งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO while. 2 7. คำสั่ง while while ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ ต้องทำ ; คำสั่งที่ ต้องทำ ; } tr ue fal se.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO while. 2 7. คำสั่ง while while ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ ต้องทำ ; คำสั่งที่ ต้องทำ ; } tr ue fal se."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO while

2 2 7. คำสั่ง while while ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ ต้องทำ ; คำสั่งที่ ต้องทำ ; } tr ue fal se

3 3 int sum = 0, number = 1; while(number <= 100) { sum = sum + number; number++; } int sum = 0, number = 1; while(number <= 100) { sum = sum + number; number++; } ตัวอย่างที่ 9 while เพื่อทำการคำนวณผลบวกของ เลขตั้งแต่ 1-100

4 LOGO Do-while

5 5 8. คำสั่ง do..while do { คำสั่งที่ ต้องทำ ; คำสั่งที่ ต้องทำ ; } while ( เงื่อนไข ); tr ue fal se

6 6 int sum = 0, number = 1; do { sum = sum + number; numbe++; } while (number <= 100) int sum = 0, number = 1; do { sum = sum + number; numbe++; } while (number <= 100) ตัวอย่างที่ 9 Do-while เพื่อทำการคำนวณผลบวก ของเลขตั้งแต่ 1-100

7 LOGO For

8 9. คำสั่ง for for i = 1 to 10 do for ( ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไขการวนซ้ำ ; การเพิ่มตัวแปรวนซ้ำ ) { คำสั่งที่ต้องทำ ; } 8

9 for ( i = 0; i < 20; i++ ) { number = inputBox.getInteger(); sum += number; } ค่า เริ่มต้น เงื่อนไขการ วนซ้ำ การเพิ่มค่า หรือลดค่าตัว แปรวนทำซ้ำ 9. คำสั่ง for ( ต่อ ) 9

10 for (int i = 0; i 0; k --) // k = 100, 99, 98, …, 1 for (int i = 0; i 0; k --) // k = 100, 99, 98, …, 1 ตัวอย่างที่ 8 การเพิ่มหรือลดค่าตัว แปรวนทำซ้ำ 10

11 LOGO ชมรม ITSMRT


ดาวน์โหลด ppt LOGO while. 2 7. คำสั่ง while while ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ ต้องทำ ; คำสั่งที่ ต้องทำ ; } tr ue fal se.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google