งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบมาตรฐาน การบริการสุขภาพโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นพ. ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบมาตรฐาน การบริการสุขภาพโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นพ. ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบมาตรฐาน การบริการสุขภาพโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นพ. ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ

2 ประสบการณ์จาก USA Barbara S. Is US Health Really the Best in the World? JAMA vol 284 no 4 2000 Barbara S. Is US Health Really the Best in the World? JAMA vol 284 no 4 2000 ผู้ป่วยเสียชีวิต 225,000 รายต่อปี จากความผิดพลาดในโรงพยาบาล สาเหตุการตายสูงลำดับสามของ ประเทศ บริการปฐมภูมิไม่เข้มแข็ง สุขภาพ ไม่ดี ใช้เทคโนโลยีและทรัพยากร ค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้นไปอีก 24% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นค่า บริหารจัดการ 24% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นค่า บริหารจัดการ

3 Medical errors 44,000 a year Auto accidents 43,000 a year Breast cancer 42,000 a year AIDS 16,000 a year US Deaths from:

4 ทำไมต้อง คุณภาพ ? วัสดุและอุปกรณ์ กว่า 15,000 ชิ้น ลืมไว้ในร่างกายคนไข้ ใน ระยะเวลา 5 ปี ใน USA 50,000 “wrong-site surgery.” in 5 years. ใน USA Center of Disease Control.

5 14.9% of OPD Cases In Rush hours 9.00-12.00 Ampicillin -> Aminophylline 14.5% of OPD Cases Cimethidine-> Cinnarazine OPD Dispense Error: * วารสารสุรินทร์ ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ 2534 ** การรื้อปรับระบบ OPD ผลงานวิชาการยอดเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข 2537

6 Time Example: Nosocomial Infection Rate System Average Prior System Average Control limit Level or Frequency of Measure Run Chart Special Cause Variation Quality Assurance to Prevent New System Average Quality Improvement to Achieve Quality Quality Improved Change to Process

7 Previously: Quality is assumed or inferred

8 Donabedian 1988 "Good structure(input) increases the likelihood of good process, and good process increases the likelihood of a good outcome."

9 Input Output Process

10 PCU Quality Information needs Community needs Work Planning Surveillance Monitoring indicators Service Quality Management Quality Cost Analysis Sustainability Needs Assessment Planning Monitoring Evaluation

11 Now: Quality is measured and compared

12 มาตรฐาน ISO มาตรฐาน PSO,HA บริหารคุณภาพองค์รวม รพ. คุณภาพ ศูนย์สุขภาพ ชุมชน 5 ส5 ส รพ. ส่งเสริม สุขภาพ ผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง พัฒนาองค์กร ทุกคนพอใจ มีส่วนร่วมสุขภาพดีถ้วนหน้า ยุทธศาสตร์ ส่งเสริม สุขภาพ, ป้องกันโรค เยี่ยมบ้าน, ดูแลที่ บ้าน สร้างสุขภาพด้วย ตนเอง คุณภาพต่อเนื่อง บริการ บริหาร ใน นอก คน. สถานที่. พัฒนาต่อเนื่อง ประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง

13 Balanced scorecard Customer Perspective Innovation & Learning Perspective Financial Perspective Internal Business Perspective Are we financially healthy and efficient? Can we continue to improve, create value and adapt to change? At what core processes must we excel? How do our customers assess us?

14

15

16 If error analysis leads to systems correction, internal reporting will skyrocket Reporting of medical errors, time for a reality check Lucian L Leape1 1 Harvard School of Public Health Boston, MA 02115 in Qual Health Care 2000;9:144-145

17 การบริหารจัดการด้วย ระบบสารสนเทศและ ข้อมูล... สามารถเพิ่ม, คุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของการ ดูแลรักษาผู้ป่วย Audit Commission. For your information: a study of information management and systems in the acute hospital. London: HMSO, 1995.

18 Intranet Evidence Based Medical Practice Internet

19 Why measure? Because what you cannot measure, you cannot manage Because what gets measured gets done

20 95%, 99% or 99.9% is not good enough If we were right only 99.9% of the time…… Nearly 500 incorrect surgical operations per week 2000 lost articles of mail per hour 22000 cheques deducted from wrong account each hour 20000 drug prescriptions will be written incorrectly in next 12 months Heart fails to beat 32000 times each year Goal: Zero defect

21 How to Human Resource Development. Measurement Internal Report. Focus on Patient as a part of family.

22


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบมาตรฐาน การบริการสุขภาพโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นพ. ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google