งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EzLib : Library management made easy ธนพร มหากิตติคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ NECTEC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EzLib : Library management made easy ธนพร มหากิตติคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ NECTEC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EzLib : Library management made easy http://developer.nectec.or.th/elib ธนพร มหากิตติคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ NECTEC

2 ปัญหาที่พบในปัจจุบัน โปรแกรมห้องสมุด : • มีความต้องการจำนวนมาก • มีราคาแพง • ไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ • ขาดแคลนบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบ ปัญหาอื่นๆ • หนังสือราคาแพง แต่ใช้ไม่คุ้มค่า

3 แนวทางการแก้ปัญหา •Free software •Web based เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน –Server – ผู้บำรุงรักษา – หนังสือ

4 Scenario 1: ค้นหาหนังสือ

5 Scenario 2: คืนหนังสือ

6 Scenario 3: จัดการข้อมูลรายการ หนังสือ

7 System overview

8 แนวทางการพัฒนาในอนาคต •Ontology search •Query relaxation

9 ปัญหาในการค้นหา • ได้ข้อมูลไม่ครบตามความต้องการ – คำหลายๆ คำหมายถึงสิ่งเดียวกัน • เช่น สุนัขและหมาต่างก็หมายถึง หมา – ไม่ทราบศัพท์เฉพาะทาง

10 การใช้ Ontology แก้ปัญหา

11 ปัญหาในการค้นหา 2 • ไม่พบข้อมูลเนื่องจากคำที่ใช้ค้นหา เฉพาะเจาะจงเกินไป

12 การใช้ Query Relaxation แก้ปัญหา

13 Type abstraction hierarchy (TAH)

14 ติดต่อขอรายละเอียดหรือเข้าร่วม โครงการ •http://developer.nectec.or.th/elib •webmaster@gits.net.th •tanaporn@gits.net.th •Phone: 642-7077 ext 5045 •Fax: 642-7064

15 ขอขอบคุณ  อาจารย์หมอ ทวีทอง กออนันตกูล  อาจารย์ ดนันท์ ศุภภัทรานนท์  ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC)


ดาวน์โหลด ppt EzLib : Library management made easy ธนพร มหากิตติคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ NECTEC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google