งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ. 2 Vertical projection profile ตัวอย่าง แยกตัวอักษร และ Histogram ตามแนวตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ. 2 Vertical projection profile ตัวอย่าง แยกตัวอักษร และ Histogram ตามแนวตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ

2 2 Vertical projection profile ตัวอย่าง แยกตัวอักษร และ Histogram ตามแนวตั้ง

3 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 3 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน –Vertical Projection Profile – การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร (Spread of Black Pixel)

4 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 4 ข้อความตัวอย่างที่ต้องการแยกตัวอักษร

5 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 5 1. Vertical Projection Profile ตัวอย่างของฮิสโตแกรมแนวตั้งที่ได้จากรูปภาพ

6 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 6 1. Vertical Projection Profile ผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดตัวอักษรในแนวตั้ง

7 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 7 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร ตัวอย่างรูปภาพตัวอักษรที่ใช้ในการค้นหากลุ่มของตัวอักษร

8 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 8 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ –1. ค้นหาจุดพิกเซลสีดำ โดยสแกนหาจุดพิกเซลสีดำจากบน ลงล่างและจากซ้ายไปขวา การค้นหาจุดพิกเซลสีดำ

9 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 9 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร –2. พิจารณาจุดพิกเซลสีดำรอบข้าง ถ้าพบให้ Mark จุดนั้น เพื่อนำมาพิจารณาต่อไป ตัวอย่างการพิจารณาจุดพิกเซลสี ดำรอบข้าง ใช้ Mark ขนาด 3x3 ( กรอบสีแดง ) เพื่อนำมาพิจารณาหาจุดพิกเซลสีดำ รอบข้างจุดที่พิจารณา และนำจุด พิกเซลสีดำรอบข้างที่พบเก็บไว้ใน List เพื่อนำมาเป็นลำดับในการ กระจาย หาจุดพิกเซลสีดำในจุดต่อไป จนกระทั่งสิ้นสุด

10 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 10 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร

11 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 11 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร

12 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 12 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร ผลลัพธ์ที่ได้จากการ กระจายเพื่อค้นหากลุ่ม ของตัวอักษร

13 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 13 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร –3. กลับไปขั้นตอนที่ 1 และ 2 อีกครั้ง เพื่อหากลุ่มพิกเซลสี ดำกลุ่มต่อไป ( ทำไปจนกระทั่งไม่พบกลุ่มพิกเซลสีดำ ) ค้นหาจุดพิกเซลสีดำของกลุ่ม ต่อไป ( จากตัวอย่าง ค้นพบจุด พิกเซลสีดำจุดแรกของกลุ่มที่ 2)

14 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 14 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร ค้นหาจุดพิกเซลสีดำของกลุ่ม ต่อไป ( จากตัวอย่าง ค้นพบจุด พิกเซลสีดำจุดแรกของกลุ่มที่ 3)

15 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 15 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร ผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ. 2 Vertical projection profile ตัวอย่าง แยกตัวอักษร และ Histogram ตามแนวตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google