งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case presentation โดย น. ส. นงนุช ดีสุทธิ นายไพบูลย์ แก้วทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case presentation โดย น. ส. นงนุช ดีสุทธิ นายไพบูลย์ แก้วทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case presentation โดย น. ส. นงนุช ดีสุทธิ นายไพบูลย์ แก้วทอง

2 ประวัติทั่วไป ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 45 ปี วันที่รับปรึกษา 1 กรกฎาคม 2551 วินิจฉัยโรค shoulder hand syndrome ข้อห้าม ข้อควรระวัง – ปัญหาที่ส่งปรึกษา pain management

3 Subjective examination Present illness : ประมาณปี 2544 มีอาการอ่อนแรงขณะเดิน ไปเข้าห้องน้ำ แพทย์ dx. Rt. Hemiparesis และได้รับกายภาพบำบัดมาจนถึงปี 2546 เริ่ม เดินได้เอง ส่วนเรื่องอาการที่ข้อไหล่มีอาการปวดตั้งแต่ปี 2545 ผู้ป่วยมีอาการปวดไหล่ขวา ร่วมกับ อาการบวมแดงและยกไม่ขึ้น

4 Chief complaint : ผู้ป่วยมีอาการปวดข้อ ไหล่ขวา แขนอ่อนแรง มีอาการปวดมากขึ้น เมื่อยกแขนและมีข้อติดเนื่องจากเมื่อมีอาการ ปวดผู้ป่วยจะไม่ขยับแขน อาการปวดมากขึ้น เมื่ออากาศเย็นและปวดแสบปวดร้อนเมื่อ อากาศร้อน แพทย์จึงวินิจฉัยว่าเป็น shoulder pain จึงส่ง ปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อลดปวดและเพิ่ม องศาการเคลื่อนไหว

5 Past history : กินเหล้า สูบบุหรี่ เมื่อ ประมาณ 15 ปีที่แล้ว ปฏิเสธโรคประจำตัว Medicine assessment : aspirin, neurontin, tramol, amitriptelin

6 Behavior of symptom Aggravating factor : pain in all direction of Rt. Shoulder joint Easing factor : prolong stretching Severity of symptoms : Rest = 8-9, Mvt.= 10 Irritability level : High 24 Hours pattern : กลางคืน > กลางวัน Functional limitation : limit in all direction of Rt. Shoulder

7 Objective examination Observation and Inspection: abnormal posture, abnormal gait Active test: sh. Flexion 90 o abduction 90 o Passive test: Can’t examination because limit by pain Neurological test: Muscle power: Can’t examination because limit by pain

8 Objective examination (cont.) Neurological test: sensation: impair Palpation: tenderness point at upper trapezius, rhomboid, deltoid m. at Rt.sh. Special test: - Adjacent joint: elbow: normal neck: limit ROM by pain

9 Goal of treatment: relieve pain and improve ROM of Rt. Shoulder and ADL Problem summaryTreatment Pain and tenderness point Heat modalities Limit ROMTENS Burning sensationROM exs.as torerance Poor ADLADL, hand function training

10 Progression note 8/7/51 S: ผู้ป่วยยังคงมีอาการปวดมาก เวลาขยับ เคลื่อนไหวไหล่ขวา O:tenderness point at upper trapezius, rhomboideus,deltoid m. A: ผู้ป่วยยังคงมีอาการปวดเท่าๆเดิม ยังคงจุด กดเจ็บและการเคลื่อนไหวของข้อไหล่และ คอลำบาก P:HP,US,TENS,traction 4.5kg(intermitant)

11 Progression note 31/7/51 S:pain scale 9/10 หลังรักษาเหลือ 6/10 ขยับแขนขวาได้บ้าง วันนี้ปวดมากจนขยับคอ ไม่ได้ O:tenderness point at upper trapezius,rhomboideus,deltoid posterior part A: ผู้ป่วยมีอาการปวดที่ลดลง ขยับแขนได้ บ้างแต่ต้องเป็นผู้ป่วยทำเอง ยังคงมีอาการ เคลื่อนไหวคอลำบาก P:HP,US,gentle mobilization,TENS,C- traction 4.5kg

12 Shoulder hand syndrome คือกลุ่มหนึ่งของ reflex sympathetic dystrophy ซึ่งเกิดจาก การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่ ผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดบวมที่ไหล่ และมือ มีการจำกัดการ เคลื่อนไหวของข้อ นิ้ว metacarpophalangeal และข้อมือ และ จะปวดมากเมื่อมีการขยับของข้อนิ้ว

13 Shoulder hand syndrome : Criteria Pain and tenderness hyperalgesia mechanoallodynia signs of vasomotor instability (hyperhydrosis and decreased skin temperature) swelling of hand and shoulder sparing elbow after stroke

14 การรักษา การดูแลที่ดี คือการป้องกันไม่ให้เกิด โดยให้ มีการเคลื่อนไหวของข้อนิ้วและข้อมือในช่วง ที่ยังอ่อนแรง และถ้าเกิดแล้ว ก็ต้องพยายาม ให้มีการเคลื่อนไหวของข้อให้มากที่สุดและ อาจใช้ความร้อนมาช่วยลดอาการ ปวด มิฉะนั้นจะทำให้การเคลื่อนไหวของมือ ไม่เต็มช่วงการเคลื่อนไหว

15


ดาวน์โหลด ppt Case presentation โดย น. ส. นงนุช ดีสุทธิ นายไพบูลย์ แก้วทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google