 17 (29.31%) ธรรมชาติ/ท่องเที่ยว 12 (20.69%) ธรรมะ (17.24%) กีฬา (15.52%) ไม่มีเลือกศิลปะ จิตอาสา (13.80%) Music/สุขภาพ (3.40%)

4 ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เข้าร่วมโครงการ
5 15 22 16 ไม่มีไม่ชอบเลย

5 ปัจจัยที่จะทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ QWL. - ความน่าสนใจของโครงการ

6 สิ่งที่ท่านคาดหวังเมื่อได้เข้าร่วมโครงการ. - เติมเต็มชีวิต
สิ่งที่ท่านคาดหวังเมื่อได้เข้าร่วมโครงการ - เติมเต็มชีวิต - เข้าใจความคิดของเพื่อนร่วมงาน - มีจิตสำนึกหรือสร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน - คาดหวังว่าจะได้ความคิดแนวทางใหม่ๆ - มีความสุขเมื่อเข้าร่วมโครงการ


ดาวน์โหลด ppt ศรีสุทธา ปัตทวีคงคา 02 ฤดีพร พรหมพล 34 สมร การะเกษ 35

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google