งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ. 2 Vertical projection profile ตัวอย่าง แยกตัวอักษร และ Histogram ตามแนวตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ. 2 Vertical projection profile ตัวอย่าง แยกตัวอักษร และ Histogram ตามแนวตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ

2 2 Vertical projection profile ตัวอย่าง แยกตัวอักษร และ Histogram ตามแนวตั้ง

3 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 3 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน –Vertical Projection Profile – การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร (Spread of Black Pixel)

4 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 4 ข้อความตัวอย่างที่ต้องการแยกตัวอักษร

5 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 5 1. Vertical Projection Profile ตัวอย่างของฮิสโตแกรมแนวตั้งที่ได้จากรูปภาพ

6 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 6 1. Vertical Projection Profile ผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดตัวอักษรในแนวตั้ง

7 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 7 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร ตัวอย่างรูปภาพตัวอักษรที่ใช้ในการค้นหากลุ่มของตัวอักษร

8 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 8 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ –1. ค้นหาจุดพิกเซลสีดำ โดยสแกนหาจุดพิกเซลสีดำจากบน ลงล่างและจากซ้ายไปขวา การค้นหาจุดพิกเซลสีดำ

9 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 9 2. การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร –2. พิจารณาจุดพิกเซลสีดำรอบข้าง ถ้าพบให้ Mark จุดนั้น เพื่อนำมาพิจารณาต่อไป ตัวอย่างการพิจารณาจุดพิกเซลสี ดำรอบข้าง ใช้ Mark ขนาด 3x3 ( กรอบสีแดง ) เพื่อนำมาพิจารณาหาจุดพิกเซลสีดำ รอบข้างจุดที่พิจารณา และนำจุด พิกเซลสีดำรอบข้างที่พบเก็บไว้ใน List เพื่อนำมาเป็นลำดับในการ กระจาย หาจุดพิกเซลสีดำในจุดต่อไป จนกระทั่งสิ้นสุด

10 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร

11 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร

12 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร ผลลัพธ์ที่ได้จากการ กระจายเพื่อค้นหากลุ่ม ของตัวอักษร

13 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร –3. กลับไปขั้นตอนที่ 1 และ 2 อีกครั้ง เพื่อหากลุ่มพิกเซลสี ดำกลุ่มต่อไป ( ทำไปจนกระทั่งไม่พบกลุ่มพิกเซลสีดำ ) ค้นหาจุดพิกเซลสีดำของกลุ่ม ต่อไป ( จากตัวอย่าง ค้นพบจุด พิกเซลสีดำจุดแรกของกลุ่มที่ 2)

14 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร ค้นหาจุดพิกเซลสีดำของกลุ่ม ต่อไป ( จากตัวอย่าง ค้นพบจุด พิกเซลสีดำจุดแรกของกลุ่มที่ 3)

15 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ การกระจายเพื่อค้นหากลุ่มของตัวอักษร ผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ. 2 Vertical projection profile ตัวอย่าง แยกตัวอักษร และ Histogram ตามแนวตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google