งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

2 Vertical projection profile
ตัวอย่าง แยกตัวอักษร และ Histogram ตามแนวตั้ง การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

3 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน Vertical Projection Profile การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร (Spread of Black Pixel) การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

4 ข้อความตัวอย่างที่ต้องการแยกตัวอักษร
การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

5 1. Vertical Projection Profile
ตัวอย่างของฮิสโตแกรมแนวตั้งที่ได้จากรูปภาพ การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

6 1. Vertical Projection Profile
ผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดตัวอักษรในแนวตั้ง การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

7 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร
ตัวอย่างรูปภาพตัวอักษรที่ใช้ในการค้นหากลุ่มของตัวอักษร การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

8 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร
สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ค้นหาจุดพิกเซลสีดำ โดยสแกนหาจุดพิกเซลสีดำจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวา การค้นหาจุดพิกเซลสีดำ การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

9 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร
2. พิจารณาจุดพิกเซลสีดำรอบข้าง ถ้าพบให้ Mark จุดนั้นเพื่อนำมาพิจารณาต่อไป ตัวอย่างการพิจารณาจุดพิกเซลสีดำรอบข้าง ใช้ Mark ขนาด 3x3 (กรอบสีแดง) เพื่อนำมาพิจารณาหาจุดพิกเซลสีดำรอบข้างจุดที่พิจารณา และนำจุดพิกเซลสีดำรอบข้างที่พบเก็บไว้ใน List เพื่อนำมาเป็นลำดับในการกระจาย หาจุดพิกเซลสีดำในจุดต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุด การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

10 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร
การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

11 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร
การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

12 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร
ผลลัพธ์ที่ได้จากการกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

13 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร
3. กลับไปขั้นตอนที่ 1 และ 2 อีกครั้ง เพื่อหากลุ่มพิกเซลสีดำกลุ่มต่อไป (ทำไปจนกระทั่งไม่พบกลุ่มพิกเซลสีดำ) ค้นหาจุดพิกเซลสีดำของกลุ่มต่อไป (จากตัวอย่าง ค้นพบจุดพิกเซลสีดำจุดแรกของกลุ่มที่ 2) การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

14 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร
ค้นหาจุดพิกเซลสีดำของกลุ่มต่อไป (จากตัวอย่าง ค้นพบจุดพิกเซลสีดำจุดแรกของกลุ่มที่ 3) การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

15 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร
ผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทย การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ


ดาวน์โหลด ppt การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google