งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนพร มหากิตติคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ NECTEC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนพร มหากิตติคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ NECTEC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนพร มหากิตติคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ NECTEC
EzLib : Library management made easy ธนพร มหากิตติคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ NECTEC

2 ปัญหาที่พบในปัจจุบัน
โปรแกรมห้องสมุด: มีความต้องการจำนวนมาก มีราคาแพง ไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ ขาดแคลนบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบ ปัญหาอื่นๆ หนังสือราคาแพง แต่ใช้ไม่คุ้มค่า

3 แนวทางการแก้ปัญหา Free software Web based เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
Server ผู้บำรุงรักษา หนังสือ

4 Scenario 1: ค้นหาหนังสือ

5 Scenario 2: คืนหนังสือ

6 Scenario 3: จัดการข้อมูลรายการหนังสือ

7 System overview

8 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
Ontology search Query relaxation

9 ปัญหาในการค้นหา ได้ข้อมูลไม่ครบตามความต้องการ
คำหลายๆ คำหมายถึงสิ่งเดียวกัน เช่น สุนัขและหมาต่างก็หมายถึง หมา ไม่ทราบศัพท์เฉพาะทาง

10 การใช้ Ontology แก้ปัญหา

11 ปัญหาในการค้นหา 2 ไม่พบข้อมูลเนื่องจากคำที่ใช้ค้นหาเฉพาะเจาะจงเกินไป

12 การใช้ Query Relaxation แก้ปัญหา

13 Type abstraction hierarchy (TAH)

14 ติดต่อขอรายละเอียดหรือเข้าร่วมโครงการ
Phone: ext 5045 Fax:

15 ขอขอบคุณ อาจารย์หมอ ทวีทอง กออนันตกูล อาจารย์ ดนันท์ ศุภภัทรานนท์
ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC)


ดาวน์โหลด ppt ธนพร มหากิตติคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ NECTEC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google