งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนแบบสวนเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนแบบสวนเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนแบบสวนเบื้องต้น
บทที่ 7 หลักการเขียนแบบสวนเบื้องต้น

2 ดินสอและปากกาสำหรับเขียนแบบ

3 วงเวียนและการใช้

4 ไม้บรรทัดชนิดต่างๆ

5 การใช้ ratio metric scale

6

7

8

9 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบสวน

10 รูปแปลน (ภาพที่มองจากมุมสูง)
แบบที่ 1 การเขียนชื่อต้นไม้ และสัญลักษณ์ไว้ในแบบ

11 แบบที่ 2 การเขียนชื่อต้นไม้ และสัญลักษณ์ไว้ในแบบ
แบบที่ 2 การเขียนชื่อต้นไม้ และสัญลักษณ์ไว้ในแบบ

12 การเขียนสัญญาลักษณ์ไม้ยืนต้น

13 การเขียนสัญญาลักษณ์ไม้ยืนต้น

14 การเขียนสัญญาลักษณ์ไม้ยืนต้น และรูปด้านข้าง

15 การเขียนรูปด้านข้างของไม้ยืนต้นและรูปด้านข้าง

16 การเขียนรูปไม้พุ่ม

17 การเขียนรูปไม้พุ่ม (รูปด้านข้าง)

18 การเขียนรูปสนามหญ้า แบบที่ 1

19 การเขียนรูปสนามหญ้า แบบที่ 2

20 การเขียนแบบถนนภายในบ้าน
การเลี้ยวโค้งและการถอยหลังกลับรถ

21 การกลับรถแบบ U tern

22 ความเหมาะสมของลานจอดรถ

23 การเขียนแบบทางเดินเท้าในสวน
แบบถาวร

24 แบบแผ่นทางเท้าสำเร็จรูป

25 แบบแผ่นทางเท้าสำเร็จรูป

26 การเขียนสัญญาลักษณ์ทางเท้า

27 การเขียนแบบบันไดในสวน

28 การเขียนแบบบันไดในสวน

29 รูปแบบบันไดแบบต่าง ๆ

30 รูปแบบบันไดแบบต่าง ๆ

31 รูปแบบบันไดแบบต่าง ๆ

32 รูปแบบบันไดแบบต่าง ๆ

33 รูปแบบบันไดแบบต่าง ๆ

34 รูปแบบบันไดแบบต่าง ๆ

35 สะพานในสวน

36 สัญญาลักษณ์ของรั้วและผนัง

37 สัญญาลักษณ์ของพื้นตามชนิดของวัสดุ

38 สนามกีฬาในสวน เน้นความมีมาตรฐานสากล แต่อาจจะไม่เต็มรูปแบบ

39 สระว่ายน้ำในสวน

40 รูปแบบของสระว่ายน้ำในสวน

41 การเขียนมาตราส่วน

42 การเขียนสัญญาลักษณ์ของทิศ


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนแบบสวนเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google