งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 หลักการเขียนแบบ สวนเบื้องต้น. ดินสอและปากกา สำหรับเขียนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 หลักการเขียนแบบ สวนเบื้องต้น. ดินสอและปากกา สำหรับเขียนแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 หลักการเขียนแบบ สวนเบื้องต้น

2 ดินสอและปากกา สำหรับเขียนแบบ

3 วงเวียนและการใช้

4 ไม้บรรทัดชนิด ต่างๆ

5 การใช้ ratio metric scale

6

7

8

9 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ ออกแบบสวน

10 รูปแปลน ( ภาพที่มองจากมุมสูง ) แบบที่ 1 การเขียนชื่อต้นไม้ และ สัญลักษณ์ไว้ในแบบ

11 แบบที่ 2 การเขียนชื่อต้นไม้ และ สัญลักษณ์ไว้ในแบบ

12 การเขียนสัญญาลักษณ์ไม้ยืน ต้น

13

14 การเขียนสัญญาลักษณ์ไม้ยืนต้น และรูปด้านข้าง

15 การเขียนรูปด้านข้างของไม้ยืน ต้นและรูปด้านข้าง

16 การเขียนรูปไม้พุ่ม

17 การเขียนรูปไม้พุ่ม ( รูปด้านข้าง )

18 การเขียนรูปสนาม หญ้า แบบที่ 1

19 การเขียนรูป สนามหญ้า แบบที่ 2

20 การเขียนแบบถนนภายในบ้าน การเลี้ยวโค้งและการถอยหลังกลับรถ

21 การกลับรถแบบ U tern

22 ความเหมาะสมของลานจอดรถ

23 การเขียนแบบทางเดินเท้าในสวน แบบถาวร

24 แบบแผ่นทางเท้าสำเร็จรูป

25

26 การเขียนสัญญาลักษณ์ทางเท้า

27 การเขียนแบบบันไดใน สวน

28

29 รูปแบบบันไดแบบต่าง ๆ

30

31

32

33

34

35 สะพานในสวน

36 สัญญาลักษณ์ของรั้วและผนัง

37 สัญญาลักษณ์ของพื้นตามชนิด ของวัสดุ

38 สนามกีฬาในสวน เน้นความมีมาตรฐานสากล แต่อาจจะไม่เต็มรูปแบบ

39 สระว่ายน้ำในสวน

40 รูปแบบของสระว่ายน้ำในสวน

41 การเขียนมาตราส่วน

42 การเขียนสัญญาลักษณ์ของทิศ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 หลักการเขียนแบบ สวนเบื้องต้น. ดินสอและปากกา สำหรับเขียนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google