งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีลักษณะ 5 ประการที่ผู้ใช้ข้อมูล ข่าวสารควรได้เรียนรู้ 1. ความสามารถที่จำแนกและลด ข่าวสารที่เข้ามาอย่าง รวดเร็ว ว่าจะรับหรือปฏิเสธ 2. ลึกลงไปใต้หลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีลักษณะ 5 ประการที่ผู้ใช้ข้อมูล ข่าวสารควรได้เรียนรู้ 1. ความสามารถที่จำแนกและลด ข่าวสารที่เข้ามาอย่าง รวดเร็ว ว่าจะรับหรือปฏิเสธ 2. ลึกลงไปใต้หลักฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีลักษณะ 5 ประการที่ผู้ใช้ข้อมูล ข่าวสารควรได้เรียนรู้ 1. ความสามารถที่จำแนกและลด ข่าวสารที่เข้ามาอย่าง รวดเร็ว ว่าจะรับหรือปฏิเสธ 2. ลึกลงไปใต้หลักฐาน เป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้ใช้ข้อมูลข่าวสาร จะต้องเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของ ข้อมูล

2 ซึ่งหมายความว่าจะต้องไปข้างหลัง ข้างล่าง เพื่อกำหนดแหล่ง ความผิดผลาดซึ่งจะมีผลต่อการอ่านและ แปลความหมายออกมาซึ่งเป็น วิธีที่เรียกว่า Holistic นอกจากวิธีทางสถิติ อย่างเดียว ความผิดผลาด (errors) ไม่ได้หมายถึง ความผิด (mistake) แต่เป็นลักษณะของกระบวนการวิจัย ซึ่ง อาจจะถูกนำเข้ามาในรูปของ อคติ (biases) ซึ่งเป็นสิ่งที่เราหนีไปจาก ความจริง

3 3 การโอบอุ้มการหยั่งรู้ การวิจัยตลาดและ ข่าวสารกระบวนการการตลาด จำเป็นต้องมีมีการหยั่งรู้ในปริมาณที่ มาก 4 ทางอ้อม (Bricolage) คือการปฏิบัติในการ ใช้การวิเคราะห์หลาย ๆ วิธี เพื่อเข้าใจ และถักร้อยหลักฐานต่าง ๆ เป็นทักษะ ทางข่าวสารเน้นความสำคัญของ ความสามารถที่มองเห็นข้อมูลเมื่อสาน เข้ากับหลักฐานอื่น ๆ สามารถสร้าง รูปร่างและรูปแบบที่เริ่มจะบอกเรื่องราว ต่าง ๆ

4 5. สร้างตัวแบบแนวคิด พัฒนาทักษะที่ จำเป็นต่อการสร้างตัว แบบแนวคิดที่สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ขององค์การตลอดการ ทำงานได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt มีลักษณะ 5 ประการที่ผู้ใช้ข้อมูล ข่าวสารควรได้เรียนรู้ 1. ความสามารถที่จำแนกและลด ข่าวสารที่เข้ามาอย่าง รวดเร็ว ว่าจะรับหรือปฏิเสธ 2. ลึกลงไปใต้หลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google